ฟูจิวาระ โนะ คินชิ

จักรพรรดินีในจักรพรรดิโกะ-นิโจ

ฟูจิวาระ โนะ คินชิ (ญี่ปุ่น: 徳大寺忻子โรมาจิFujiwara no Kinshi ; 1826 – 16 กุมภาพันธ์ 1895) จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นโดยเป็นจักรพรรดินีหรือ ชูงู ในจักรพรรดิโกะ-นิโจ[1]

ฟูจิวาระ โนะ คินชิ
จักรพรรดินีในจักรพรรดิองค์ที่ 94
จักรพรรดินี(ชูงู)24 เดือน 9 คาเง็ง
(4 พฤศจิกายน พ.ศ. 1846)
ฉายาทางธรรมโชรากุมงอิง
ออกบวช19 เดือน 12 เอ็งเคียว ที่ 3
(9 มกราคม พ.ศ. 1854)

ประสูติโคอัง ที่ 6 (พ.ศ. 1826)
เคียวโตะ
สิ้นพระชนม์วันที่ 1 เดือน 2 คันโนที่ 3/โชเฮ ที่ 7
(16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1895)
พระบิดาโทะคุไดจิ คินตะกะ
พระมารดาฟุจิวะระ โนะ โยะชิโกะ
พระราชสวามีจักรพรรดิโกะ-นิโจ
ถวายตัวเค็งเง็ง ที่ 2 (พ.ศ. 1846)
ฐานันดรศักดิ์เนียวโงชูงู

ใน พ.ศ. 1846 พระองค์ได้เข้ามาถวายตัวเป็นนางกำนัลในรัชสมัย จักรพรรดิโกะ-นิโจ และได้รับการสถาปนาเป็นจักรพรรดินีหรือ ชูงู ในปีเดียวกันแต่พระองค์มิอาจมีพระประสูติกาลพระโอรสให้กับองค์จักรพรรดิได้

กระทั่งจักรพรรดิโกะ-นิโจเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 1851 อดีตจักรพรรดินีคินชิจึงปลงพระเกศาออกผนวชเป็นชีใน พ.ศ. 1854 กระทั่งสิ้นพระชนม์ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1895

อ้างอิง

แก้