เจ้าชายอัลเฟรด ดยุกแห่งซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา

เจ้าชายอัลเฟรด (พระนามเต็ม:อัลเฟรด เออร์เนส อัลเบิร์ต; 6 สิงหาคม พ.ศ. 2387 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2443) เป็นดยุกแห่งซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรกับเจ้าชายอัลเบิร์ต พระราชสวามี

เจ้าชายอัลเฟรด
Alfred-sachsen-coburg-gotha.jpg
ดยุกแห่งซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา
ก่อนหน้าเออร์เนสที่ 2 ดยุกแห่งซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา
ถัดไปเจ้าชายคาร์ล เอดูอาร์ท ดยุกแห่งซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา
พระชายาแกรนด์ดัชเชสมาเรีย อเล็กซานดรอฟนาแห่งรัสเซีย
พระบุตรเจ้าชายอัลเฟรดแห่งเอดินบะระและซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา
มารี อเล็กซานดรา สมเด็จพระราชินีแห่งโรมาเนีย
เจ้าหญิงวิคโทรีอา เมอลีทา แห่งซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา
เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา
เจ้าหญิงเบียทริซแห่งซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา
ราชวงศ์ซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา
พระบิดาเจ้าชายอัลเบิร์ต พระราชสวามี
พระมารดาสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร
ประสูติ6 สิงหาคม พ.ศ. 2387
ปราสาทวินด์เซอร์,เมืองเบิร์กไชร์
สิ้นพระชนม์30 กรกฎาคม พ.ศ. 2443 (ชันษา 55 ปี)

ต้นพระชนม์ชีพแก้ไข

เจ้าชายอัลเฟรด ประสูติที่ปราสาทวินด์เซอร์,เมืองเบอร์กไชร์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2387 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย พระราชโอรสพระองค์ที่สองและพระองค์ที่สี่ในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร และ เจ้าชายอัลเบิร์ต พระราชสวามี เป็นพระอนุชาใน เจ้าหญิงวิกตอเรีย พระราชกุมารี , พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 และ เจ้าหญิงอลิซ

ทรงเข้าศีลจุ่มเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2387 ณ โบสถ์เซนต์จอร์จ,เมืองวินด์เซอร์ โดยมีพ่อแม่ทูนหัว คือ ดยุกแห่งเคมบริดจ์ที่ 1 ดยุกแห่งเคมบริดจ์ที่ 2 ดัชเชสแห่งซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา ดัชเชสแห่งเคนต์ เจ้าชายแห่งไลนิงเกิน และ ดยุกแห่งเวลลิงตัน

ดยุกแห่งเอดินบะระแก้ไข

เจ้าชายอัลเฟรด ทรงได้รับการเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็น ดยุกแห่งเอดินบะระ เอิร์ลแห่งอัลส์เตอร์และเคนต์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2409 ตรงกับวันพระราชสมภพพระราชชนนี

อภิเษกสมรสแก้ไข

เจ้าชายอัลเฟรด ดยุกแห่งเอดินบะระ ทรงเข้าอภิเษกสมรสกับ แกรนด์ดัชเชสมาเรีย อเล็กซานดรอฟนาแห่งรัสเซีย พระธิดาใน สมเด็จพระจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 2 แห่งรัสเซีย เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2417 มีพระราชโอรสและพระราชธิดาดังนี้

ดยุกแห่งซัคเซิน-โคบวร์คและโกทาแก้ไข

เออร์เนสที่ 2 ดยุกแห่งซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา พระปิตุลาของเจ้าชายอัลเฟรด สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2436 เจ้าชายอัลเฟรดก็เสวยราชสมบัติต่อจากเออร์เนสที่ 2 เมื่อพระชันษา 48 ปี พระราชธิดาทุกพระองค์เป็น เจ้าหญิงแห่งซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา ยกเว้นเจ้าชายอัลเฟรด แห่งเอดินบะระทรงเป็น เจ้าชายรัชทายาทแห่งซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา

ปลายพระชนม์ชีพแก้ไข

เจ้าชายอัลเฟรด ทรงเป็นดยุกแห่งเอดินบะระและซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา มาเป็นเวลารวม 34 ปี เจ้าชายอัลเฟรดสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2443 รวมพระชนมายุ 55 พรรษา

พระราชอิสริยยศแก้ไข

  • 6 สิงหาคม พ.ศ. 2387 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2409: ฮิสรอยัลไฮนิส เจ้าชายอัลเฟรดแห่งสหราชอาณาจักร (His Royal Highness The Prince Alfred)
  • 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2409 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2436: ฮิสรอยัลไฮนิส ดยุกแห่งเอดินบะระ (His Royal Highness The Duke of Edinburgh)
  • 23 สิงหาคม พ.ศ. 2436 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2443: ฮิสรอยัลไฮนิส ดยุกแห่งซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา (His Royal Highness The Duke of Saxe-Coburg and Gotha)