แม่แบบ:กล่องข้อมูล ราชวงศ์

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

ข้อบ่งใช้ แก้

แม่แบบนี้ใช้สำหรับแสดงกล่องข้อมูลด้านขวาในบทความเกี่ยวกับราชวงศ์ ซึ่งหมายรวมทุกพระองค์ในราชวงศ์ มิใช่พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง (กรณีหลังควรใช้ {{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์}})

วิธีใช้ แก้

ใส่ข้อมูลต่าง ๆ ลงในพารามิเตอร์ต่อไปนี้ ทุกพารามิเตอร์สามารถใส่หรือไม่ใส่ค่าก็ได้ พารามิเตอร์บางตัวมีไว้เพื่อรองรับแม่แบบรุ่นเก่า กรุณาใช้พารามิเตอร์แบบใหม่เมื่อนำไปใช้

{{กล่องข้อมูล ราชวงศ์
| ชื่อ =
| native_name =
| native_language =
| ภาพ =
| คำอธิบายภาพ =
| ภาพ2 =
| คำอธิบายภาพ2 =
| พระราชอิสริยยศ =
| ประเทศ =
| เชื้อชาติ =
| บรรพบุรุษ =
| สาขา =
| จำนวนพระมหากษัตริย์ =
| จำนวนเชื้อพระวงศ์ =
| เชื้อพระวงศ์ที่สำคัญ =
| พระองค์แรก =
| พระองค์ปัจจุบัน =
| พระองค์สุดท้าย =
| ช่วงระยะเวลา =
| สถาปนา =
| สิ้นสุด =
| ล่มสลาย =
| ก่อนหน้า =
| ถัดไป =
| หมายเหตุ =
}}
พารามิเตอร์ใหม่ พารามิเตอร์เก่า ความหมาย
ชื่อ name ชื่อราชวงศ์ ถ้าตรงกับชื่อบทความไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้
native_name ชื่อราชวงศ์ในภาษาต้นฉบับ
native_language ระบุภาษาต้นฉบับ
ภาพ image รูปภาพที่ 1 ระบุเฉพาะชื่อไฟล์หรือใส่ลิงก์เต็มก็ได้
คำอธิบายภาพ คำบรรยายภาพ
image_name
caption
คำอธิบายใต้รูปภาพที่ 1
ภาพ2 image2
coa
coat of arms
รูปภาพที่ 2 (หรือตราสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์ในรุ่นเก่า) ระบุเฉพาะชื่อไฟล์หรือใส่ลิงก์เต็มก็ได้
คำอธิบายภาพ2 คำบรรยายภาพ2
image_name2
caption2
คำอธิบายใต้รูปภาพที่ 2
พระราชอิสริยยศ ตำแหน่งประมุข
position
titles
พระราชอิสริยยศ พระยศ หรือตำแหน่งประมุขของราชวงศ์นี้
ประเทศ ดินแดน
จักรวรรดิ
อาณาจักร
ราชอาณาจักร
country
territory
empire
kingdom
ประเทศ ดินแดน จักรวรรดิ อาณาจักร หรือราชอาณาจักรที่ราชวงศ์นี้ปกครอง
เชื้อชาติ race
nationality
เชื้อชาติของราชวงศ์นี้
บรรพบุรุษ ฐานอำนาจ
ตระกูลบรรพบุรุษ
parent_house
seat_of_power
ราชวงศ์หรือตระกูลบรรพบุรุษของราชวงศ์นี้
สาขา cadet branch
cadet branches
สาขาในราชวงศ์หรือตระกูลบรรพบุรุษของราชวงศ์นี้
จำนวนพระมหากษัตริย์ จำนวนกษัตริย์
จำนวนจักรพรรดิ
many_king
many king
จำนวนเชื้อพระวงศ์ในราชวงศ์นี้ที่ได้เป็นพระมหากษัตริย์หรือจักรพรรดิ
จำนวนเชื้อพระวงศ์ number_of_member จำนวนเชื้อพระวงศ์ในราชวงศ์นี้
เชื้อพระวงศ์ที่สำคัญ important_member เชื้อพระวงศ์ที่สำคัญในราชวงศ์นี้ ถ้ามีพระนามปรากฏในพารามิเตอร์อื่นก็ไม่จำเป็นต้องระบุ
พระองค์แรก first_headman
founder
ประมุขพระองค์แรกของราชวงศ์นี้
พระองค์ปัจจุบัน current_headman
current head
ประมุขพระองค์ปัจจุบันของราชวงศ์นี้
พระองค์สุดท้าย last_headman
final ruler
ประมุขพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์นี้
ช่วงระยะเวลา interval ช่วงระยะเวลาของราชวงศ์นี้ตั้งแต่พระองค์แรกถึงพระองค์สุดท้าย
สถาปนา establish_date
founding year
วันสถาปนาของราชวงศ์นี้
สิ้นสุด end_date
dissolution
วันสิ้นสุดของราชวงศ์นี้
ล่มสลาย collapse_date
deposition
วันล่มสลายของราชวงศ์นี้ ในกรณีถูกล้มล้างเป็นต้น
ก่อนหน้า ราชวงศ์ก่อนหน้า
prev_gen
ราชวงศ์ก่อนหน้าของราชวงศ์นี้
ถัดไป ราชวงศ์ถัดไป
next_gen
ราชวงศ์ถัดไปของราชวงศ์นี้
หมายเหตุ footnotes หมายเหตุอื่น ๆ เพิ่มเติม