จักรพรรดินีโยโระกุ พระราชชนนี

พระราชมารดาในจักรพรรดิซุโกและจักรพรรดิโกะ-โคงง

จักรพรรดินีโยโระกุ พระราชชนนี (ญี่ปุ่น: 正親町三条秀子โรมาจิYōroku-kōtaigō ; 1854 – 12 มกราคม 1896) นางสนองพระโอษฐ์และพระสนมใน จักรพรรดิโคงง แห่ง ยุคราชสำนักเหนือ-ใต้ เป็นพระราชมารดาของจักรพรรดิถึง 2 พระองค์คือ จักรพรรดิซุโก และ จักรพรรดิโกะ-โคงง

จักรพรรดินีโยโระกุ พระราชชนนี
พระราชมารดาแห่งจักรพรรดิญี่ปุ่น
ประสูติพ.ศ. 1854
สิ้นพระชนม์12 มกราคม พ.ศ. 1896
พระสวามีจักรพรรดิโคงง
พระราชบุตรจักรพรรดิซุโก
จักรพรรดิโกะ-โคงง
ราชวงศ์ราชวงศ์ญี่ปุ่น