จักรพรรดิโคงง

ระวังสับสนกับ จักรพรรดิโกะ-โคงง

จักรพรรดิโคงง (ญี่ปุ่น: 光厳天皇โรมาจิKōgon-tennō) จักรพรรดิผู้อ้างสิทธิใน ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ พระองค์ที่ 1 ตามที่ได้บันทึกไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น ครองสิริราชสมบัติระหว่างปี ค.ศ. 1331 - ค.ศ. 1333

จักรพรรดิโคงง
Emperor Kōgon.jpg
จักรพรรดิโคงงเมื่อทรงพระผนวช
จักรพรรดิผู้อ้างสิทธิพระองค์ที่ 1
22 ตุลาคม ค.ศ. 1331 - 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1333
รัชศกเก็นโก
เค็มมุ
รัชกาลก่อนหน้าโกะ-ไดโงะ
(จักรพรรดิที่แท้จริง)
รัชกาลถัดไปโคเมียว

ประสูติ1 สิงหาคม ค.ศ. 1313
สวรรคต5 สิงหาคม ค.ศ. 1364
พระราชบิดาจักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิ
จักรพรรดิฮะนะโซะโนะ (พระราชบิดาบุญธรรม)
พระราชมารดาไซองจิ เนชิ
เจ้าหญิงพระชายาเจ้าหญิงโยะชิโกะ
เจ้าหญิงฮิซะโกะ
พระชายาจักรพรรดินีโยโระกุ พระราชชนนี
พระราชโอรส-ธิดาจักรพรรดิซุโก
จักรพรรดิโกะ-โคงง

ต่อมาพระนามของพระองค์ได้ถูกนำไปใช้เป็นพระนามของ จักรพรรดิโกะ-โคงง ผู้เป็นพระราชโอรสซึ่งขึ้นเป็นจักรพรรดิผู้อ้างสิทธิ์พระองค์ที่ 4

พระราชประวัติแก้ไข

ก่อนจะขึ้นสืบ ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ ในช่วง ยุคราชสำนักเหนือ-ใต้ มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายคะซุฮิโตะ (ญี่ปุ่น: 量仁親王โรมาจิKazuhito-shinnō) ทรงสืบเชื้อสายจากสายราชสกุล จิเมียวอิง

เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 3 ใน จักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิ ต่อมาได้เป็นพระราชโอรสบุญธรรมใน จักรพรรดิฮะนะโซะโนะ ผู้เป็นพระปิตุลา (อา)

เหตุการณ์ในพระชนม์ชีพของจักรพรรดิโคงงแก้ไข

หลังจากความพยายามในการโค่นอำนาจ รัฐบาลโชกุนคะมะกุระ ของ จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ ไม่สำเร็จทำให้รัฐบาลโชกุนตัดสินใจทำการปลดจักรพรรดิโกะ-ไดโงะออกจากราชบัลลังก์พร้อมกับสถาปนาเจ้าชายคะซุฮิโตะขึ้นเป็นจักรพรรดิโคงง

  • 22 ตุลาคม ค.ศ. 1331 (วันที่ 20 เดือน 9 ปี เก็งโก ที่ 1) : ปีที่ 13 ในรัชกาลจักรพรรดิโกะ-ไดโงะจากสายราชสกุล ไดกะกุจิ ถูกปลดออกจากราชบัลลังก์พร้อมกับเนรเทศไปยังเกาะโอะกิทางรัฐบาลโชกุนคะมะกุระจึงได้สถาปนาเจ้าชายคะซุฮิโตะที่รัชทายาทจากสายราชสกุล จิเมียวอิง ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทเมื่อปี ค.ศ. 1326 ขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น จักรพรรดิโคงง
  • 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1333 (วันที่ 23 เดือน 5 ปี เก็งโก ที่ 3) : หลังจากทรงหนีออกมาจากเกาะโอะกิใน ยุทธการล้อมคะมะกุระ จักรพรรดิโกะ-ไดโงะและ นิตตะ โยะชิซะดะ สามารถนำกองทัพบุกเข้ายึดเมืองคะมะกุระทำให้รัฐบาลโชกุนคะมะกุระล่มสลายลง
  • 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1333 (วันที่ 25 เดือน 5 ปี เก็งโก ที่ 3) : ปีที่ 3 ในรัชสมัยจักรพรรดิโคงงสองวันหลังจากยึดได้คะมะกุระ จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ ก็ทรงได้ยกกองทัพเข้ายึด นครหลวงเคียวโตะ ทำให้จักรพรรดิโคงงทรงถูกปลดออกจากราชบัลลังก์และจักรพรรดิโกะ-ไดโงะได้กลับมามีพระราชอำนาจในราชสำนักอีกครั้ง
  • 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1336 (เดือน 12 ปี เค็มมุ ที่ 3) : จักรพรรดิโกะ-ไดโงะพร้อมกับนิตตะ โยะชิซะดะและพระราชวงศ์ลี้ภัยออกจากนครหลวงเคียวโตะหลังจากเสียเมืองเคียวโตะให้กับ อะชิกะงะ ทะกะอุจิ เป็นอันสิ้นสุดยุค การฟื้นฟูเค็มมุ
  • 20 กันยายน ค.ศ..1336 (วันที่ 15 เดือน 8 ปี เอ็งเง็ง ที่ 1) : อะชิกะงะ ทะกะอุจิได้สถาปนา เจ้าชายยูตะฮิโตะ พระราชอนุชาของอดีตจักรพรรดิโคงงขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น จักรพรรดิโคเมียว
  • 5 สิงหาคม ค.ศ. 1364 (วันที่ 7 เดือน 7 ปี โชเฮ ที่ 19) : อดีตจักรพรรดิโคงงสวรรคตเมื่อพระชนมายุเพียง 51 พรรษา

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข