สงครามเก็มเป

สงครามเก็มเป (ญี่ปุ่น: 源平合戦โรมาจิGenpei kassen, Genpei gassen) เป็นสงครามอันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่าง 2 ตระกูลใหญ่ปลายยุคเฮอัง ของญี่ปุ่น จากสงครามครั้งนี้ทำให้ตระกูลไทระพ่ายแพ้และต้องสูญสิ้นอำนาจ ในขณะที่ตระกูลมินะโมะโตะก็เข้าครองอำนาจ และสถาปนารัฐบาลโชกุนคะมะกุระ อาจกล่าวได้ว่า สงครามครั้งนี้เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุคเฮอังและยุคคะมะกุระ

สงครามเก็มเป
ส่วนหนึ่งของ ความขัดแย้งระหว่างตระกูลมินะโมะโตะและไทระ
Genpei kassen.jpg
ภาพวาดถึงฉากการรบในสงครามเก็มเป
วันที่ค.ศ. 1180-1185
สถานที่ญี่ปุ่น
ผล ชัยชนะของตระกูลมินะโมะโตะ;
รัฐบาลโชกุนคามากูระ ถูกจัดตั้ง
คู่สงคราม
Sasa Rindo.svg ตระกูลมินาโมโตะ Ageha-cho.svg ตระกูลไทระ Sasa Rindo.svg ตระกูลมินาโมโตะ (โยะชินะกะ)
ผู้บังคับบัญชาและผู้นำ

Imperial Seal of Japan.svg จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ
Imperial Seal of Japan.svg เจ้าชายโมะชิฮิโตะ
Sasa Rindo.svg มินะโมะโตะ โนะ โยะริมะซะ
Sasa Rindo.svg มินะโมะโตะ โนะ ยูกีเอะ
Sasa Rindo.svg มินาโมโตะ โนะ โยริโตโมะ
Sasa Rindo.svg มินะโมะโตะ โนะ โยะชิสึเนะ
Sasa Rindo.svg มินาโมะโตะ โนะ อะเระโยะชิ
Sasa Rindo.svg มินะโมะโตะ โนะ โยะชิโมะโตะ
Japanese Crest Takedabishi.svg ทะเกะดะ โนะบุโยะชิ

Japanese Crest Takedabishi.svg ยะซุดะ โยะชิซะดะ

Ageha-cho.svg ไทระ โนะ คิโยโมริ
Ageha-cho.svg ไทระ โนะ มูเนโมริ  โทษประหารชีวิต
Ageha-cho.svg ไทระ โนะ ชิเงะฮิระ  โทษประหารชีวิต
Ageha-cho.svg ไทระ โนะ โทะโมะโมะริ  
Ageha-cho.svg ไทระ โนะ โคะเระโมะริ
Ageha-cho.svg ไทระ โนะ ซุเกะโมะริ
Ageha-cho.svg ไทระ โนะ ซะดะโมะริ

Ageha-cho.svg ไทระ โนะ ทะดะโนะริ
มินะโมะโตะ โนะ โยะชินะกะ  
อิไม คะเนะฮิระ  
กำลัง
10,000นาย 9,000-20,000นาย
ความสูญเสีย
มาก มาก

อ้างอิงแก้ไข