จักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิ

จักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิ (ญี่ปุ่น: 後伏見天皇, 1831 - 1879 , ครองราชย์ 1841 - 1844) จักรพรรดิองค์ที่ 93 แห่ง ราชวงศ์ญี่ปุ่น ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์

จักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิ
Go-Fushimi
後伏見天皇
Emperor Go-Fushimi.jpg
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 93
30 สิงหาคม ค.ศ. 1298 - 2 มีนาคม ค.ศ. 1301
พิธีราชาภิเษกค.ศ. 1299
รัชศกเอะอินิง
โชอัง
รัชกาลก่อนหน้าฟุชิมิ
รัชกาลถัดไปโกะ-นิโจ

ประสูติ5 เมษายน ค.ศ. 1288
พระบรมนามาภิไธยทะเนะฮิโตะ
สวรรคต17 พฤษภาคม ค.ศ. 1336
สุสานหลวงสุสานหลวงฟุกะกุซะ โนะ คิตะ (เคียวโตะ)
พระราชบิดาจักรพรรดิฟุชิมิ
พระราชมารดาอิสึสึจิ สึเนะโกะ
พระสนมไซองจิ เนชิ
พระราชโอรส-ธิดาเจ้าชายคะซูฮิโตะ , จักรพรรดิโคงง
เจ้าชายยูตะฮิโตะ , จักรพรรดิโคเมียว

จักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1841 - พ.ศ. 1844

พระราชประวัติแก้ไข

จักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิมีพระนามเดิมก่อนจะขึ้นสืบราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศว่า เจ้าชายทะเนะฮิโตะ (ญี่ปุ่น: 胤仁)

เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ใน จักรพรรดิฟุชิมิ จักรพรรดิองค์ที่ 92 และเป็นพระเชษฐาต่างพระราชมารดาของ จักรพรรดิฮะนะโซะโนะ จักรพรรดิองค์ที่ 95 โดยมาจากราชสกุลจิเมียวอิน

มีพระราชโอรสทั้งสิ้น 2 พระองค์คือ

เหตุการณ์ในพระชนม์ชีพของจักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิแก้ไข

เจ้าชายทะเนะฮิโตะได้รับการสถาปนาจากจักรพรรดิฟุชิมิพระราชบิดาให้ขึ้นเป็นรัชทายาทเมื่อปี พ.ศ. 1832 ขณะมีพระชนมายุเพียง 1 พรรษา

  • เดือน 7 ปี เอ็นนิน ที่ 6 ตรงกับปี พ.ศ. 1841 เป็นปีที่ 11 ในรัชสมัยของจักรพรรดิฟุชิมิองค์จักรพรรดิสละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายทะเนะฮิโตะที่รัชทายาทพระชนมายุ 10 พรรษา
  • ปี เอ็นนิน ที่ 7 ตรงกับปี พ.ศ. 1842 จักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมกับเปลี่ยนปี รัชศก เป็นปี โชอัน เพื่อเริ่มศักราชของจักรพรรดิองค์ใหม่
  • ปี โชอัน ที่ 3 ตรงกับปี พ.ศ. 1844 จักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิประกาศสละราชบัลลังก์เนื่องจากการเคลื่อนกองทัพของราชสกุลไดกะกุจิอีกหนิ่งราชสกุลที่อ้างสิทธิในการสืบราชบัลลังก์ทำให้พระองค์เป็น ไดโจเท็นโน (มหาจักรพรรดิ)
  • ปี พ.ศ. 1851 พระราชอนุชาต่างพระราชมารดาของพระองค์ได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิฮะนะโซะโนะ อดีตจักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิได้เป็น ไดโจโฮโอ (มหาธรรมราชา) ที่มีพระราชอำนาจเหนือจักรพรรดิฮะนะโซะโนะพร้อมกับอดีตจักรพรรดิฟุชิมิพระราชบิดา

ในปี พ.ศ. 1856 อดีตจักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิได้เป็นไดโจโฮโอแต่เพียงพระองค์เดียวเนื่องจากอดีตจักรพรรดิฟุชิมิทรงพระผนวชและยกจักรพรรดิฮะนะโซะโนะให้เป็นโอรสบุญธรรมของอดีตจักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิ

ปี พ.ศ. 1879 อดีตจักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิสวรรคตลงเมื่อพระชนมายุเพียง 47 พรรษา

ศักราชในรัชกาลจักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิแก้ไข

ศักราชในรัชกาลนี้ประกอบไปด้วย

ดูเพิ่มแก้ไข