จักรพรรดินีโชชิ

จักรพรรดินีโชชิ (藤原彰子, 1431 - 1517) หรือท่าน โจโตมง-อิง จักรพรรดินีใน จักรพรรดิอิจิโจ และพระราชมารดาของจักรพรรดิถึง 2 พระองค์คือ จักรพรรดิโกะ-อิจิโจ และ จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ

จักรพรรดินีโชชิ
พระสาทิสลักษณ์ของจักรพรรดินีโชชิกับฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะ พระบิดาและพระโอรสคือเจ้าชายอะสึฮิระหรือจักรพรรดิโกะ-ซุซะกุเนื่องในการฉลองครบ 50 วันการประสูติของเจ้าชายอะสึฮิระ
จักรพรรดินีในจักรพรรดิองค์ที่ 66
จักรพรรดินี(ชูงู)25 เดือน 2 โชโฮ ที่ 2 (พ.ศ. 1443)
พระพันปีหลวง14 เดือน 2 โชวะ ที่ 2 (พ.ศ. 1455)
พระอัยยิกาเจ้า7 เดือน 1 คันนิง ที่ 2 (พ.ศ. 1461)

พระราชสมภพพ.ศ. 1431
สวรรคตพ.ศ. 1517
พระราชบิดาฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะ
พระราชมารดามินาโมโตะ โนะ ริงชิ
พระราชสวามีจักรพรรดิอิจิโจ
ถวายตัว1 เดือน 11 โชโฮ ที่ 1 (พ.ศ. 1442)
พระราชบุตรจักรพรรดิโกะ-อิจิโจ
จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ
ฐานันดรศักดิ์เนียวโงโคโง (ชูงู)→พระพันปีหลวง → พระอัยยิกาเจ้า