จักรพรรดิโกะ-ฟูชิมิ

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิ)

จักรพรรดิโกะ-ฟูชิมิ (ญี่ปุ่น: 後伏見天皇, 1831 - 1879 , ครองราชย์ 1841 - 1844) จักรพรรดิองค์ที่ 93 แห่ง ราชวงศ์ญี่ปุ่น ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์

จักรพรรดิโกะ-ฟูชิมิ
Go-Fushimi
後伏見天皇
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 93
30 สิงหาคม ค.ศ. 1298 - 2 มีนาคม ค.ศ. 1301
ราชาภิเษกค.ศ. 1299
รัชศกเอะอินิง
โชอัง
รัชกาลก่อนหน้าฟูชิมิ
รัชกาลถัดไปโกะ-นิโจ

พระราชสมภพ5 เมษายน ค.ศ. 1288
พระบรมนามาภิไธยทะเนะฮิโตะ
สวรรคต17 พฤษภาคม ค.ศ. 1336
สุสานหลวงสุสานหลวงฟุกะกุซะ โนะ คิตะ (เคียวโตะ)
พระราชบิดาจักรพรรดิฟูชิมิ
พระราชมารดาอิสึสึจิ สึเนะโกะ
พระสนมไซองจิ เนชิ
พระราชโอรส-ธิดาเจ้าชายคะซูฮิโตะ , จักรพรรดิโคงง
เจ้าชายยูตะฮิโตะ , จักรพรรดิโคเมียว

จักรพรรดิโกะ-ฟูชิมิครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1841 - พ.ศ. 1844

พระราชประวัติ

แก้

จักรพรรดิโกะ-ฟูชิมิมีพระนามเดิมก่อนจะขึ้นสืบราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศว่า เจ้าชายทะเนะฮิโตะ (ญี่ปุ่น: 胤仁)

เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ใน จักรพรรดิฟูชิมิ จักรพรรดิองค์ที่ 92 และเป็นพระเชษฐาต่างพระราชมารดาของ จักรพรรดิฮะนะโซะโนะ จักรพรรดิองค์ที่ 95 โดยมาจากราชสกุลจิเมียวอิน

มีพระราชโอรสทั้งสิ้น 2 พระองค์คือ

เหตุการณ์ในพระชนม์ชีพของจักรพรรดิโกะ-ฟูชิมิ

แก้

เจ้าชายทะเนะฮิโตะได้รับการสถาปนาจากจักรพรรดิฟูชิมิพระราชบิดาให้ขึ้นเป็นรัชทายาทเมื่อปี พ.ศ. 1832 ขณะมีพระชนมายุเพียง 1 พรรษา

  • เดือน 7 ปี เอ็นนิน ที่ 6 ตรงกับปี พ.ศ. 1841 เป็นปีที่ 11 ในรัชสมัยของจักรพรรดิฟูชิมิองค์จักรพรรดิสละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายทะเนะฮิโตะที่รัชทายาทพระชนมายุ 10 พรรษา
  • ปี เอ็นนิน ที่ 7 ตรงกับปี พ.ศ. 1842 จักรพรรดิโกะ-ฟูชิมิประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมกับเปลี่ยนปี รัชศก เป็นปี โชอัน เพื่อเริ่มศักราชของจักรพรรดิองค์ใหม่
  • ปี โชอัน ที่ 3 ตรงกับปี พ.ศ. 1844 จักรพรรดิโกะ-ฟูชิมิประกาศสละราชบัลลังก์เนื่องจากการเคลื่อนกองทัพของราชสกุลไดกะกุจิอีกหนิ่งราชสกุลที่อ้างสิทธิในการสืบราชบัลลังก์ทำให้พระองค์เป็น ไดโจเท็นโน (มหาจักรพรรดิ)
  • ปี พ.ศ. 1851 พระราชอนุชาต่างพระราชมารดาของพระองค์ได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิฮะนะโซะโนะ อดีตจักรพรรดิโกะ-ฟูชิมิได้เป็น ไดโจโฮโอ (มหาธรรมราชา) ที่มีพระราชอำนาจเหนือจักรพรรดิฮะนะโซะโนะพร้อมกับอดีตจักรพรรดิฟูชิมิพระราชบิดา

ในปี พ.ศ. 1856 อดีตจักรพรรดิโกะ-ฟูชิมิได้เป็นไดโจโฮโอแต่เพียงพระองค์เดียวเนื่องจากอดีตจักรพรรดิฟูชิมิทรงพระผนวชและยกจักรพรรดิฮะนะโซะโนะให้เป็นโอรสบุญธรรมของอดีตจักรพรรดิโกะ-ฟูชิมิ

ปี พ.ศ. 1879 อดีตจักรพรรดิโกะ-ฟูชิมิสวรรคตลงเมื่อพระชนมายุเพียง 47 พรรษา

ศักราชในรัชกาลจักรพรรดิโกะ-ฟูชิมิ

แก้

ศักราชในรัชกาลนี้ประกอบไปด้วย

ดูเพิ่ม

แก้