ยุคไทโช

(เปลี่ยนทางจาก ไทโช)

ยุคไทโช (ญี่ปุ่น: 大正時代โรมาจิTaishō-jidai) เริ่มเมื่อ ค.ศ. 1912 และสิ้นสุดเมื่อ ค.ศ. 1926 ญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นยุคที่ประชาธิปไตยเริ่มเบ่งบาน ภายใต้กระแสของลัทธิจักรวรรดินิยมหรือชาตินิยม ด้วยความแรงของกระแสหลังได้ผลักดันให้ญี่ปุ่นเข้าสู่สงครามเป็นเวลา 15 ปี

พระราชวงศ์สมัยไทโช

ตารางเทียบศักราชแก้ไข

ไทโช 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ค.ศ. 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921
พ.ศ. 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464
ไทโช 11 12 13 14 15
ค.ศ. 1922 1923 1924 1925 1926
พ.ศ. 2465 2466 2467 2468 2469

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า ยุคไทโช ถัดไป
เมจิ   ศักราชของญี่ปุ่น
(30 กรกฎาคม ค.ศ. 1912 – 25 ธันวาคม ค.ศ. 1926)
  โชวะ