เจ้าชายทากาฮิโตะ มิกาซะโนะมิยะ

เจ้าชายทากาฮิโตะ มิกาซะโนะมิยะ (ญี่ปุ่น: 三笠宮崇仁親王โรมาจิมิกาซะ-โนะ-มิยะ ทะกะฮิโตะ ชินโน) เป็นพระโอรสองค์สุดท้องใน จักรพรรดิไทโชและจักรพรรดินีเทเม และเป็นพระอนุชาในจักรพรรดิโชวะ และเป็นพระปิตุลาของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ หลังจากการสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงคิกูโกะ พระชายาในเจ้าชายโนบูฮิโตะ มิกาซะโนะมิยะถือเป็นเชื้อพระวงศ์ที่พระชนมายุยืนยาวที่สุดในราชวงศ์ญี่ปุ่น

เจ้าชายทากาฮิโตะ มิกาซะโนะมิยะ

ทากาฮิโตะ
มิกาซะโนะมิยะ
พระชายายูริโกะ ทะกะงิ
(2484-2559)
พระบุตรยาซูโกะ โคโนเอะ
เจ้าชายโทโมฮิโตะแห่งมิกาซะ
เจ้าชายโยชิฮิโตะ คัตสึระโนะมิยะ
มาซาโกะ เซ็ง
เจ้าชายโนริฮิโตะ ทากามาโดะโนะมิยะ
ราชวงศ์ราชวงศ์ญี่ปุ่น
พระบิดาจักรพรรดิไทโช
พระมารดาจักรพรรดินีเทเม
ประสูติ2 ธันวาคม พ.ศ. 2458
โตเกียว จักรวรรดิญี่ปุ่น
สิ้นพระชนม์27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (100 ปี)
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อภิเษกสมรส แก้ไข

มิกาซะโนะมิยะทรงหมั้นกับยูริโกะ ทากางิ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2484 และได้อภิเษกสมรสกันเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมในปีเดียวกันนั้นเอง โดยมีพระโอรสธิดาด้วยกัน 5 พระองค์

พระโอรส-ธิดา แก้ไข

พระอิสริยยศ แก้ไข

ธรรมเนียมพระยศของ
มิกาซะโนะมิยะ
 
ตราประจำพระอิสริยยศ
การทูลชินโน (親王)
การแทนตนโบะกุ (บุรุษ) / วะตะชิ (สตรี)
การขานรับเด็งกะ (殿下)
  • 2 ธันวาคม พ.ศ. 2458 – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2478: เจ้าชาย เจ้าซุมิ
  • 2 ธันวาคม พ.ศ. 2478 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559: เจ้าชาย มิกาซะโนะมิยะ

ราชตระกูล แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  • Bix, Herbert B. Hirohito and the Making of Modern Japan. Harper Perennial (2001). ISBN 0-06-093130-2

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข