พลเรือโท เซอร์ทิโมที เจมส์ ฮามิลตัน ลอเรนซ์ (อังกฤษ: Timothy James Hamilton Laurence; เกิดวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2498) เป็นคู่สมรสคนที่สองในเจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารี และอดีตนายทหารเรือเกษียณอายุราชการในกองทัพเรือสหราชอาณาจักร เขาเคยเป็นราชองครักษ์ของสมเด็จพระราชินีนาถระหว่าง พ.ศ. 2529–2532

พลเรือโท

เซอร์ทิโมที ลอเรนซ์
ทิโมที เจมส์ ฮามิลตัน ลอเรนซ์
เกิด1 มีนาคม พ.ศ. 2498 (69 ปี)
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร
มีชื่อเสียงจากราชองครักษ์ในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร
ตำแหน่งราชองครักษ์ในสมเด็จพระราชินีนาถ
วาระพ.ศ. 2529–2532
คู่สมรสเจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารี
บุพการีสจ็วต ลอเรนซ์
บาร์บารา ลอเรนซ์
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้สหราชอาณาจักร
แผนก/สังกัดกองทัพเรือสหราชอาณาจักร
ประจำการพ.ศ. 2516–2554
ชั้นยศ พลเรือโท
บำเหน็จเครื่องราชอิสริยาภรณ์รอยัลวิกตอเรียน