ราชวงศ์วินด์เซอร์ เป็นราชวงศ์ที่เป็นสาขาของ ราชวงศ์แซ็กซ์-โคบูร์กและโกธา สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์เวททิน ของเยอรมนี เป็นราชวงศ์ปัจจุบันที่ปกครอง สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ และ เครือจักรภพ ในระหว่าง สงครามโลกครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2460 (ค.ศ. 1917) จากความรู้สึกต่อต้านเยอรมนีของชาวสหราชอาณาจักรทำให้ราชสำนักได้เปลี่ยนพระนามแห่งราชสกุล รวมทั้งพระอิสสริยยศจากภาษาเยอรมันให้มีสำเนียงเป็นภาษาอังกฤษ

ราชวงศ์วินด์เซอร์
Badge of the House of Windsor.svg
พระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรและเครือจักรภพแห่งชาติ
ปกครอง
ประมุขพระองค์แรกพระเจ้าจอร์จที่ 5
ประมุขพระองค์ปัจจุบันสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2
สถาปนาค.ศ. 1917

ประวัติแก้ไข

พระนามของพระราชวงศ์เป็นภาษาเยอรมันเนื่องมาจาก สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ทรงอภิเษกสมรสกับ อัลเบิร์ต แห่งแซ็กซ์-โคบูร์กและโกธา ซึ่งเป็นโอรสของดยุก เอิร์นสท์ที่ 1 แห่งแซ็กซ์-โคบูร์กและโกธาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2383 อย่างไรก็ตาม คำว่า แซ็กซ์-โคบูร์กและโกธา ไม่ใช่นามสกุลของเจ้าชายพระราชสวามี แต่เป็นชื่อของดินแดนที่ตระกูลของพระองค์ปกครอง ชื่อพระราชวงศ์ของพระองค์ซึ่งน่าจะเป็นนามสกุลของพระองค์จึงน่าจะเป็น เวตติน

ดังนั้น ชื่อพระราชวงศ์ เวททิน ถูกแทนที่ด้วย วินด์เซอร์ กลายมาเป็นชื่อของพระราชวงศ์เนื่องจากพระบรมราชโองการที่ประกาศโดย สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5

อย่างไรก็ตาม พระบรมราชโองการดังกล่าวกล่าวถึงเฉพาะรัชทายาทของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียที่เป็นสืบเชื้อสายมาจากชาย ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2495 หลังจาก สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้แก้ไขข้อขัดแย้งของชื่อราชวงศ์ เมื่อพระองค์ได้ประกาศต่อสภาองคมนตรี (Privy Council) ว่าพระนางมีความปรารถนาที่จะให้พระองค์เอง พระราชโอรส และพระราชธิดาใช้ชื่อราชวงศ์วินด์เซอร์ รวมทั้งรัชทายาทของพระองค์เมื่ออภิเษกสมรส และรัชทายาทลำดับถัดไปใช้ชื่อของราชวงศ์วินด์เซอร์ ซึ่งข้อความดังกล่าวขัดแย้งกับกฎหมายของราชวงศ์เยอรมัน ที่กล่าวว่าพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งหมดเป็นสมาชิกของราชวงศ์เชลสวิก-โฮลสไตน์-ซอนเดอร์บอรก์-กลุคสบูร์ก ตาม เจ้าฟ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ พระบิดา

หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงประกาศพระบรมราชโองการเพื่อยืนยันว่าพระองค์และพระราชโอรสและธิดาทั้งสี่เป็นสมาชิกของราชวงศ์วินด์เซอร์ ส่วนรัชทายาทที่สืบเชื้อสายมาจากชายอื่น ๆ (ยกเว้นผู้ที่เป็น HRH, เจ้าชาย และเจ้าหญิง) จะใช้นามสกุล เมาธ์แบทเทน-วินด์เซอร์

พระมหากษัตริย์ของสหราชอาณาจักรองค์ถัดไปอาจเปลี่ยนชื่อพระราชวงศ์ได้หากพระองค์มีความประสงค์จะทำเช่นนั้น โดยการประกาศพระบรมราชโองการใหม่ เช่นหาก เจ้าชายแห่งเวลส์ เสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์สามารถเปลี่ยนชื่อพระราชวงศ์เป็น เมาธ์แบทเทน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดา หรือพระปิตุลา หลุยส์ เมาธ์แบทเทน เอิร์ลเมาธ์แบทเทนแห่งอังกฤษคนที่ 1 คำว่า เมาธ์แบทเทน (Mountbatten) เป็นคำภาษาอังกฤษ แปลมาจากคำภาษาเยอรมันว่า "Battenberg"

รัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2453 ภายใต้ ราชวงศ์แซ็กซ์-โคบูร์กและโกธา และสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2479 แม้ว่ารัฐอิสระไอร์แลนด์ (Irish Free State) จะแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2465 แต่ชื่อของราชอาณาจักรยังคงเดิมจนกระทั่งปี พ.ศ. 2470 เมื่อพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่ง รัฐอิสระไอร์แลนด์ ด้วย ในทศวรรษหลังจาก พ.ศ. 2470 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของ เครือจักรภพ รวมถึง แคนาดา, ออสเตรเลีย, รัฐอิสระไอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ฯลฯ ในสมัยก่อนพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐเหล่านั้นจากการใช้ราชบัลลังก์ร่วมกันกับจักรวรรดิอังกฤษ แต่หลังจากปี พ.ศ. 2470 เครือจักรภพต่าง ๆ ได้มีพระมหากษัตริย์ร่วมกันจากการที่ทรงครองหลายราชบัลลังก์ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2490 พระมหากษัตริย์อังกฤษทรงเป็นจักรพรรดิของอินเดียด้วย

เกร็ดข้อมูลแก้ไข

 • จักรพรรดิวิลเลียมที่ 2 แห่งเยอรมนีทรงเตรียมการที่จะไปชมละครของ เชกสเปียร์ เรื่อง The Merry Wives of Windsor แต่เมื่อทรงทราบว่าสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 ซึ่งทรงเป็นลูกพี่ลูกน้องได้เปลี่ยนชื่อพระราชวงศ์อังกฤษไปเป็นวินด์เซอร์ พระองค์ได้กล่าวล้อเลียนว่าพระองค์ทรงเตรียมที่จะไปชมละครเรื่อง The Merry Wives of Saxe-Coburg-Gotha ไม่ใช่ The Merry Wives of Windsor

จำนวนเงินตามฐานันดรศักดิ์ที่เชื้อพระวงศ์สหราชอาณาจักรได้รับ ระหว่างปี พ.ศ. 2530-พ.ศ. 2539แก้ไข

 • สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 395 ล้านบาท
 • สมเด็จพระราชชนนีอลิชาเบธ 32 ล้านบาท
 • ดยุกแห่งเอดินบะระ 18 ล้านบาท
 • ดยุกแห่งยอร์ก 12.5 ล้านบาท
 • เจ้าชายแห่งเวลส์
  1. ค่าเช่าอพาร์ตเมนต์กลางกรุงลอนดอน 13 หลัง
  2. ดอกเบี้ยในธนาคาร 3 แห่ง รวมกันมากกว่า 40 ล้านบาท ต่อปี
 • เจ้าหญิงแห่งเวลส์
  1. ราคาชุดราตรีของพระองค์ที่ได้จากการประมูล 15% ในปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539 55.5 ล้านบาท
  2. รายได้จากพระสวามี 30 - 40%
 • ดยุก แห่ง เคนต์ 31.5 ล้านบาท
 • เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด 5 ล้านบาท
 • เจ้าหญิงแอนน์ ปี พ.ศ. 2536 11.4 ล้านบาท
  1. ปี พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2542 11.5 ล้านบาท (หย่าขาดจากพระสวามีแล้ว)
 • เจ้าหญิงมากาเร็ต 11 ล้านบาท
 • ดยุกแห่งกลอสเตอร์ 31 ล้านบาท
 • ดัชเชส แห่ง กลอสเตอร์ 4.5 ล้านบาท
 • เจ้าชายไมเคิลแห่งเคนต์ ทรงสละฐานันดรศักดิ์แล้ว
 • เจ้าหญิงมิเชล (บารอนเนสมารี คริสทีน ฟอห์น ริบชนุคช์ แห่ง บาวาเรีย) ทรงสละฐานันดรศักดิ์แล้ว
 • เจ้าหญิงอเล็กซานดร้า เลดี้ โอกิลวี 31 ล้านบาท

อ้างอิงแก้ไข

 • Longford, Elizabeth Harman (Countess of Longford). The Royal House of Windsor. Revised ed. Crown, 1984. (อังกฤษ)
 • Roberts, Andrew. The House of Windsor. University of California Press, 2000. (อังกฤษ)

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข