จักรพรรดินีเทเม

จักรพรรดินีเทเม (ญี่ปุ่น: 貞明皇后 โรมาจิ: Teimei kōgō; 25 มิถุนายน พ.ศ. 2427 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2494) พระนามเดิม ซะดะโกะ คุโจ (ญี่ปุ่น: 九条 節子 โรมาจิ: Kujō Sadako) เป็นจักรพรรดินีอัครมเหสีในจักรพรรดิไทโช และเป็นพระราชมารดาในจักรพรรดิโชวะ โดยจักรพรรดินีเทเมเป็นจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นองค์สุดท้ายที่มาจากตระกูลฟุจิวะระ (สายตระกูลคุโจ)

จักรพรรดินีเทเม
Empress Sadako-big-1912.jpg
พระนามาภิไธยเทเม
พระอิสริยยศจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
ราชวงศ์ญี่ปุ่น (อภิเษกสมรส)
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ25 มิถุนายน พ.ศ. 2427
จังหวัดโตเกียว จักรวรรดิญี่ปุ่น
สวรรคต17 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 (66 ปี)
วังโอมิยะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
พระราชบิดามิชิตะกะ คุโจ
พระราชมารดาอิกุโกะ โนะมะ
พระราชสวามีจักรพรรดิไทโช (2443–2469)
พระราชบุตร

พระราชประวัติแก้ไข

จักรพรรดินีเทเมเป็นธิดาของมิชิตะกะ คุโจ (九条 道孝) กับอิกุโกะ โนะมะ (野間 幾子) ประสูติที่กรุงโตเกียว พระองค์ได้เสกสมรสกับมกุฎราชกุมารโยะชิฮิโตะเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 ต่อมาพระนางได้ทรงเป็นจักรพรรดินีเมื่อพระสวามีเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 เนื่องด้วยสุขภาพพระสวามีของพระนางประชวรมาโดยตลอด พระนางจึงทรงมีอิทธิพลต่อราชสำนักญี่ปุ่นอย่างมาก นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดญี่ปุ่นอีกด้วย

พระราชโอรส-ธิดาแก้ไข

สมเด็จพระจักรพรรดินีเทเม ได้ให้พระประสูติกาลพระราชโอรส 4 พระองค์แก่สมเด็จพระจักรพรรดิไทโช คือ:

 1. จักรพรรดิโชวะ (พ.ศ. 2444 – 2532) พระนามเดิม เจ้าชายฮิโระฮิโตะ เจ้ามิชิ เสกสมรสกับเจ้าหญิงนะงะโกะแห่งคุนิ มีพระราชโอรส-ธิดาเจ็ดพระองค์
 2. เจ้าชายยะซุฮิโตะ เจ้าชิชิบุ (พ.ศ. 2445 - 2496) พระยศเดิม เจ้าอะสึ เสกสมรสกับเซะสึโกะ มะสึไดระ ไม่มีพระราชบุตร
 3. เจ้าชายโนะบุฮิโตะ เจ้าทะกะมะสึ (พ.ศ. 2448 - 2530) พระยศเดิม เจ้าเทะรุ เสกสมรสกับคิกุโกะ โทะกุงะวะ ไม่มีพระราชบุตร
 4. เจ้าชายทะกะฮิโตะ เจ้ามิกะซะ (พ.ศ. 2458 - 2559) พระยศเดิม เจ้าซุมิ เสกสมรสกับยุริโกะ ทะกะงิ มีพระโอรส-ธิดาห้าพระองค์

ดำรงพระยศพระพันปีหลวงแก้ไข

หลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระจักรพรรดิไทโชเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2469 พระนางก็ได้รับการสถาปนาเป็นพระราชชนนีหรือพระพันปีหลวง (皇太后) พระองค์จึงมีพระนามว่า สมเด็จพระจักรพรรดินีเทเม พระพันปีหลวง (ญี่ปุ่น: 貞明皇太后 โรมาจิเทเม-โคไทโง) หลังจากนั้นเมื่อญี่ปุ่นเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 พระนางก็ทรงคัดค้านการเข้าร่วมนั้นอย่างเต็มที่และอย่างเปิดเผย ซึ่งสิ่งนี้ทำให้พระนางทรงต้องมาทะเลาะกับพระราชโอรสของพระองค์

สวรรคตแก้ไข

หลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงได้ไม่นาน สมเด็จพระจักรพรรดินีได้เสด็จสวรรคตที่พระราชวังโอมิยะ กรุงโตเกียว ขณะมีพระชนมายุได้ 66 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีอยู่ 14 พรรษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2455-2469 และดำรงตำแหน่งพระพันปียาวนานถึง 25 พรรษา

พระอิสริยยศแก้ไข

 • ท่านหญิงซะดะโกะ คุโจ
 • เจ้าหญิงซะดะโกะ มกุฎราชกุมารีแห่งญี่ปุ่น
 • สมเด็จพระจักรพรรดินีซะดะโกะ
 • สมเด็จพระจักรพรรดินีซะดะโกะ พระพันปีหลวง
 • สมเด็จพระจักรพรรดินีเทเม (พระนามหลังการสวรรคต)

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 • Bix, Herbert P. Hirohito and the Making of Modern Japan. New York: HarperCollins (2001). ISBN 0-06-093130-2
 • Fujitani, Takashi. Splendid Monarchy: Power and Pageantry in Modern Japan. Berkeley: University of California Press. Reprint edition (1998). ISBN 0-520-21371-8
 • Hoyt, Edwin P. Hirohito: The Emperor and the Man. Praeger Publishers (1992). ISBN 0-275-94069-1
ก่อนหน้า จักรพรรดินีเทเม ถัดไป
ฮะรุโกะ อิชิโจ   จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
(พ.ศ. 2455–2469)
  เจ้าหญิงนะงะโกะแห่งคุนิ
ฮะรุโกะ อิชิโจ   พระพันปีหลวงแห่งญี่ปุ่น
(พ.ศ. 2469–2494)
  เจ้าหญิงนะงะโกะแห่งคุนิ