เจ้าหญิงโชชิ (ค.ศ. 1027–1105)

พระธิดาในจักรพรรดิโกะ-อิชิโจและจักรพรรดินีในจักรพรรดิโกะ-เรเซ
(เปลี่ยนทางจาก เจ้าหญิงโชชิ (1570-1648))

เจ้าหญิงโชชิ (ญี่ปุ่น: 章子内親王โรมาจิShōshi-naishinnō ; ค.ศ. 1027 – 1105) จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นโดยเป็นจักรพรรดินีใน จักรพรรดิโกะ-เรเซ ซึ่งพระองค์เป็นพระราชธิดาใน จักรพรรดิโกะ-อิจิโจ

เจ้าหญิงโชชิ (ค.ศ. 1027–1105)
จักรพรรดินีญี่ปุ่น

ประสูติ19 มกราคม ค.ศ. 1027
สิ้นพระชนม์26 ตุลาคม ค.ศ. 1105
พระบิดาจักรพรรดิโกะ-อิจิโจ
พระราชสวามีจักรพรรดิโกะ-เรเซ