จักรพรรดิโกะ-นิโจ

จักรพรรดิโกะ-นิโจ (ญี่ปุ่น: 後二条天皇โรมาจิGo-Nijō tennō, 9 มีนาคม 1285 — 10 กันยายน 1308) จักรพรรดิองค์ที่ 94 แห่ง ราชวงศ์ญี่ปุ่น ตามที่ได้บันทึกไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น

จักรพรรดิโกะ-นิโจ
後二条天皇
Emperor Go-Nijō.jpg
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 94
ครองราชย์
2 มีนาคม [ตามปฎิทินเก่า: 21 เดือน 1] 1301 – 10 กันยายน [ตามปฎิทินเก่า: 25 เดือน 8] 1308
พิธีราชาภิเษก6 พฤษภาคม [ตามปฎิทินเก่า: 24 เดือน 3] 1301
รัชกาลก่อนหน้าโกะ-ฟุชิมิ
รัชกาลถัดไปฮะนะโซะโนะ

ประสูติ9 มีนาคม [ตามปฎิทินเก่า: 2 เดือน 2] 1285
สวรรคต10 กันยายน [ตามปฎิทินเก่า: 25 เดือน 8] ค.ศ. 1308
สุสานหลวงสุสานหลวงคิตะชิระกะวะ
พระราชบิดาจักรพรรดิโกะ-อุดะ
พระราชมารดาโมะโตะโกะ โฮะริกะวะ
จักรพรรดินี (ชูงู)ฟุจิวะระ โนะ คินชิ
สุสานหลวงของจักรพรรดิโกะ-นิโจ

จักรพรรดิโกะ-นิโจครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1301–1308

โดยพระนามของพระองค์นั้นนำมาจากพระนามของ จักรพรรดินิโจ ซึ่งครองราชย์ในช่วง ศตวรรษที่ 12 โดยได้ใส่คำว่า โกะ (後) ที่แปลว่า สอง หรือ ยุคหลัง เข้าไปในพระนามทำให้พระนามของพระองค์แปลได้ว่า จักรพรรดินิโจที่สอง หรือ จักรพรรดินิโจยุคหลัง

พระราชประวัติแก้ไข

จักรพรรดิโกะ-นิโจมีพระนามก่อนจะขึ้นสืบราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศว่า เจ้าชายคุนิฮะรุ (ญี่ปุ่น: 邦治)

เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ใน จักรพรรดิโกะ-อุดะ จักรพรรดิองค์ที่ 91 ผู้เป็นต้นราชสกุล ไดกะกุจิ ราชสกุลที่อ้างสิทธิในการสืบราชบัลลังก์พร้อมกับราชสกุล จิเมียวอิน

เหตุการณ์ในพระชนมชีพของจักรพรรดิโกะ-นิโจแก้ไข

เจ้าชายคุนิฮะรุได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทเมื่อปี ค.ศ. 1286 ต่อจากเจ้าชายทะเนะฮิโตะจากราชสกุลจิเมียวอินหรือต่อมาคือ จักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิ

  • วันที่ 21 เดือน 1 ปี โชอัน ที่ 3 ตรงกับวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1301 ปีที่ 3 ในรัชกาลจักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิหรือ 6 วันก่อนพระชนมายุครบ 16 พรรษาของเจ้าชายคุนิฮะรุองค์จักรพรรดิถูกบีบบังคับให้สละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายคุนิฮะรุหลังจากนั้นได้ไม่นานคือในวันที่ 24 เดือน 3 ปี โชอัน ที่ 3 ตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1301 ก็ได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจักรพรรดิโกะ-นิโจ

อดีตจักรพรรดิโกะ-อุดะพระราชบิดาของจักรพรรดิโกะ-นิโจได้เป็น ไดโจโฮโอ (มหาธรรมราชา) กุมพระราชอำนาจไว้เหนือจักรพรรดิโกะ-นิโจ

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 1851 จักรพรรดิโกะ-นิโจพระประชวรและสวรรคตขณะมีพระชนมายุเพียง 23 พรรษาเจ้าชายโทะมิฮิโตะที่รัชทายาทจากสายราชสกุลจิเมียวอิงขึ้นครองราชบัลลังก์ต่อมาเป็น จักรพรรดิฮะนะโซะโนะ

ก่อนหน้า จักรพรรดิโกะ-นิโจ ถัดไป
จักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิ    
จักรพรรดิญี่ปุ่น
ราชสกุลไดกะกุจิ

(ค.ศ. 1301–1308)
  จักรพรรดิฮะนะโซะโนะ