จักรพรรดิโกะ-ซูซากุ

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ)

จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ (後朱雀天皇, 14 ธันวาคม 1009 - 7 กุมภาพันธ์ 1045) จักรพรรดิองค์ที่ 69 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นตามที่ได้จัดเรียงไว้ใน รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น ครองสิริราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 1036 - ค.ศ. 1045

จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 69
ครองราชย์
15 พฤษภาคม ค.ศ. 1036 - 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1045
ทรงราชย์4 สิงหาคม ค.ศ. 1036
ราชาภิเษก7 ธันวาคม ค.ศ. 1036
พระราชวังหลวงเฮอัง
รัชกาลก่อนหน้าโกะ-อิชิโจ
รัชกาลถัดไปโกะ-เรเซ

พระราชสมภพ14 ธันวาคม ค.ศ. 1009
พระตำหนักสึชิมิกะโดะ พระราชวังหลวงเฮอัง
พระบรมนามาภิไธยอัตสึนะงะ
สวรรคต7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1045
พระตำหนักฮิงะชิ-ซังโจ พระราชวังหลวงเฮอัง
พิธีฉลองการเจริญวัย29 กันยายน ค.ศ. 1019
พระราชบิดาจักรพรรดิอิชิโจ
พระราชมารดาจักรพรรดินีโชชิ

พระนามของจักรพรรดิโกะ-ซุซะกุนำมาจากพระนามของ จักรพรรดิซุซะกุ จักรพรรดิองค์ที่ 61 ที่ปกครองในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 10 เมื่อใส่คำว่า โกะ เข้าไปหน้าพระนามทำให้พระนามของจักรพรรดิโกะ-ซุซะกุมีความหมายว่า จักรพรรดิซุซะกุที่สอง หรือ จักรพรรดิซุซะกุยุคหลัง

จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุประสูติเมื่อวันที่ 25 เดือน 11 ปี คันโค ที่ 6 ตรงกับวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1009 ที่ พระตำหนักสึชิมิกะโดะ มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายอัตสึนะงะ (ญี่ปุ่น: 敦良親王โรมาจิAtsunaga-shinnō) เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 3 ใน จักรพรรดิอิชิโจ จักรพรรดิองค์ที่ 66 เป็นองค์ที่ 2 ที่ประสูติแต่ จักรพรรดินีโชชิ และเป็นพระราชอนุชาร่วมพระราชมารดาใน จักรพรรดิโกะ-อิชิโจ จักรพรรดิองค์ที่ 68

เมื่อเจ้าชายอัตสึอะกิระที่รัชทายาทถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อ ค.ศ. 1017 ฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะ ผู้เป็นพระอัยกา (ตา) จึงสถาปนาเจ้าชายอัตสึนะงะพระชนมายุเพียง 8 พรรษาขึ้นเป็นรัชทายาทแทนหลังจากนั้นมิชินะงะได้ถวายตัวบุตรสาวคนที่ 4 คือ ฟุจิวะระ โนะ คิชิ ผู้เป็นพระมาตุจฉา (น้า) ของเจ้าชายอัตสึนะงะให้เข้ามาเป็นพระชายา (Nyōgō) แต่หลังจากพระชายาคิชิมีพระประสูติกาลพระโอรสองค์แรกและองค์เดียวคือ เจ้าชายชิกะฮิโตะ หรือต่อมาคือ จักรพรรดิโกะ-เรเซ จักรพรรดิองค์ที่ 70 แล้วพระนางก็สิ้นพระชนม์อย่างกะทันหันเมื่อ ค.ศ. 1025 ขณะมีพระชนมายุเพียง 18 พรรษา

เมื่อจักรพรรดิโกะ-อิชิโจสวรรคตลงเมื่อวันที่ 17 เดือน 4 ปี โชเง็ง ที่ 9 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1036 โดยไร้ทายาททำให้เจ้าชายอัตสึนะงะพระอนุชาที่รัชทายาทขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ เมื่อพระชนมายุได้ 26 พรรษาโดยได้มีการประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกเมื่อเดือน 7 ปี โชเง็ง ที่ 9 ตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 1036

จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุประชวรหนักจึงสละราชบัลลังก์เมื่อวันที่ 16 เดือน 1 ปี คันโตะคุ ที่ 2 ตรงกับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1045 ให้กับเจ้าชายชิกะฮิโตะพระราชโอรสองค์ใหญ่ที่รัชทายาทพระชนมายุ 19 พรรษาขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิโกะ-เรเซ หลังจากครองสิริราชสมบัติได้เพียง 8 ปีแต่อีกเพียง 2 วันอดีตจักรพรรดิโกะ-ซุซะกุก็สวรรคตเมื่อวันที่ 18 เดือน 1 ปี คันโตะคุ ที่ 2 ตรงกับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1045 ขณะพระชนมายุเพียง 35 พรรษา

พระราชวงศ์

แก้