เจ้าหญิงเทชิ (ญี่ปุ่น: 禎子内親王 , 15 สิงหาคม พ.ศ. 1556 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1637) หรือ เจ้าหญิงซะดะโกะ เป็นที่รู้จักในนาม โยเมมงอิง จักรพรรดินีแห่งจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยพระนางเป็นจักรพรรดินีลำดับที่ 1 หรือ โคโง ใน จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ และเป็นพระราชมารดาของ จักรพรรดิโกะ-ซังโจ โดยพระนางเป็นพระราชธิดาองค์ที่ 3 ใน จักรพรรดิซังโจ

เจ้าหญิงเทชิ
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
จักรพรรดินี (โคโง)20 มีนาคม พ.ศ. 1580
จักรพรรดินี(ชูงู)2 มีนาคม พ.ศ. 1580
พระพันปีหลวง27 มีนาคม พ.ศ. 1594
พระอัยยิกาเจ้า20 พฤษภาคม พ.ศ. 1611
ฉายาทางธรรมโยเมมงอิง
ออกบวช17 เดือน 2 จิเรียกุ ที่ 5 (18 มีนาคม พ.ศ. 1612)

พระราชสมภพ15 สิงหาคม พ.ศ. 1556
สวรรคต3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1637
พระราชบิดาจักรพรรดิซันโจ
พระราชสวามีจักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ
พระราชบุตรจักรพรรดิโกะ-ซังโจ

เมื่อจักรพรรดิโกะ-ซุซะกุพระราชสวามีเสด็จสวรรคตพระนางได้ออกผนวชเป็นชีโดยได้รับฉายาทางธรรมว่าโยเมมงอิงกระทั่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1637 ขณะมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา