ฟุจิวะระ โนะ โยะริมิชิ

เซ็สโซและคัมปะกุ

ฟุจิวะระ โนะ โยะริมิชิ (ญี่ปุ่น: 藤原 頼通โรมาจิFujiwara no Yorimichi ; 1535 – 2 มีนาคม 1617) ขุนนางที่เรืองอำนาจใน ยุคเฮอัง เป็นบุตรชายของ ฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะ ที่เกิดแต่ มินะโมะโตะ โนะ ริงชิ ได้สืบทอดตำแหน่ง เซ็สโซ ต่อจากบิดาเมื่อ พ.ศ. 1560 และก้าวไปดำรงตำแหน่งต่อจากบิดาในตำแหน่ง คัมปะกุ เมื่อ พ.ศ. 1563 จนถึง พ.ศ. 1611

ศาลาหงส์ในวัดเบียวโด

โยะริมิชิได้เป็นผู้สั่งให้สร้าง วัดเบียวโด หนึ่งในมรดกโลกของญี่ปุ่นซึ่งในตอนแรกใช้เป็นที่พำนักของมิชินะงะที่ออกบวชต่อมาโยะริมิชิได้ถวายให้เป็นวัดในศาสนาพุทธนอกจากนี้โยะริมิชิยังมีศักดิ์เป็นพระสัสสุระหรือพ่อตาของ จักรพรรดิโกะ-เรเซ เพราะเขาได้ถวายตัวบุตรสาวคือฮิโระโกะเข้าไปเป็นจักรพรรดินีในจักรพรรดิโกะ-เรเซ