จักรพรรดินิโจ (ญี่ปุ่น: 二条天皇) (31 กรกฎาคม ค.ศ. 1143 - 5 กันยายน ค.ศ. 1165) เป็นจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ที่ 78 ตามลำดับตามประเพณี[1]

จักรพรรดินิโจ
二条天皇
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 78
ครองราชย์
5 กันยายน [ตามปฎิทินเก่า: 11 สิงหาคม] 1158 - 3 สิงหาคม [ตามปฎิทินเก่า: 25 กรกฎาคม] 1165
ราชาภิเษก11 มกราคม [ตามปฎิทินเก่า: 20 เดือน 12] 1159
ไดโจไซ3 มกราคม [ตามปฎิทินเก่า: 23 เดือน 11] 1160
รัชศกโฮเง็ง
เฮจิ
เอะอิมัง
รัชกาลก่อนหน้าโกะ-ชิระกะวะ
รัชกาลถัดไปโระกุโจ

พระราชสมภพ31 กรกฎาคม [ตามปฎิทินเก่า: 18 กรกฎาคม] 1143
สวรรคต5 กันยายน [ตามปฎิทินเก่า: 28 สิงหาคม] 1165
พิธีฉลองการเจริญวัย3 มกราคม [ตามปฎิทินเก่า: 9 เดือน 12] 1156
พระราชบิดาจักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ
จักรพรรดินี (โคโง)เจ้าหญิงโยะชิโกะ
จักรพรรดินี (ชูงู)ฟุจิวะระ โนะ อิกุชิ

ครองสิริราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 1158 - ค.ศ. 1165 ต่อมาพระนามของพระองค์ได้ถูกอนุโลมนำไปใช้เป็นพระนามของ จักรพรรดิโกะ-นิโจ

พระราชประวัติ แก้

จักรพรรดินิโจมีพระนามเดิมก่อนจะขึ้นสืบราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศว่า เจ้าชายโมะริฮิโตะ (ญี่ปุ่น: 守仁)

เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ใน จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ และเป็นพระเชษฐาต่างพระราชมารดาของ จักรพรรดิทะกะกุระ รวมถึงเป็นพระราชบิดาของ จักรพรรดิโระกุโจ

เหตุการณ์ในพระชนม์ชีพของจักรพรรดินิโจ แก้

จักรพรรดินิโจได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทใน จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ

  • 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1156 (วันที่ 2 เดือน 7 ปี โฮเง็ง ที่ 1) : ไดโจโฮโอ โทะบะ สวรรคตเมื่อพระชนมายุได้ 54 พรรษา
  • 28 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม ค.ศ. 1156 (วันที่ 10 - 29 เดือน 7 ปี โฮเง็ง ที่ 1):เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า กบฏปีโฮเง็ง ความขัดแย้งระหว่างอดีต จักรพรรดิซูโตกุ กับ จักรพรรดิโกะ-ชิรากาวะ ผู้เป็นพระราชอนุชา
  • 5 กันยายน ค.ศ. 1158 (วันที่ 11 เดือน 8 ปี โฮเง็ง ที่ 4): ปีที่ 3 ในรัชสมัยของจักรพรรดิโกะ-ชิรากาวะ (後白河天皇三年) องค์จักรพรรดิสละราชบัลลังก์ และสืบราชบัลลังก์โดยโอรสองค์โต หลังจากนั้นไม่นาน จักรพรรดินิโจได้ประกอบพระราชพิธีสืบราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศอย่างเป็นทางการ

หลังจากจักรพรรดินิโจประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกพระราชอำนาจทั้งหมดอยู่ที่อดีตจักรพรรดิโกะ-ชิรากาวะทำให้ทรงเป็น ไดโจโฮโอ (มหาธรรมราชา)

  • 19 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1159 (วันที่ 9 - 26 เดือน 1 ปี เฮจิ ที่ 1): เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า กบฏปีเฮจิ ความขัดแย้งระหว่างตระกูลซะมุไรใหญ่ 2 ตระกูลคือ ตระกูลไทระ และ ตระกูลมินาโมโตะ
  • 14 กันยายน ค.ศ. 1164 (วันที่ 26 เดือน 8 ปี โชคัง ที่ 2):อดีตจักรพรรดิซูโตกุสวรรคตเมื่อพระชนมายุ 46 พรรษา
  • ค.ศ. 1165 (ปี เอะอิมัง ที่ 1) : จักรพรรดินิโจสถาปนาเจ้าชายโนบูฮิโตะพระราชโอรสพระองค์เดียวเป็นรัชทายาท
  • 3 สิงหาคม ค.ศ. 1165 (วันที่ 25 เดือน 6 ปี เออิมัง ที่ 1): ปีที่ 7 ในรัชสมัยของจักรพรรดินิโจ (二条天皇七年) จักรพรรดิประชวรหนักจนพระองค์ต้องสละราชบัลลังก์ และพระราชโอรสคือ เจ้าชายโนบูฮิโตะ จึงได้สืบต่อราชบัลลังก์ หลังจากนั้นไม่นาน จักรพรรดิโรคุโจจึงได้จัดพระราชพิธีสืบราชบัลลังก์อย่างเป็นทางการ
  • 4 กันยายน ค.ศ. 1165 (วันที่ 27 เดือน 7 ปี เออิมัง ที่ 1) : จักรพรรดิโระกุโจทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกที่ พระราชวังหลวงเฮอัง
  • 5 กันยายน ค.ศ. 1165 (วันที่ 28 เดือน 7 ปี เออิมัง ที่ 1) : อดีตจักรพรรดินิโจสวรรคตเมื่อพระชนมายุเพียง 22 พรรษา

พระราชวงศ์ แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. Titsingh, Isaac. (1834). Annales des empereurs du Japon, pp.191–194; Brown, Delmer et al. (1979). Gukanshō, pp.327–329; Varley, H. Paul. (1980). Jinnō Shōtōki. pp. 208–212.
ก่อนหน้า จักรพรรดินิโจ ถัดไป
จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ    
จักรพรรดิญี่ปุ่น
(1158 - 1165)
  จักรพรรดิโระกุโจ