จักรพรรดิโกะ-อูดะ

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิโกะ-อุดะ)

จักรพรรดิโกะ-อุดะ (ญี่ปุ่น: 後宇多天皇โรมาจิGo-Uda-tenno; 17 ธันวาคม 1810 — 16 กรกฎาคม 1867) จักรพรรดิองค์ที่ 91 แห่ง ราชวงศ์ญี่ปุ่น ครองราชย์ระหว่างปี 1817-1830

จักรพรรดิโกะ-อุดะ
พระบรมสาทิสลักษณ์ของจักรพรรดิโกะ-อุดะ
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 91
ครองราชย์
6 มีนาคม พ.ศ. 1817 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 1830
ราชาภิเษก4 พฤษภาคม พ.ศ. 1817
ไดโจไซ18 ธันวาคม พ.ศ. 1817
รัชศกบุนเอ
เคนจิ
โคอัง
รัชกาลก่อนหน้าคะเมะยะมะ
รัชกาลถัดไปฟุชิมิ

พระราชสมภพ17 ธันวาคม 1810
ญี่ปุ่น พระราชวังหลวงเฮอัง
พระบรมนามาภิไธยโนะฮิโตะ
สวรรคต16 กรกฎาคม 1867
วัดไดกะกุจิ
ฝังพระบรมศพ19 กรกฎาคม พ.ศ. 1867
สุสานหลวงRengebu-ji no Misasagi
(เคียวโตะ)
พิธีฉลองการเจริญวัย7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1820
พระราชบิดาจักรพรรดิคะเมะยะมะ
พระราชมารดาฟุจิวะระ โนะ ซะเนะโกะ
พระชายาโมะโตะโกะ โฮะริกะวะ
ฟุจิวะระ โนะ ชูชิ
พระราชโอรส-ธิดาจักรพรรดิโกะ-นิโจ
จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ

พงศาวลี

แก้

จักรพรรดิโกะ-อุดะมีพระนามเดิมว่า เจ้าชายโยะฮิโตะ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 ของ จักรพรรดิคะเมะยะมะ โดยทรงสืบเชื้อสายจากราชสกุล ไดกะกุจิ

เหตุการณ์ในพระชนม์ชีพของจักรพรรดิโกะ-อุดะ

แก้

เจ้าชายโยะฮิโตะทรงได้รับการสถาปนาจาก จักรพรรดิคะเมะยะมะ พระราชบิดาให้ขึ้นเป็นรัชทายาทและผู้สืบราชบัลลังก์เมื่อปี พ.ศ. 1811

  • ในเดือน 1 ปี บุนเอ ที่ 11 ตรงกับปี พ.ศ. 1817 อันเป็นปีที่ 15 ในรัชกาลจักรพรรดิคะเมะยะมะองค์จักรพรรดิได้ประกาศสละราชบัลลังก์ให้กับเจ้าชายโยะฮิโตะ
  • เดือน 3 ปี บุนเอ ที่ 11 จักรพรรดิโกะ-อุดะได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อดีตจักรพรรดิคะเมะยะมะได้กลายเป็น โฮโอ หรือ อดีตจักรพรรดิอันประทับในศาสนา

ในรัชสมัยของพระองค์ต้องพบกับการรุกรานจาก มองโกล ครั้งแรกในปี พ.ศ. 1817 หลังจากทรงครองราชย์ได้ไม่นานและครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 1824 ทำให้หลังจากนั้นทรงโปรดเกล้าให้สร้างป้อมปราการที่ เมืองฮะกะตะ บน เกาะคิวชู

  • เดือน 10 ปี บุนเอ ที่ 11 ตรงกับปี พ.ศ. 1818 จักรพรรดิโกะ-อุดะทรงสถาปนาเจ้าชายฮิโระฮิโตะพระราชโอรสของอดีต จักรพรรดิโกะ-ฟุกะกุซะ จากสายราชสกุล จิเมียวอิน ขึ้นเป็นรัชทายาทและผู้สืบราชบัลลังก์ทำให้เกิดความขัดแย้งเรื่องสิทธิการสืบราชบัลลังก์ระหว่างสองราชสกุล

หลังจากนั้นความขัดแย้งเรื่องสิทธิในการสืบราชบัลลังก์ของสองราชสกุลก็ยังไม่สิ้นสุด

สวรรคต

แก้

พระราชวงศ์

แก้
ก่อนหน้า จักรพรรดิโกะ-อูดะ ถัดไป
จักรพรรดิคะเมะยะมะ    
จักรพรรดิญี่ปุ่น
(1817-1830)
  จักรพรรดิฟุชิมิ