ฟุจิวะระ โนะ ซะเนะโกะ

จักรพรรดินีในจักรพรรดิคะเมะยะมะ

ฟุจิวะระ โนะ ซะเนะโกะ (ญี่ปุ่น: 藤原(洞院)佶子โรมาจิFujiwara no Saneko ; 1788 – 2 กันยายน 1815) จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นโดยเป็นจักรพรรดินีลำดับที่ 1 หรือ โคโง (Kōgō) ใน จักรพรรดิคะเมะยะมะ และเป็นพระราชมารดาของ จักรพรรดิโกะ-อุดะ

ฟุจิวะระ โนะ ซะเนะโกะ
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
พระสวามีจักรพรรดิคะเมะยะมะ
พระราชบุตรเจ้าชายโยะฮิโตะ , จักรพรรดิโกะ-อุดะ
ราชวงศ์ฟุจิวะระ
ราชวงศ์ราชวงศ์ญี่ปุ่น
ประสูติพ.ศ. 1788
เคียวโตะ
สิ้นพระชนม์2 กันยายน พ.ศ. 1815

พระโอรส-ธิดา แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข