จักรพรรดิอันโตะกุ

จักรพรรดิอันโตะกุ (ญี่ปุ่น: 安徳天皇 โรมาจิ: Antoku-tenno) มีพระนามเดิมว่า โทะโกะฮิโตะ จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นช่วงปี ค.ศ. 1180 - 1185

อันโตะกุ
Emperor Antoku.jpg
จักรพรรดิญี่ปุ่น
ครองราชย์
18 มีนาคม พ.ศ. 1723 - 25 เมษายน พ.ศ. 1728
พิธีราชาภิเษก18 พฤษภาคม พ.ศ. 1723
พระราชวังหลวงเฮอัง
ไดโจไซ21 ธันวาคม พ.ศ. 1725
รัชกาลก่อนหน้าจักรพรรดิทะกะกุระ
รัชกาลถัดไปจักรพรรดิโกะ-โทะบะ

ประสูติ22 ธันวาคม พ.ศ. 1721
พระบรมนามาภิไธยโทะโกะฮิโตะ
พระอิสริยยศจักรพรรดิญี่ปุ่น
สวรรคต25 เมษายน พ.ศ. 1728
ดันโนะอุระ
พระราชบิดาจักรพรรดิทะกะกุระ
พระราชมารดาไทระ โนะ โทะกุโกะ

พระราชประวัติแก้ไข

จักรพรรดิอันโตะกุประสูติเมื่อปี ค.ศ. 1178 เป็นพระราชโอรสใน จักรพรรดิทะกะกุระ ที่ประสูติแต่ ไทระ โนะ โทะกุโกะ ธิดาคนที่ 2 ของ ไทระ โนะ คิโยะโมะริ อัครมหาเสนาบดี ผู้ทรงอำนาจและอิทธิพลในปลายยุคเฮอัง และเป็นพระเชษฐาต่างพระราชมารดากับ จักรพรรดิโกะ-โทะบะ

จักรพรรดิอันโตะกุขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1180 เนื่องจากการสละราชบัลลังก์ของจักรพรรดิทะกะกุระพระราชบิดาที่ถูกคิโยะโมะริผู้เป็นพระอัยกา (ตา) บังคับให้สละราชบัลลังก์ให้กับพระองค์

ในช่วงปลายรัชกาลเจ้าชายโมะชิฮิโตะพระปิตุลา (ลุง) ได้ส่งจดหมายไปเชิญคนจาก ตระกูลมินะโมะโตะ ให้มาโค่นล้ม ตระกูลไทระ ซึ่งทั้งสองตระกูลก็ทำสงคราม ที่เรียกว่า สงครามเก็มเป จนในที่สุดตระกูลมินะโมะ โตะก็เป็นฝ่ายได้ชัยชนะตระกูลไทระจึงได้แล่นเรือหนีออกทะเล แต่ตระกูลมินะโมะโตะก็ตามมาทัน ไทระ โนะ มุเนะโมะริ ผู้นำตระกูลจึงได้อุ้มจักรพรรดิอันโตะกุกระโดดลงทะเลจมน้ำสวรรคตพร้อมกับสมาชิกของตระกูลไทระคนอื่นๆทำให้ตระกูลไทระหมดอำนาจลงในที่สุด

พระญาติวงศ์แก้ไข

  • พระราชบิดา - จักรพรรดิทะกะกุระ
  • พระราชมารดา - ไทระ โนะ โทะกุโกะ
ก่อนหน้า จักรพรรดิอันโตะกุ ถัดไป
จักรพรรดิทะกะกุระ    
จักรพรรดิญี่ปุ่น
(1180-1185)
  จักรพรรดิโกะ-โทะบะ