เซ็ชโชและคัมปากุ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก เซ็สโซ)

ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เซ็ชโช (ญี่ปุ่น: 摂政โรมาจิSesshō) เป็นยศของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ สำหรับจักรพรรดิที่ยังทรงพระเยาว์เกินกว่าจะปกครองก่อนที่พระองค์จะเจริญพรรษาพอที่จะปกครองประเทศ เซ็ชโชจะว่าราชการแทน และ คัมปากุ (ญี่ปุ่น: 関白โรมาจิKanpaku) เป็นตำแหน่งผู้สำเร็จราชการสำหรับจักรพรรดิที่ทรงเจริญพระชนพรรษาแล้ว โดยอ้างว่าพระจักรพรรดิทรงไม่รู้เรื่องงานบริหารประเทศ จึงต้องให้คัมปากุ คอยช่วยบริหารจัดการ ตลอดสมัยเฮอัง อำนาจการบริหารประเทศอยู่ในสองตำแหน่งนี้ คือ เซ็ชโช และคัมปากุตลอด 500 ปี ผูกขาดโดยคนของตระกูลฟูจิวาระ และสายย่อยของตระกูลนี้ตลอด โดยเราจะเรียกตระกูลเหล่านี้ว่าเซ็กกัง หรือตระกูลผู้สำเร็จราชการนั่นเอง ภายหลังจากสมัยเฮอังอำนาจอยู่ในมือของรัฐบาลทหาร โดยโชกุนปกครองประเทศแทน โดยผู้สำเร็จราชการของโชกุนจะเรียกว่า ชิกเก็ง (ญี่ปุ่น: 執権โรมาจิShikkenทับศัพท์: ชิกเก็ง)

ธงราชวงศ์สำหรับผู้สำเร็จราชการ

ที่มาและความสำคัญในประวัติศาสตร์

แก้

ในอดีตนั้นสมาชิกของพระราชวงศ์ จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเซ็ชโชเอง เช่น จักรพรรดิโอจิน เมื่อทรงพระเยาว์พระราชมารดาของพระองค์จักรพรรดินีจินกู เป็นปกครองประเทศแทน แต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัด โดยเซ็ชโชคนแรกของญี่ปุ่นคือ เจ้าชายโชโตกุ ผู้สำเร็จราชการใน จักรพรรดินีซูอิโกะ

ตระกูลฟูจิวาระเป็นตระกูลหลักที่ผูกขาดตำแหน่งเซ็ชโชและคัมปากุ โดยส่วนมากจะถูกผูกขาดโดยฟูจิวาระสายฮอกเกะ(สายเหนือ) โดยคนแรกคือ ฟูจิวาระ โนะ โยชิฟูซะ ในปี ค.ศ. 858 ฟูจิวาระ โนะ โยชิฟูซะ ได้เป็นเซ็ชโชคนแรกที่ไม่ได้มาจากราชวงศ์ ในปี ค.ศ. 876 ฟูจิวาระ โนะ โมโตซูเนะ หลานชายและบุตรบุญธรรมของโยชิฟูซะ ได้สถาปนาตนเองเป็นคัมปากุคนแรก

หลังจากฟูจิวาระ โนะ มิจินางะ และ ฟูจิวาระ โนะ โยริมิจิ นั้นในศตวรรษที่ 12 ได้มีตระกูลใหม่ๆซึ่งเป็นเชื้อสายของตระกูลฟูจิวาระ เข้ามาครองสองตำแหน่งนี้แทนหลังจากการเสียชีวิตของ ฟูจิวาระ โนะ โยริมิจิคือ ตระกูลโคโนเอะ ตระกูลคูโจ ตระกูลอิจิโจ ตระกูลทากัตสึกาซะ และ ตระกูลนิโจ โดยตระกูลโคโนเอะและตระกูลคูโจได้สืบเชื้อสายจากฟูจิวาระ โนะ ทาดามิจิ ส่วนตระกูลอื่น ๆ ทั้งสามนั้นแยกออกมาจากสองตระกูลนี้ และผูกขาดสองตำแหน่งนี้กันจนถึงสมัยเมจิ

สำนักคัมปากุได้ล่มสลายลงหลังจากการมีนายกรัฐมนตรี คนแรกในสมัยเมจิ จักรพรรดิเมจิได้สั่งปิดสำนักคัมปากุลง ในปัจจุบันภายใต้กฎของราชสำนักพระจักรพรรดิตำแหน่งเซ็ชโช ต้องจำกัดให้เฉพาะบุคคลในราชวงศ์เท่านั้น เช่น สมเด็จพระจักรพรรดิโชวะในสมัยที่ยังทรงเป็น เจ้าชายฮิโรฮิโตะ ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทน สมเด็จพระจักรพรรดิไทโช พระบิดาที่ประชวร ส่งผลให้เหล่าตระกูลเซ็สกังทั้งหลายหมดความสำคัญลงไป

รายชื่อเซ็ชโชและคัมปากุ

แก้
เซ็ชโช คัมปากุ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง จักรพรรดิ
ฟูจิวาระ โนะ โยชิฟูซะ ค.ศ. 858 - ค.ศ. 872 จักรพรรดิเซวะ
ฟูจิวาระ โนะ โมโตซูเนะ ค.ศ. 872 - ค.ศ. 880 จักรพรรดิเซวะ, จักรพรรดิโยเซ
ฟูจิวาระ โนะ โมโตซูเนะ ค.ศ. 880 - ค.ศ. 890 จักรพรดิโยเซ, จักรพรรดิโคโก, จักรพรรดิอูดะ
ฟูจิวาระ โนะ ทาดาฮิระ ค.ศ. 930 - ค.ศ. 941 จักรพรรดิซูซากุ
ฟูจิวาระ โนะ ทาดาฮิระ ค.ศ. 941 - ค.ศ. 949 จักรพรรดิซูซากุ, จักรพรรดิมูรากามิ
ฟูจิวาระ โนะ ซาเนโยริ ค.ศ. 967 - ค.ศ. 969 จักรพรรดิเรเซ
ฟูจิวาระ โนะ ซาเนโยริ ค.ศ. 969 - ค.ศ. 970 จักรพรรดิเอ็งยู
ฟูจิวาระ โนะ โคเรตาดะ ค.ศ. 970 - ค.ศ. 972 จักรพรรดิเอ็งยู
ฟูจิวาระ โนะ คาเนมิจิ ค.ศ. 972 - ค.ศ. 977 จักรพรรดิเอ็งยู
ฟูจิวาระ โนะ โยริตาดะ ค.ศ. 977 - ค.ศ. 986 จักรพรรดิเอ็งยู, จักรพรรดิคาซัง
ฟูจิวาระ โนะ คาเนเอ ค.ศ. 986 - ค.ศ. 990 จักรพรรดิอิจิโจ
ฟูจิวาระ โนะ คาเนเอ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 990 - 8 พฤษภาคม ค.ศ. 990 จักรพรรดิอิจิโจ
ฟูจิวาระ โนะ มิจิตากะ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 990 - 26 พฤษภาคม ค.ศ. 990 จักรพรรดิอิจิโจ
ฟูจิวาระ โนะ มิจิตากะ ค.ศ. 990 - ค.ศ. 993 จักรพรรดิอิจิโจ
ฟูจิวาระ โนะ มิจิตากะ ค.ศ. 993 - ค.ศ. 995 จักรพรรดิอิจิโจ
ฟูจิวาระ โนะ มิจิกาเนะ 28 เมษายน ค.ศ. 995 - 8 พฤษภาคม ค.ศ. 995 จักรพรรดิอิจิโจ
ฟูจิวาระ โนะ มิจินางะ ค.ศ. 1016 - ค.ศ. 1017 จักรพรรดิโกะ-อิจิโจ
ฟูจิวาระ โนะ โยริมิจิ ค.ศ. 1017 - ค.ศ. 1019 จักรพรรดิโกะ-อิจิโจ
ฟูจิวาระ โนะ โยริมิจิ ค.ศ. 1019 - ค.ศ. 1067 จักรพรรดิโกะ-อิจิโจ, จักรพรรดิโกะ-ซูซากุ, จักรพรรดิโกะ-เรเซ
ฟูจิวาระ โนะ โนริมิจิ ค.ศ. 1068 - ค.ศ. 1075 จักรพรรดิโกะ-ซันโจ, จักรพรรดิชิรากาวะ
ฟูจิวาระ โนะ โมโรซาเนะ ค.ศ. 1075 - ค.ศ. 1086 จักรพรรดิชิรากาวะ
ฟูจิวาระ โนะ โมโรซาเนะ ค.ศ. 1086 - ค.ศ. 1090 จักรพรรดิโฮริกาวะ
ฟูจิวาระ โนะ โมโรซาเนะ ค.ศ. 1090 - ค.ศ. 1094 จักรพรรดิโฮริกาวะ
ฟูจิวาระ โนะ โมโรมิจิ ค.ศ. 1094 - ค.ศ. 1099 จักรพรรดิโฮริกาวะ
ฟูจิวาระ โนะ ทาดาซาเนะ ค.ศ. 1105 - ค.ศ. 1107 จักรพรรดิโฮริกาวะ
ฟูจิวาระ โนะ ทาดาซาเนะ ค.ศ. 1107 - ค.ศ. 1113 จักรพรรดิโทบะ
ฟูจิวาระ โนะ ทาดาซาเนะ ค.ศ. 1113 - ค.ศ. 1121 จักรพรรดิโทบะ
ฟูจิวาระ โนะ ทาดามิจิ ค.ศ. 1121 - ค.ศ. 1123 จักรพรรดิโทบะ
ฟูจิวาระ โนะ ทาดามิจิ ค.ศ. 1123 - ค.ศ. 1129 จักรพรรดิซูโตกุ
ฟูจิวาระ โนะ ทาดามิจิ ค.ศ. 1129 - ค.ศ. 1141 จักรพรรดิซูโตกุ
ฟูจิวาระ โนะ ทาดามิจิ ค.ศ. 1141 - ค.ศ. 1150 จักรพรรดิโคโนเอะ
ฟูจิวาระ โนะ ทาดามิจิ ค.ศ. 1150 - ค.ศ. 1158 จักรพรรดิโคโนเอะ, จักรพรรดิโกะ-ชิรากาวะ
โคโนเอะ โมโตซาเนะ ค.ศ. 1158 - ค.ศ. 1165 จักรพรรดินิโจ
โคโนเอะ โมโตซาเนะ ค.ศ. 1165 - ค.ศ. 1166 จักรพรรดิโรกูโจ
ฟูจิวาระ โนะ โมโตฟูซะ ค.ศ. 1166 - ค.ศ. 1172 จักรพรรดิโรกูโจ, จักรพรรดิทากากูระ
ฟูจิวาระ โนะ โมโตฟูซะ ค.ศ. 1172 - ค.ศ. 1179 จักรพรรดิทากากูระ
โคโนเอะ โมโตมิจิ ค.ศ. 1179 - ค.ศ. 1180 จักรพรรดิทากากูระ
โคโนเอะ โมโตมิจิ ค.ศ. 1180 - ค.ศ. 1183 จักรพรรดิอันโตกุ
มัตสึโดโนะ โมโรอิเอะ ค.ศ. 1183 - ค.ศ. 1184 จักรพรรดิอันโตกุ
โคโนเอะ โมโตมิจิ ค.ศ. 1184 - ค.ศ. 1186 จักรพรรดิอันโตกุ, จักรพรรดิโกะ-โทบะ
คูโจ คาเนซะเนะ ค.ศ. 1186 - ค.ศ. 1191 จักรพรรดิโกะ-โทบะ
คูโจ คาเนะซะเนะ ค.ศ. 1191 - ค.ศ. 1196 จักรพรรดิโกะ-โทบะ
โคโนเอะ โมโตมิจิ ค.ศ. 1196 - ค.ศ. 1198 จักรพรรดิสึจิมิกาโดะ
โคโนเอะ โมโตมิจิ ค.ศ. 1198 - ค.ศ. 1202 จักรพรรดิสึจิมิกาโดะ
คูโจ โยชิซูเนะ ค.ศ. 1202 - ค.ศ. 1206 จักรพรรดิสึจิมิกาโดะ
โคโนเอะ อิเอซาเนะ ค.ศ. 1206 จักรพรรดิสึจิมิกาโดะ
โคโนเอะ อิเอซาเนะ ค.ศ. 1206 - ค.ศ. 1221 จักรพรรดิสึจิมิกาโดะ, จักรพรรดิจุนโตกุ
คูโจ มิจิอิเอะ ค.ศ. 1221 จักรพรรดิชูเกียว
โคโนเอะ อิเอซาเนะ ค.ศ. 1221 - ค.ศ. 1223 จักรพรรดิโกะ-โฮริกาวะ
โคโนเอะ อิเอซาเนะ ค.ศ. 1223 - ค.ศ. 1228 จักรพรรดิโกะ-โฮริกาวะ
คูโจ มิจิอิเอะ ค.ศ. 1228 - ค.ศ. 1231 จักรพรรดิโกะ-โฮริกาวะ
คูโจ โนริซาเนะ ค.ศ. 1231 - ค.ศ. 1232 จักรพรรดิโกะ-โฮริกาวะ
คูโจ โนริซาเนะ ค.ศ. 1232 - ค.ศ. 1235 จักรพรรดิชิโจ
คูโจ มิจิอิเอะ ค.ศ. 1235 - ค.ศ. 1237 จักรพรรดิชิโจ
โคโนเอะ คาเน็ตสึเนะ ค.ศ. 1237 - ค.ศ. 1242 จักรพรรดิชิโจ
โคโนเอะ คาเน็ตสึเนะ ค.ศ. 1242 จักรพรรดิโกะ-ซางะ
นิโจ โยชิซาเนะ ค.ศ. 1242 - ค.ศ. 1246 จักรพรรดิโกะ-ซางะ
อิจิโจ ซาเน็ตสึเนะ ค.ศ. 1246 จักรพรรดิโกะ-ซางะ
อิจิโจ ซาเน็ตสึเนะ ค.ศ. 1246 - ค.ศ. 1247 จักรพรรดิโกะ-ฟูกากูซะ
โคโนเอะ คาเน็ตสึเนะ ค.ศ. 1247 - ค.ศ. 1252 จักรพรรดิโกะ-ฟูกากูซะ
ทากัตสึกาซะ คาเนฮิระ ค.ศ. 1252 - ค.ศ. 1254 จักรพรรดิโกะ-ฟูกากูซะ
ทากัตสึกาซะ คาเนฮิระ ค.ศ. 1254 - ค.ศ. 1261 จักรพรรดิโกะ-ฟูกากูซะ, จักรพรรดิคาเมยามะ
นิโจ โยชิซาเนะ ค.ศ. 1261 - ค.ศ. 1265 จักรพรรดิคาเมยามะ
อิจิโจ ซาเน็ตสึเนะ ค.ศ. 1265 - ค.ศ. 1267 จักรพรรดิคาเมยามะ
โคโนเอะ โมโตฮิระ ค.ศ. 1267 - ค.ศ. 1268 จักรพรรดิคาเมยามะ
ทากัตสึกาซะ โมโตตาดะ ค.ศ. 1268 - ค.ศ. 1273 จักรพรรดิคาเมยามะ
คูโจ ทาดาอิเอะ ค.ศ. 1273 - ค.ศ. 1274 จักรพรรดิคาเมยามะ
คูโจ ทาดาอิเอะ ค.ศ. 1274 จักรพรรดิโกะ-อูดะ
อิจิโจ อิเอ็ตสึเนะ ค.ศ. 1274 - ค.ศ. 1275 จักรพรรดิโกะ-อูดะ
ทากัตสึกาซะ คาเนฮิระ ค.ศ. 1275 - ค.ศ. 1278 จักรพรรดิโกะ-อูดะ
ทากัตสึกาซะ คาเนฮิระ ค.ศ. 1278 - ค.ศ. 1287 จักรพรรดิโกะ-อูดะ
นิโจ โมโรตาดะ ค.ศ. 1287 - ค.ศ. 1289 จักรพรรดิโกะ-อูดะ, จักรพรรดิฟูชิมิ
โคโนเอะ อิเอโมโตะ ค.ศ. 1289 - ค.ศ. 1291 จักรพรรดิฟูชิมิ
คูโจ ทาดาโนริ ค.ศ. 1291 - ค.ศ. 1293 จักรพรรดิฟูชิมิ
โคโนเอะ อิเอโมโตะ ค.ศ. 1293 - ค.ศ. 1296 จักรพรรดิฟูชิมิ
ทากัตสึกาซะ คาเนตาดะ ค.ศ. 1296 - ค.ศ. 1298 จักรพรรดิฟูชิมิ
ทากัตสึกาซะ คาเนตาดะ ค.ศ. 1298 จักรพรรดิโกะ-ฟูชิมิ
นิโจ คาเนโมโตะ ค.ศ. 1298 - ค.ศ. 1300 จักรพรรดิโกะ-ฟูชิมิ
นิโจ คาเนโมโตะ ค.ศ. 1300 - ค.ศ. 1305 จักรพรรดิโกะ-ฟูชิมิ, จักรพรรดิโกะ-นิโจ
คูโจ โมโรโนริ ค.ศ. 1305 - ค.ศ. 1308 จักรพรรดิโกะ-นิโจ
คูโจ โมโรโนริ ค.ศ. 1308 จักรพรรดิฮานาโซโนะ
ทากัตสึกาซะ ฟูยูฮิระ ค.ศ. 1308 - ค.ศ. 1311 จักรพรรดิฮานาโซโนะ
ทากัตสึกาซะ ฟูยูฮิระ ค.ศ. 1311 - ค.ศ. 1313 จักรพรรดิฮานาโซโนะ
โคโนเอะ อิเอฮิระ ค.ศ. 1313 - ค.ศ. 1315 จักรพรรดิฮานาโซโนะ
ทากัตสึกาซะ ฟูยูฮิระ ค.ศ. 1315 - ค.ศ. 1316 จักรพรรดิฮานาโซโนะ
นิโจ มิจิฮิระ ค.ศ. 1316 - ค.ศ. 1318 จักรพรรดิฮานาโซโนะ, จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ
อิจิโจ อูจิตสึเนะ ค.ศ. 1318 - ค.ศ. 1323 จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ
คูโจ ฟูซาซาเนะ ค.ศ. 1323 - ค.ศ. 1324 จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ
ทากัตสึกาซะ ฟูยูฮิระ ค.ศ. 1324 - ค.ศ. 1327 จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ
นิโจ มิจิฮิระ ค.ศ. 1327 - ค.ศ. 1330 จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ
โคโนเอะ สึเนตาดะ ค.ศ. 1330 จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ
ทากัตสึกาซะ ฟูยูโนริ ค.ศ. 1330 - ค.ศ. 1333 จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ, จักรพรรดิโคงง
โคโนเอะ สึเนตาดะ ค.ศ. 1336 - ค.ศ. 1337 จักรพรรดิโคเมียว
โคโนเอะ โมตตสึงุ ค.ศ. 1337 - ค.ศ. 1338 จักรพรรดิโคเมียว
อิจิโจ สึเนมิจิ ค.ศ. 1338 - ค.ศ. 1342 จักรพรรดิโคเมียว
คูโจ มิจิโนริ ค.ศ. 1342 จักรพรรดิโคเมียว
ทากัตสึกาซะ โมโตฮิระ ค.ศ. 1342 - ค.ศ. 1346 จักรพรรดิโคเมียว
นิโจ โยชิโมโตะ ค.ศ. 1346 - ค.ศ. 1358 จักรพรรดิโคเมียว, จักรพรรดิซูโก, จักรพรรดิโกะ-โคงง
คูโจ สึเนโนริ ค.ศ. 1358 - ค.ศ. 1361 จักรพรรดิโกะ-โคงง
โคโนเอะ มิจิตสึงุ ค.ศ. 1361 - ค.ศ. 1363 จักรพรรดิโกะ-โคงง
นิโจ โยชิโมโตะ ค.ศ. 1363 - ค.ศ. 1367 จักรพรรดิโกะ-โคงง
ทากัตสึกาซะ ฟูยูมิจิ ค.ศ. 1367 - ค.ศ. 1369 จักรพรรดิโกะ-โคงง
นิโจ โมโรโยชิ ค.ศ. 1369 - ค.ศ. 1375 จักรพรรดิโกะ-โคงง, จักรพรรดิโกะ-เอ็งยู
คูโจ ทาดาโมโตะ ค.ศ. 1375 - ค.ศ. 1379 จักรพรรดิโกะ-เอ็งยู
นิโจ โมรตสึงุ ค.ศ. 1379 - ค.ศ. 1382 จักรพรรดิโกะ-เอ็งยู
นิโจ โยชิโมโตะ ค.ศ. 1382 - ค.ศ. 1388 จักรพรรดิโกะ-โคมัตสึ
โคโนเอะ คาเน็ตสึงุ ค.ศ. 1388 จักรพรรดิโกะ-โคมัตสึ
นิโจ โยชิโมโตะ ค.ศ. 1388 จักรพรรดิโกะ-โคมัตสึ
นิโจ โยชิโมโตะ ค.ศ. 1388 จักรพรรดิโกะ-โคมัตสึ
นิโจ โมรตสึงุ ค.ศ. 1388 - ค.ศ. 1394 จักรพรรดิโกะ-โคมัตสึ
อิจิโจ สึเน็ตสึงุ ค.ศ. 1394 - ค.ศ. 1398 จักรพรรดิโกะ-โคมัตสึ
นิโจ โมรตสึงุ ค.ศ. 1398 - ค.ศ. 1399 จักรพรรดิโกะ-โคมัตสึ
อิจิโจ สึเน็ตสึงุ ค.ศ. 1399 - ค.ศ. 1408 จักรพรรดิโกะ-โคมัตสึ
โคโนเอะ ทาดัตสึงุ ค.ศ. 1408 - ค.ศ. 1409 จักรพรรดิโกะ-โคมัตสึ
นิโจ มิตสึโมโตะ ค.ศ. 1409 - ค.ศ. 1410 จักรพรรดิโกะ-โคมัตสึ
อิจิโจ สึเน็ตสึงุ ค.ศ. 1410 - ค.ศ. 1418 จักรพรรดิโกะ-โคมัตสึ, จักรพรรดิโชโก
คูโจ มิตสึอิเอะ ค.ศ. 1418 - ค.ศ. 1424 จักรพรรดิโชโก
นิโจ โมจิโมโตะ ค.ศ. 1424 - ค.ศ. 1428 จักรพรรดิโชโก
นิโจ โมจิโมโตะ ค.ศ. 1428 - ค.ศ. 1432 จักรพรรดิโกะ-ฮานาโซโนะ
นิโจ คาเนโยชิ ค.ศ. 1432 จักรพรรดิโกะ-ฮานาโซโนะ
นิโจ โมจิโมโตะ ค.ศ. 1432 - ค.ศ. 1433 จักรพรรดิโกะ-ฮานาโซโนะ
นิโจ โมจิโมโตะ ค.ศ. 1433 - ค.ศ. 1445 จักรพรรดิโกะ-ฮานาโซโนะ
โคโนเอะ ฟูซัตสึงุ ค.ศ. 1445 - ค.ศ. 1447 จักรพรรดิโกะ-ฮานาโซโนะ
อิจิโจ คาเนโยชิ ค.ศ. 1447 - ค.ศ. 1453 จักรพรรดิโกะ-ฮานาโซโนะ
ทากัตสึกาซะ ฟูซาฮิระ ค.ศ. 1454 - ค.ศ. 1455 จักรพรรดิโกะ-ฮานาโซโนะ
นิโจ โมจิมิจิ ค.ศ. 1455 - ค.ศ. 1458 จักรพรรดิโกะ-ฮานาโซโนะ
อิจิโจ โนริฟูซะ ค.ศ. 1458 - ค.ศ. 1463 จักรพรรดิโกะ-ฮานาโซโนะ
นิโจ โมจิมิจิ ค.ศ. 1463 - ค.ศ. 1467 จักรพรรดิโกะ-ฮานาโซโนะ, จักรพรรดิโกะ-สึจิมิกาโดะ
อิจิโจ คาเนโยชิ ค.ศ. 1467 - ค.ศ. 1470 จักรพรรดิโกะ-สึจิมิกาโดะ
นิโจ มาซัตสึงุ ค.ศ. 1470 - ค.ศ. 1476 จักรพรรดิโกะ-สึจิมิกาโดะ
คูโจ มาซาโมโตะ ค.ศ. 1476 - ค.ศ. 1479 จักรพรรดิโกะ-สึจิมิกาโดะ
โคโนเอะ มาซาอิเอะ ค.ศ. 1479 - ค.ศ. 1483 จักรพรรดิโกะ-สึจิมิกาโดะ
ทากัตสึกาซะ มาซาฮิระ ค.ศ. 1483 - ค.ศ. 1487 จักรพรรดิโกะ-สึจิมิกาโดะ
คูโจ มาซาตาดะ ค.ศ. 1487 - ค.ศ. 1488 จักรพรรดิโกะ-สึจิมิกาโดะ
อิจิโจ ฟูยูโยชิ ค.ศ. 1488 - ค.ศ. 1493 จักรพรรดิโกะ-สึจิมิกาโดะ
โคโนเอะ ฮิซามิจิ ค.ศ. 1493 - ค.ศ. 1497 จักรพรรดิโกะ-สึจิมิกาโดะ
นิโจ ฮิซาโมโตะ ค.ศ. 1497 จักรพรรดิโกะ-สึจิมิกาโดะ
อิจิโจ ฟูยูโยชิ ค.ศ. 1497 - ค.ศ. 1501 จักรพรรดิโกะ-สึจิมิกาโดะ, จักรพรรดิโกะ-คาชิวาบาระ
คูโจ ฮิซัตสึเนะ ค.ศ. 1501 - ค.ศ. 1513 จักรพรรดิโกะ-คาชิวาบาระ
โคโนเอะ ฮิซามิจิ ค.ศ. 1513 - ค.ศ. 1514 จักรพรรดิโกะ-คาชิวาบาระ
ทากัตสึกาซะ คาเนซูเกะ ค.ศ. 1514 - ค.ศ. 1518 จักรพรรดิโกะ-คาชิวาบาระ
นิโจ โคเรฟูซะ ค.ศ. 1518 - ค.ศ. 1525 จักรพรรดิโกะ-คาชิวาบาระ
โคโนเอะ ทาเนอิเอะ ค.ศ. 1525 - ค.ศ. 1533 จักรพรรดิโกะ-คาชิวาบาระ, จักรพรรดิโกะ-นาระ
คูโจ ทาเนมิจิ ค.ศ. 1533 - ค.ศ. 1534 จักรพรรดิโกะ-นาระ
นิโจ โคเรฟูซะ ค.ศ. 1534 - ค.ศ. 1536 จักรพรรดิโกะ-นาระ
โคโนเอะ ทาเนอิเอะ ค.ศ. 1536 - ค.ศ. 1542 จักรพรรดิโกะ-นาระ
ทากัตสึกาซะ ทาดาฟูยุ ค.ศ. 1542 - ค.ศ. 1545 จักรพรรดิโกะ-นาระ
อิจิโจ ฟูซามิจิ ค.ศ. 1545 - ค.ศ. 1548 จักรพรรดิโกะ-นาระ
นิโจ ฮารูโยชิ ค.ศ. 1548 - ค.ศ. 1553 จักรพรรดิโกะ-นาระ
อิจิโจ คาเนฟูยุ ค.ศ. 1553 - ค.ศ. 1554 จักรพรรดิโกะ-นาระ
โคโนเอะ ซากิฮิซะ ค.ศ. 1554 - ค.ศ. 1568 จักรพรรดิโกะ-นาระ, จักรพรรดิโองิมาจิ
นิโจ ฮารูโยชิ ค.ศ. 1568 - ค.ศ. 1578 จักรพรรดิโองิมาจิ
คูโจ คาเนตากะ ค.ศ. 1578 - ค.ศ. 1581 จักรพรรดิโองิมาจิ
อิจิโจ อูจิโมโตะ ค.ศ. 1581 - ค.ศ. 1585 จักรพรรดิโองิมาจิ
นิโจ อากิซาเนะ ค.ศ. 1585 จักรพรรดิโองิมาจิ
โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ค.ศ. 1585 - ค.ศ. 1591 จักรพรรดิโองิมาจิ, จักรพรรดิโกะ-โยเซ
โทโยโตมิ ฮิเด็ตสึงุ ค.ศ. 1591 - ค.ศ. 1595 จักรพรรดิโกะ-โยเซ
คูโจ คาเนตากะ ค.ศ. 1600 - ค.ศ. 1604 จักรพรรดิโกะ-โยเซ
โคโนเอะ โนบูตาดะ ค.ศ. 1605 - ค.ศ. 1606 จักรพรรดิโกะ-โยเซ
ทากัตสึกาซะ โนบูฟูซะ ค.ศ. 1606 - ค.ศ. 1608 จักรพรรดิโกะ-โยเซ
คูโจ ยูกิอิเอะ ค.ศ. 1608 - ค.ศ. 1612 จักรพรรดิโกะ-โยเซ, จักรพรรดิโกะ-มิซูโนโอะ
ทากัตสึกาซะ โนบูฮิซะ ค.ศ. 1612 - ค.ศ. 1615 จักรพรรดิโกะ-มิซูโนโอะ
นิโจ อากิซาเนะ ค.ศ. 1615 - ค.ศ. 1619 จักรพรรดิโกะ-มิซูโนโอะ
คูโจ ยูกิอิเอะ ค.ศ. 1619 - ค.ศ. 1623 จักรพรรดิโกะ-มิซูโนโอะ
โคโนเอะ โนบูฮิโระ ค.ศ. 1623 - ค.ศ. 1629 จักรพรรดิโกะ-มิซูโนโอะ
อิจิโจ อากิโยชิ ค.ศ. 1629 จักรพรรดิโกะ-มิซูโนโอะ
อิจิโจ อากิโยชิ ค.ศ. 1629 - ค.ศ. 1635 จักรพรรดินีเมโช
นิโจ ยาซูมิจิ ค.ศ. 1635 - ค.ศ. 1647 จักรพรรดินีเมโช, จักรพรรดิโกะ-โคเมียว
คูโจ มิจิฟูซะ ค.ศ. 1647 จักรพรรดิโกะ-โคเมียว
อิจิโจ อากิโยชิ ค.ศ. 1647 จักรพรรดิโกะ-โคเมียว
อิจิโจ อากิโยชิ ค.ศ. 1647 - ค.ศ. 1651 จักรพรรดิโกะ-โคเมียว
โคโนเอะ ฮิซัตสึงุ ค.ศ. 1651 - ค.ศ. 1653 จักรพรรดิโกะ-โคเมียว
นิโจ มิตสึฮิระ ค.ศ. 1653 - ค.ศ. 1663 จักรพรรดิโกะ-โคเมียว, จักรพรรดิโกะ-ไซ
นิโจ มิตสึฮิระ ค.ศ. 1663 - ค.ศ. 1664 จักรพรรดิเรเง็ง
ทากัตสึกาซะ ฟูซาซูเกะ ค.ศ. 1664 - ค.ศ. 1668 จักรพรรดิเรเง็ง
ทากัตสึกาซะ ฟูซาซูเกะ ค.ศ. 1668 - ค.ศ. 1682 จักรพรรดิเรเง็ง
อิจิโจ คาเนเตรุ ค.ศ. 1682 - ค.ศ. 1687 จักรพรรดิเรเง็ง
อิจิโจ คาเนเตรุ ค.ศ. 1687 - ค.ศ. 1689 จักรพรรดิฮิงาชิยามะ
อิจิโจ คาเนเตรุ ค.ศ. 1689 - ค.ศ. 1690 จักรพรรดิฮิงาชิยามะ
โคโนเอะ โมโรฮิโระ ค.ศ. 1690 - ค.ศ. 1703 จักรพรรดิฮิงาชิยามะ
ทากัตสึกาซะ คาเนฮิโระ ค.ศ. 1703 - ค.ศ. 1707 จักรพรรดิฮิงาชิยามะ
โคโนเอะ อิเอฮิโระ ค.ศ. 1707 - ค.ศ. 1709 จักรพรรดิฮิงาชิยามะ
โคโนเอะ อิเอฮิโระ ค.ศ. 1709 - ค.ศ. 1712 จักรพรรดินากามิกาโดะ
คูโจ ซูเกซาเนะ ค.ศ. 1712 - ค.ศ. 1716 จักรพรรดินากามิกาโดะ
คูโจ ซูเกซาเนะ ค.ศ. 1716 - ค.ศ. 1722 จักรพรรดินากามิกาโดะ
นิโจ สึนาฮิระ ค.ศ. 1722 - ค.ศ. 1726 จักรพรรดินากามิกาโดะ
โคโนเอะ อิเอฮิซะ ค.ศ. 1726 - ค.ศ. 1736 จักรพรรดินากามิกาโดะ, จักรพรรดิซากูรามาจิ
นิโจ โยชิตาดะ ค.ศ. 1736 - ค.ศ. 1737 จักรพรรดิซากูรามาจิ
อิจิโจ คาเนกะ ค.ศ. 1737 - ค.ศ. 1746 จักรพรรดิซากูรามาจิ
อิจิโจ มิจิกะ ค.ศ. 1746 - ค.ศ. 1747 จักรพรรดิซากูรามาจิ
อิจิโจ มิจิกะ ค.ศ. 1747 - ค.ศ. 1755 จักรพรรดิโมโมโซโนะ
อิจิโจ มิจิกะ ค.ศ. 1755 - ค.ศ. 1757 จักรพรรดิโมโมโซโนะ
โคโนเอะ อูจิซากิ ค.ศ. 1757 - ค.ศ. 1762 จักรพรรดิโมโมโซโนะ
โคโนเอะ อูจิซากิ ค.ศ. 1762 - ค.ศ. 1772 จักรพรรดินีโกะ-ซากูรามาจิ, จักรพรรดิโกะ-โมโมโซโนะ
โคโนเอะ อูจิซากิ ค.ศ. 1772 - ค.ศ. 1778 จักรพรรดิโกะ-โมโมโซโนะ
คูโจ นาโอซาเนะ ค.ศ. 1778 - ค.ศ. 1779 จักรพรรดิโกะ-โมโมโซโนะ
คูโจ นาโอซาเนะ ค.ศ. 1779 - ค.ศ. 1785 จักรพรรดิโคกากุ
คูโจ นาโอซาเนะ ค.ศ. 1785 - ค.ศ. 1787 จักรพรรดิโคกากุ
ทากัตสึกาซะ ซูเกฮิระ ค.ศ. 1787 - ค.ศ. 1791 จักรพรรดิโคกากุ
อิจิโจ เทรูโยชิ ค.ศ. 1791 - ค.ศ. 1795 จักรพรรดิโคกากุ
ทากัตสึกาซะ มาซาฮิโระ ค.ศ. 1795 - ค.ศ. 1814 จักรพรรดิโคกากุ
อิจิโจ ทาดาโยชิ ค.ศ. 1814 - ค.ศ. 1823 จักรพรรดิโคกากุ, จักรพรรดินิงโก
ทากัตสึกาซะ มาซามิจิ ค.ศ. 1823 - ค.ศ. 1856 จักรพรรดินิงโก, จักรพรรดิโคเม
นิโจ ฮิซาตาดะ ค.ศ. 1856 - ค.ศ. 1862 จักรพรรดิโคเม
โคโนเอะ ทาดาฮิโระ ค.ศ. 1862 - ค.ศ. 1863 จักรพรรดิโคเม
ทากัตสึกาซะ ซูเกฮิโระ ค.ศ. 1863 จักรพรรดิโคเม
นิโจ นาริยูกิ ค.ศ. 1863 - ค.ศ. 1866 จักรพรรดิโคเม
นิโจ นาริยูกิ ค.ศ. 1867 จักรพรรดิเมจิ
มกุฎราชกุมารฮิโรฮิโตะ พ.ศ. 2464 - พ.ศ. 2469 จักรพรรดิไทโช