ตระกูลไทระ เป็นตระกูลซามูไรที่ยิ่งใหญ่ทรงอำนาจอิทธิพลมากที่สุดตระกูลหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

ตระกูลไทระ
Ageha-cho.svg

ผู้นำคนแรก ไทระ โนะ ทะกะโมะชิ
ผู้นำคนสุดท้าย ไทระ โนะ มูเนโมริ
ช่วงเวลา พ.ศ. 1368 - พ.ศ. 1728
สถาปนา พ.ศ. 1368
เชื้อชาติ ญี่ปุ่น
ตราประจำตระกูลไทระ

ตระกูลไทระสันนิษฐานว่าสืบเชื้อสายจากจักรพรรดิพระองค์หนึ่งพระนามว่า จักรพรรดิคันมู ในปี พ.ศ. 1368 ซึ่งตระกูลไทระนี้มีผู้ปกครองมาอีกหลายชั่วคนจนถึงยุคของ ไทระ โนะ คิโยโมริ ซึ่งปกครองตระกูลช่วงปี 1153-1183 ในยุคของคิโยโมริ สามารถผลักดันชนชั้นซามูไรให้ขึ้นปกครองญี่ปุ่นและมีอำนาจเหนือราชสำนักและพระจักรพรรดิได้สำเร็จ

แต่หลังจากที่คิโยโมริถึงแก่อสัญกรรมในปี พ.ศ. 1726 เขาก็ได้ทิ้งภาระการปกครองให้กับ ไทระ โนะ มูเนโมริ บุตรชายผู้ไร้ความสามารถให้ผจญกับกองทัพของ ตระกูลมินาโมโตะ ซึ่งนำโดย มินาโมโตะ โนะ โยริโตโมะ บุตรชายของโยชิโตโมะผู้เป็นทั้งศัตรูและเพื่อนรักของคิโยโมริ ใน ยุทธการเกนเปย์ ปรากฏว่าตระกูลไทระเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และล่มสลายลงในปี พ.ศ. 1728 เพียง 2 ปีหลังการอสัญกรรมของคิโยโมริ

หลังจากยุทธการเก็มเปแล้ว โยริโตโมะก็ได้เป็น โชกุนคนแรกของญี่ปุ่น