จักรพรรดิโคโนเอะ

จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น
(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิโคะโนะเอะ)

จักรพรรดิโคโนเอะ (ญี่ปุ่น: 近衛天皇, 16 มิถุนายน 1682 – 22 สิงหาคม 1698, ครองราชย์ 1685 – 1698) จักรพรรดิลำดับที่ 76 แห่ง ราชวงศ์ญี่ปุ่น ที่ครองราชย์ตามระบบอินเซ

จักรพรรดิโคะโนะเอะ
Konoe
近衛天皇
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 76
ครองราชย์
5 มกราคม พ.ศ. 168522 สิงหาคม พ.ศ. 1698
ราชาภิเษก25 มกราคม พ.ศ. 1685
ไดโจไซ3 ธันวาคม พ.ศ. 1685
รัชศกโคจิ
เท็นเนียว
คิวอัง
นินเป
คิวจู
รัชกาลก่อนหน้าซูโตกุ
รัชกาลถัดไปโกะ-ชิรากาวะ

พระราชสมภพ16 มิถุนายน พ.ศ. 1682
พระบรมนามาภิไธยนาริฮิโตะ
โทชิฮิโตะ
สวรรคต22 สิงหาคม พ.ศ. 1698
สุสานหลวงวัดอังระคุจู
พิธีฉลองการเจริญวัย3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1693
พระราชบิดาจักรพรรดิโทบะ
พระราชมารดาฟุจิวะระ โนะ นะริโกะ
จักรพรรดินี (โคโง)ฟุจิวะระ โนะ ทะชิ
จักรพรรดินี (ชูงู)ฟุจิวะระ โนะ ชิเมะโกะ

จักรพรรดิโคโนเอะครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1685 – พ.ศ. 1698

พระราชวงศ์

แก้

ก่อนสืบราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ พระองค์มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายนาริฮิโตะ (体仁親王)

พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 8 ของจักรพรรดิโทบะ พระมารดาของพระองค์คือ ฟูจิวาระ โนะ นาริโกะ

บุตรสาวของโทคุไดจิ คินโยชิ และบุตรสาวบุญธรรมของฟูจิวาระ โนะ โยรินางะ ภายหลังได้อภิเษกกับจักรพรรดินิโจและกลายเป็นพระราชมารดาบุญธรรมของจักรพรรดิโรกูโจ
ต่อมาคือ คูโจอิง (九条院) บุตรสาวของฟูจิวาระ โนะ โคเรมิชิ และบุตรสาวบุญธรรมของฟูจิวาระ โนะ ทาดามิชิ

เหตุการณ์ในพระชนม์ชีพของจักรพรรดิโคโนเอะ

แก้

เจ้าชายนาริฮิโตะได้รับการประกาศพระนามแต่งตั้งให้เป็นรัชทายาทไม่นานหลังจากที่พระองค์ประสูติในปี ค.ศ. 1139 และพระองค์ได้รับการประกาศให้เป็นจักรพรรดิเมื่อพระชนมายุเพียง 3 พรรษา

  • ค.ศ. 1141: อดีตจักรพรรดิโทบะโกนพระเกศาและกลายเป็นพระภิกษุเมื่อพระชนมายุเพียง 39 พรรษา
  • ปีเอจิที่ 1 วันที่ 7 เดือน 12 (永治元年; ค.ศ. 1141): ปีที่ 18 ในรัชสมัยของจักรพรรดิซูโตกุ (崇德天皇十八年) องค์จักรพรรดิได้สละราชบัลลังก์และสืบราชบัลลังก์โดยพระอนุชาของพระองค์ พระโอรสองค์ที่ 8 ของอดีตจักรพรรดิโทบะ หลังจากนั้นไม่นาน จักรพรรดิโคโนเอะก็ได้สืบทอดราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศอย่างเป็นทางการ

สมัยนั้นคัมปากุคือ ฟูจิวาระ โนะ ทาดามิชิ กลายเป็นเซ็ชโชหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ อดีตจักรพรรดิโทบะยังคงกำกับดูแลกิจการทั้งหมดของราชสำนัก ในขณะที่อดีตจักรพรรดิซูโตกุไม่มีพระราชอำนาจใด ๆ ความขัดแย้งนี้ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งมากมายตามมาในรัชสมัยของจักรพรรดิโคโนเอะ

  • ปีโคจิที่ 2 เดือน 1 (2年康治1月, ค.ศ. 1143): อดีตจักรพรรดิโทบะอิน ซึ่งรู้จักกันในพระอิสริยยศไดโจโฮโอหรือโฮโอ (太上法皇) ได้เสด็จไปเยี่ยมพระมารดาของพระองค์

อ้างอิง

แก้