เปิดเมนูหลัก

จักรพรรดิโระกุโจ (ญี่ปุ่น: 六条天皇, 28 ธันวาคม ค.ศ. 1164 - 31 สิงหาคม ค.ศ. 1176) จักรพรรดิองค์ที่ 79 แห่ง ราชวงศ์ญี่ปุ่น ตามที่ได้บันทึกไว้ รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น ครองสิริราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 1165 - ค.ศ. 1168

จักรพรรดิโระกุโจ
六条天皇
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 79
ครองราชย์
3 สิงหาคม ค.ศ. 1165 - 9 เมษายน ค.ศ. 1168
พิธีราชาภิเษก9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1166
ไดโจไซ9 ธันวาคม ค.ศ. 1166
รัชกาลก่อนหน้านิโจ
รัชกาลถัดไปทะกะกุระ

ประสูติ28 ธันวาคม ค.ศ. 1164
พระราชวังหลวงเฮอัง
พระบรมนามาภิไธยเจ้าชายโนะบุฮิโตะ
สวรรคต23 สิงหาคม ค.ศ. 1176
พระราชบิดาจักรพรรดินิโจ

เนื้อหา

พระราชประวัติแก้ไข

จักรพรรดิโระกุโจก่อนจะขึ้นสืบ ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายโนะบุฮิโตะ (ญี่ปุ่น: 順仁)

เป็นพระราชโอรสองค์เดียวใน จักรพรรดินิโจ สวรรคตโดยไร้รัชทายาท

เหตุการณ์ในพระชนม์ชีพของจักรพรรดิโระกุโจแก้ไข

จักรพรรดิโระกุโจได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 1 พรรษาและได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระชนมายุเพียง 8 เดือน

  • ค.ศ. 1165 (ปี เอะอิมัง ที่ 1) : เจ้าชายโนะบุฮิโตะได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาท (องค์ชายรัชทายาทต่อมาคือจักรพรรดิโระกุโจ)
  • 3 สิงหาคม ค.ศ. 1165 (วันที่ 25 เดือน 6 ปี เอะอิมัง ที่ 1) : ปีที่ 7 ในรัชสมัยของจักรพรรดินิโจองค์จักรพรรดิพระประชวรหนักจึงสละราชสมบัติให้กับเจ้าชายโนะบุฮิโตะขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น จักรพรรดิโระกุโจ
  • 5 กันยายน ค.ศ. 1165 (วันที่ 28 เดือน 7 ปี เอะอิมัง ที่ 1) : อดีตจักรพรรดินิโจสวรรคตเมื่อพระชนมายุเพียง 22 พรรษา

แต่เพราะแรงกดดันจาก ตระกูลไทระ ที่นำโดย ไทระ โนะ คิโยะโมะริ ทำให้จักรพรรดิโระกุโจต้องสละราชบัลลังก์ให้กับพระปิตุลา (อา) ที่ต่อมาคือ จักรพรรดิทะกะกุระ

  • 30 มีนาคม ค.ศ. 1168 (วันที่ 19 เดือน 2 ปี นินอัน ที่ 3) : ปีที่ 3 ในรัชสมัยของจักรพรรดิโระกุโจองค์จักรพรรดิถูก ไดโจโฮโอ โกะ-ชิระกะวะ พระอัยกา (ปู่) สั่งปลดจากราชบัลลังก์และสถาปนาเจ้าชายโนะริฮิโตะพระราชโอรสองค์ที่ 3 ของอดีต จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ และพระปิตุลา (อา) ของอดีตจักรพรรดิโระกุโจขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่
  • 23 สิงหาคม ค.ศ. 1176 (วันที่ 17 เดือน 7 ปี อังเง็ง ที่ 2) : จักรพรรดิโระกุโจสวรรคตขณะพระชนมายุเพียง 11 พรรษาทำให้สายราชสกุลของ จักรพรรดินิโจ สิ้นสุดลง

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไขก่อนหน้า จักรพรรดิโระกุโจ ถัดไป
จักรพรรดินิโจ    
จักรพรรดิญี่ปุ่น
(1165 - 1168)
  จักรพรรดิทะกะกุระ