โมะโตะโกะ โฮะริกะวะ

นางสนองพระโอษฐ์ในจักรพรรดิโกะ-อุดะและพระราชมารดาในจักรพรรดิโกะ-นิโจ

โมะโตะโกะ โฮะริกะวะ (堀川基子; 1812 – 10 ตุลาคม 1898) นางสนองพระโอษฐ์ใน จักรพรรดิโกอูดะ จักรพรรดิองค์ที่ 91 และเป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิโกะ-นิโจ จักรพรรดิองค์ที่ 94

บันทึกแก้ไข