เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ

เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ[1] (พระนามเดิม เจ้าชายฟิลิปปอสแห่งกรีซและเดนมาร์ก[2]) เป็นพระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร พระองค์ทรงเป็นเจ้าชายกรีกโดยกำเนิด มีพระยศเป็นเจ้าชายแห่งกรีซและแห่งเดนมาร์ก พระองค์ทรงสละฐานันดรเดิมทั้งหมดเมื่อสมรสเข้าสู่พระราชวงศ์อังกฤษในปีพ.ศ. 2490 ปัจจุบันทรงดำรงพระยศเป็นดยุกแห่งเอดินบะระ

เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ
ฮิสรอยัลไฮเนส
Prince Phillip of Edinburgh.jpg
คู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร
ดำรงพระอิสริยยศ6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 - ปัจจุบัน
ก่อนหน้าสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ พระราชชนนี
ดยุกแห่งเอดินบะระ
ดำรงพระอิสริยยศ20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 - ปัจจุบัน
ก่อนหน้าเจ้าชายอัลเฟรด
พระมเหสีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร
พระบุตรเจ้าชายชาลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์
เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารี
เจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก
เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด เอิร์ลแห่งเวสเซ็กส์
ราชวงศ์กลึคส์บูร์ก (ประสูติ)
วินด์เซอร์ (เสกสมรส)
พระบิดาเจ้าชายแอนดรูว์แห่งกรีซและเดนมาร์ก
พระมารดาเจ้าหญิงอลิซแห่งบัทเทนแบร์ก
ประสูติ10 มิถุนายน พ.ศ. 2464 (98 ปี)
พระตำหนักมอนเรปอส เกาะคอร์ฟู กรีซ

ในเดือนมกราคม 2563 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศว่า ดยุกแห่งเอดินบะระ เป็นพระบรมวงศ์ชั้นสูง และมีพระฐานันดรเทียบเท่ากับสมเด็จพระราชินีนาถในบางประการ

พระชนม์ชีพในวัยเยาว์แก้ไข

 
พระสาทิสลักษณ์เจ้าชายฟิลิป

เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายฟิลิปปอสแห่งกรีซและเดนมาร์ก เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2464 พระบิดาคือเจ้าชายแอนดรูว์แห่งกรีซและเดนมาร์ก พระราชโอรสพระองค์ที่สี่ในพระเจ้าจอร์จที่ 1 แห่งกรีซและสมเด็จพระราชินีโอลกาแห่งชาวเฮลเลนส์ พระมารดาคือเจ้าหญิงอลิซแห่งบัทเทนแบร์ก พระธิดาในเจ้าชายหลุยส์แห่งบัทเทนแบร์กและเจ้าหญิงวิกตอเรียแห่งเฮสส์และไรน์

เจ้าชายฟิลิป มีพระเชษฐภคินี 4 พระองค์ ดังนี้

 1. เจ้าหญิงมาร์การีตาแห่งกรีซและเดนมาร์ก
 2. เจ้าหญิงธีโอโดราแห่งกรีซและเดนมาร์ก
 3. เจ้าหญิงเซซีลีแห่งกรีซและเดนมาร์ก
 4. เจ้าหญิงโซฟีแห่งกรีซและเดนมาร์ก

โดยเจ้าชายฟิลิปเป็นพระโอรสเพียงพระองค์เดียวของเจ้าชายแอนดรูว์แห่งกรีซและเดนมาร์กที่ยังทรงมีพระชนชีพอยู่จนถึงปัจจุบัน

พระราชพิธีอภิเษกสมรสแก้ไข

เจ้าชายฟิลิปปอส ทรงเข้าอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงเอลิซาเบธ อเล็กซานดรา แมรี พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ โบวส์-ลีออน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 มีพระราชโอรสและพระราชธิดาดังนี้

 1. เจ้าชายชาลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์ (พระนามเต็ม ชาลส์ ฟิลิป อาร์เธอร์ จอร์จ ประสูติ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491)
 2. เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารี (พระนามเต็ม แอนน์ เอลิซาเบธ อลิซ หลุยส์ ประสูติ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2493)
 3. เจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก (พระนามเต็ม แอนดรูว์ อัลเบิร์ต คริสเตียน เอ็ดเวิร์ด ประสูติ 19 มีนาคม พ.ศ. 2503)
 4. เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด เอิร์ลแห่งเวสเซ็กส์ (พระนามเต็ม เอ็ดเวิร์ด แอนโทนี ริชาร์ด หลุยส์ ประสูติ 10 มีนาคม พ.ศ. 2507)

โดยภายหลังอภิเษกสมรสแล้ว ทรงได้รับการสถาปนาเป็นดยุกแห่งเอดินเบอระ ซึ่งเป็นพระอิสริยยศเก่าในเจ้าหญิงเอลิซาเบธ

กิจกรรมสาธารณกุศลแก้ไข

เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกิตติมศักดิ์ของกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ระหว่างปี พ.ศ. 2524-พ.ศ. 2539[3]

พระอิสริยยศแก้ไข

ธรรมเนียมพระยศของ
เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ
 
ธงประจำพระอิสริยยศ
 
ตราประจำพระองค์
การทูลฮิส รอยัล ไฮเนส (ฝ่าละอองพระบาท)
การแทนตนยัวร์ รอยัล ไฮเนส (ข้าพระพุทธเจ้า)
การขานรับเซอร์ (พระพุทธเจ้าข้า)
ลำดับโปเจียม1 (ฝ่ายหน้า)
 • 10 มิถุนายน 2464 - 28 พฤศจิกายน 2490 เจ้าชายฟิลิป แห่งกรีซและเดนมาร์ก (His Royal Highness Prince Philip of Greece and Denmark)
 • 28 กุมภาพันธ์-19 พฤศจิกายน 2490 ร้อยโทฟิลิป เมานต์แบ็ตเทน (Lieutenant Philip Mountbatten)
 • 19 - 20 พฤศจิกายน 2490 เซอร์ ฟิลิป เมานต์แบ็ตเทน (His Royal Highness Sir Philip Mountbatten)
 • 20 พฤศจิกายน 2490 - 22 กุมภาพันธ์ 2500 ฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ (His Royal Highness Philip,Duke of Edinburgh)
 • 22 กุมภาพันธ์ 2500 - ปัจจุบัน เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ (His Royal Highness Prince Philip, Duke of Edinburgh)
 
ตราอาร์มประจำพระองค์ของเจ้าชายฟิลิป ดยุคเอดินบะระ


พระราชวงศ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า เจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ ถัดไป
สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ พระราชชนนี   เจ้าชายพระราชสวามีแห่งสหราชอาณาจักร
ใน สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

  ยังไม่มี
อินเดีย ฮิกส์   ลำดับการสืบสันตติวงศ์
ราชบัลลังก์ สหราชอาณาจักร

  เจ้าชายแบร์นฮาร์ดแห่งบาเดิน
ไม่มี (พระองค์แรก)   ลำดับโปเจียม (ฝ่ายหน้า)
แห่งสหราชอาณาจักร

  เจ้าชายชาลส์