ฟุจิวะระ โนะ อิชิ

จักรพรรดินีในจักรพรรดิโกะ-อิชิโจ

ฟุจิวะระ โนะ อิชิ (ญี่ปุ่น: 藤原威子; 1 กุมภาพันธ์ 1000 – 28 กันยายน 1036) จักรพรรดินีในจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นโดยพระองค์เป็น ชูงู หรือจักรพรรดินีใน จักรพรรดิโกะ-อิจิโจ

ฟุจิวะระ โนะ อิชิ
จักรพรรดินีญี่ปุ่น
จักรพรรดินี(ชูงู)16 พฤศจิกายน 1018

พระราชสมภพ1 กุมภาพันธ์ 1000
สวรรคต28 กันยายน 1036
พระราชบิดาฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะ
พระราชสวามีจักรพรรดิโกะ-อิจิโจ
ถวายตัว26 มีนาคม 1018
แต่งตั้งเป็นพระสนม16 พฤษภาคม 1018

พระองค์เป็นธิดาคนที่ 3 ใน ฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะ พระอัยกา (ตา) ขององค์จักรพรรดิ

พระโอรส-ธิดา แก้