จักรพรรดิโรกูโจ

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิโระกุโจ)

จักรพรรดิโระกุโจ (ญี่ปุ่น: 六条天皇, 28 ธันวาคม ค.ศ. 1164 - 31 สิงหาคม ค.ศ. 1176) จักรพรรดิองค์ที่ 79 แห่ง ราชวงศ์ญี่ปุ่น ตามที่ได้บันทึกไว้ รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น ครองสิริราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 1165 - ค.ศ. 1168

จักรพรรดิโระกุโจ
六条天皇
จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น องค์ที่ 79
ครองราชย์
3 สิงหาคม ค.ศ. 1165 - 9 เมษายน ค.ศ. 1168
พิธีราชาภิเษก9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1166
ไดโจไซ9 ธันวาคม ค.ศ. 1166
รัชกาลก่อนหน้านิโจ
รัชกาลถัดไปทะกะกุระ

ประสูติ28 ธันวาคม ค.ศ. 1164
พระราชวังหลวงเฮอัง
พระบรมนามาภิไธยเจ้าชายโนะบุฮิโตะ
สวรรคต23 สิงหาคม ค.ศ. 1176
พระราชบิดาจักรพรรดินิโจ

พระราชประวัติแก้ไข

จักรพรรดิโระกุโจก่อนจะขึ้นสืบ ราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศ มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายโนะบุฮิโตะ (ญี่ปุ่น: 順仁)

เป็นพระราชโอรสองค์เดียวใน จักรพรรดินิโจ สวรรคตโดยไร้รัชทายาท

เหตุการณ์ในพระชนม์ชีพของจักรพรรดิโระกุโจแก้ไข

จักรพรรดิโระกุโจได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาทก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 1 พรรษาและได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระชนมายุเพียง 8 เดือน

  • ค.ศ. 1165 (ปี เอะอิมัง ที่ 1) : เจ้าชายโนะบุฮิโตะได้รับการสถาปนาเป็นรัชทายาท (องค์ชายรัชทายาทต่อมาคือจักรพรรดิโระกุโจ)
  • 3 สิงหาคม ค.ศ. 1165 (วันที่ 25 เดือน 6 ปี เอะอิมัง ที่ 1) : ปีที่ 7 ในรัชสมัยของจักรพรรดินิโจองค์จักรพรรดิพระประชวรหนักจึงสละราชสมบัติให้กับเจ้าชายโนะบุฮิโตะขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น จักรพรรดิโระกุโจ
  • 5 กันยายน ค.ศ. 1165 (วันที่ 28 เดือน 7 ปี เอะอิมัง ที่ 1) : อดีตจักรพรรดินิโจสวรรคตเมื่อพระชนมายุเพียง 22 พรรษา

แต่เพราะแรงกดดันจาก ตระกูลไทระ ที่นำโดย ไทระ โนะ คิโยะโมะริ ทำให้จักรพรรดิโระกุโจต้องสละราชบัลลังก์ให้กับพระปิตุลา (อา) ที่ต่อมาคือ จักรพรรดิทะกะกุระ

  • 30 มีนาคม ค.ศ. 1168 (วันที่ 19 เดือน 2 ปี นินอัน ที่ 3) : ปีที่ 3 ในรัชสมัยของจักรพรรดิโระกุโจองค์จักรพรรดิถูก ไดโจโฮโอ โกะ-ชิระกะวะ พระอัยกา (ปู่) สั่งปลดจากราชบัลลังก์และสถาปนาเจ้าชายโนะริฮิโตะพระราชโอรสองค์ที่ 3 ของอดีต จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ และพระปิตุลา (อา) ของอดีตจักรพรรดิโระกุโจขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่
  • 23 สิงหาคม ค.ศ. 1176 (วันที่ 17 เดือน 7 ปี อังเง็ง ที่ 2) : จักรพรรดิโระกุโจสวรรคตขณะพระชนมายุเพียง 11 พรรษาทำให้สายราชสกุลของ จักรพรรดินิโจ สิ้นสุดลง

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไขก่อนหน้า จักรพรรดิโรกูโจ ถัดไป
จักรพรรดินิโจ    
จักรพรรดิญี่ปุ่น
(1165 - 1168)
  จักรพรรดิทะกะกุระ