จักรพรรดิโกะ-อิจิโจ

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิโกะ-อิชิโจ)

จักรพรรดิโกะ-อิจิโจ (ญี่ปุ่น: 後一条天皇โรมาจิGo-Ichijō-tennō) จักรพรรดิองค์ที่ 68 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นตามที่ได้จัดเรียงไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น

จักรพรรดิโกะ-อิจิโจ
後一条天皇
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 68
ครองราชย์
10 มีนาคม ค.ศ. 1016 - 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1036
ราชาภิเษก18 มีนาคม ค.ศ. 1016
พระราชวังหลวงเฮอัง
ไดโจไซ16 ธันวาคม ค.ศ. 1016
ผู้สำเร็จราชการฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะ
(1016 - 1017)
รัชกาลก่อนหน้าซันโจ
รัชกาลถัดไปโกะ-ซุซะกุ

พระราชสมภพ12 ตุลาคม ค.ศ. 1008
พระตำหนักสึชิมิกะโดะ พระราชวังหลวงเฮอัง
พระบรมนามาภิไธยเจ้าชายอัตสึฮิระ
สวรรคต15 พฤษภาคม ค.ศ. 1036
พระตำหนักเซเรียวเด็น พระราชวังหลวงเฮอัง
พระราชบิดาจักรพรรดิอิจิโจ
พระราชมารดาจักรพรรดินีโชชิ
จักรพรรดินี (โคโง)ฟุจิวะระ โนะ อิชิ

โดยพระนามของจักรพรรดิโกะ-อิจิโจเป็นการนำพระนามของ จักรพรรดิอิจิโจ จักรพรรดิองค์ที่ 66 ที่ปกครองในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 11 ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิโกะ-อิจิโจมาใช้โดยเมื่อใส่คำว่า โกะ (後) เข้าไปหน้าพระนามทำให้พระนามของจักรพรรดิโกะ-อิจิโจมีความหมายว่า จักรพรรดิอิจิโจที่สอง หรือ จักรพรรดิอิจิโจยุคหลัง

จักรพรรดิโกะ-อิจิโจมีพระนามเดิมว่า เจ้าชายอัตสึฮิระ (ญี่ปุ่น: 敦成) ขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อจาก จักรพรรดิซันโจ ที่สละราชบัลลังก์เนื่องจากพระเนตรมืดบอดเมื่อวันที่ 29 เดือน 1 ปี โชวะ ที่ 1 ตรงกับวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 1016 เมื่อมีพระชนมายุเพียง 7 พรรษาหลังจากนั้นจึงได้มีการประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกจักรพรรดิโกะ-อิจิโจที่ พระราชวังหลวงเฮอัง เมื่อวันที่ 7 เดือน 2 ปี โชวะ ที่ 1 ตรงกับวันที่ 18 มีนาคม ปีเดียวกัน

โดยอดีตจักรพรรดิซันโจได้เสนอเงื่อนไขต่อ ฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะ ผู้เป็นพระอัยกา (ตา) ของจักรพรรดิโกะ-อิจิโจซึ่งดำรงตำแหน่ง เซ็สโซ ว่าให้สถาปนา เจ้าชายอัตสึอะกิระ พระราชโอรสของพระองค์ให้เป็นรัชทายาทแต่หลังจากที่อดีตจักรพรรดิซันโจสวรรคตลงเมื่อวันที่ 9 เดือน 5 ปี คันนิง ที่ 1 ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1017 มิชินะงะได้ทำการปลดเจ้าชายอัตสึอะกิระออกจากตำแหน่งรัชทายาทและสถาปนา เจ้าชายอัตสึนะงะ พระอนุชาร่วมพระราชมารดาเดียวกับจักรพรรดิโกะ-อิจิโจขึ้นเป็นรัชทายาทแทนหลังจากนั้นไม่นานมิชินะงะได้สละตำแหน่งเซ็สโซให้กับบุตรชายคนโตคือ ฟุจิวะระ โนะ โยะริมิชิ และขึ้นไปดำรงตำแหน่ง ไดโจไดจิง เมื่อเดือน 12 ปี คันนิง ที่ 1 ตรงกับเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1017

ในปีต่อมาคือ ค.ศ. 1018 มิชินะงะได้ถวายตัวบุตรสาวคนที่ 3 คือ ฟุจิวะระ โนะ อิชิ ผู้เป็นพระมาตุจฉา (น้า) แท้ ๆ ขององค์จักรพรรดิเข้ามาเป็นจักรพรรดินี (中宮) องค์เดียวในจักรพรรดิโกะ-อิจิโจซึ่งจักรพรรดินีอิชิมีพระประสูติกาลพระธิดาถึง 2 พระองค์คือ เจ้าหญิงโชชิ และ เจ้าหญิงเคชิ

จักรพรรดิโกะ-อิจิโจสวรรคตเมื่อวันที่ 17 เดือน 4 ปี โชเง็ง ที่ 9 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1036 ที่ พระราชวังหลวงเฮอัง ขณะมีพระชนมายุเพียง 27 พรรษา