ลูอีเซอแห่งเฮ็สเซิน-คัสเซิล

ลูอีเซอแห่งเฮ็สเซิน-คัสเซิล สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก (เยอรมัน: Luise von Hessen-Kassel) ทรงเป็นเจ้าหญิงเยอรมันซึ่งอภิเษกสมรสเข้าสู่พระราชวงศ์เดนมาร์ก ในฐานะพระมเหสีในพระเจ้าคริสเตียนที่ 9 แห่งเดนมาร์ก

ลูอีเซอแห่งเฮ็สเซิน-คัสเซิล
สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
ระหว่าง15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1863 – 29 กันยายน ค.ศ. 1898
ดัชเชสแห่งชเลสวิช, ฮอลชไตน์และเลาเอินบวร์ก
ระหว่าง15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1863 – 30 ตุลาคม ค.ศ. 1864
พระราชสมภพ7 กันยายน พ.ศ. 2360
คัสเซิล, ประเทศเยอรมนี
สวรรคต21 กันยายน พ.ศ. 2441 (81 ปี)
เบิร์นสตอฟ, ประเทศเดนมาร์ก
พระราชสวามีพระเจ้าคริสเตียนที่ 9 แห่งเดนมาร์ก
พระราชบุตรสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 8 แห่งเดนมาร์ก
อเล็กซานดราแห่งเดนมาร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักร
สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จที่ 1 แห่งกรีซ
จักรพรรดินีมารีเยีย ฟอโดรอฟนาแห่งรัสเซีย
เจ้าหญิงไธราแห่งเดนมาร์ก (พ.ศ. 2396-2476)
เจ้าชายวัลเดมาร์แห่งเดนมาร์ก
พระนามเต็ม
ลูอีเซอ วิลเฮ็ลมีเนอ ฟรีเดอรีเคอ คาโรลีเนอ เอากุสเทอ ยูเลีย ฟ็อน เฮ็สเซิน-คัสเซิล
ราชวงศ์เฮ็สเซิน-คัสเซิล
ชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-เซอเนอร์ปอร์-กลึคส์บวร์ค (โดยการสมรส)
พระราชบิดาเจ้าชายวิลเฮล์มแห่งเฮ็สเซิน
พระราชมารดาเจ้าหญิงชาร์ล็อตแห่งเดนมาร์ก
ลายพระอภิไธย

ช่วงต้นของชีวิตและมรดก

แก้

เจ้าหญิงลูอีเซอแห่งเฮ็สเซินเป็นพระธิดาในราชสกุลเยอรมันโบราณคือ ราชวงศ์เฮ็สเซิน-คัสเซิลแต่ทรงพำนักอยู่ในเดนมาร์กตั้งแต่พระชนมายุ 3 ชันษาและทรงมีเชื้อสายราชนิกุลเดนมาร์ก พระนางทรงมีความคิดตรงข้ามกับเยอรมันชาตินิยมและพระนางทรงปกป้องผลประโยชน์ของชาวเดนมาร์ก

พระนางเป็นพระธิดาในเจ้าชายวิลเฮล์มแห่งเฮ็สเซินและเจ้าหญิงหลุยส์ ชาร์ล็อต แห่งเดนมาร์กพระชนนีของเจ้าหญิงทรงเป็นเชื้อพระวงศ์เดนมาร์ก เจ้าหญิงจึงได้เป็นเจ้าหญิงรัชทายาทแห่งเดนมาร์กและจากนั้นเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก พระอัยกาฝ่ายพระชนกของพระนางคือ เจ้าชายฟรีดริชแห่งเฮ็สเซิน-คัสเซิล พระโอรสองรค์สุดท้องในวิลเฮล์มที่ 1 ผู้คัดเลือกแห่งเฮ็สเซิน พระอัยยิกาฝ่ายพระชนกคือ เจ้าหญิงคาโรลินแห่งนัสเซา-อูซินเกน และพระอัยยิกาฝ่ายพระชนนีคือ ดัสเชสโซฟี ฟรีเดอริเคอ แห่งเมคเลินบวร์ค-ชเวรีนและพระอัยกาฝ่ายพระชนนีคือ เจ้าชายรัชทายาทเฟรเดริคแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์ เป็นพระโอรสองค์สุดท้องในพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 แห่งเดนมาร์ก บางครั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแห่งเดนมาร์ก

เจ้าหญิงลูอีเซอเป็นพระนัดดาในพระเจ้าคริสเตียนที่ 8 แห่งเดนมาร์ก ทรงปกครองเดนมาร์กตั้งแต่พ.ศ. 2382 - พ.ศ. 2391 และทรงเป็นกษัตริย์แห่งนอร์เวย์เพียงชั่วเวลาสั้น ๆ ในปีพ.ศ. 2357 เมื่อยังทรงพระเยาว์ พระเชษฐาของพระนางคือเจ้าชายฟรีดริช วิลเฮล์ม, พระขนิษฐา และพระนางเป็นพระญาติสนิทในพระเจ้าคริสเตียนที่ 8 เจ้าหญิงลูอีเซอทรงเป็นหนึ่งในสตรีที่เป็นเชื้อสายตรงของพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 3 แห่งเดนมาร์กและพระนางก็จะเป็นผู้สืบทอดพระราชบัลลังก์เมื่อทายาทฝ่ายชายสูญสิ้นแล้วตามกฎบัตรซาลลิคย่อย

อย่างไรก็ตามพระนางและพี่น้องของพระองค์ไม่ใช่เชื้อสายอาวุโสของราชวงศ์โอลเดินบวร์คและดยุกแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์

การอภิเษกสมรสกับพระญาติ

แก้

เจ้าหญิงลูอีเซอทรงอภิเษกสมรสที่พระราชวังอามาเลียนเบิร์กณ กรุงโคเปนเฮเกนในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2385 กับพระญาติของพระนางคือ เจ้าชายคริสเตียนแห่งชเลวิช - โฮลสไตน์ - ซอนเดนเบิร์ก - กวอกเบิร์กผู้ซึ่งต่อไปได้รับเลือกเป็นเจ้าชายรัชทายาทแห่งเดนมาร์กและครองราชย์เป็น พระเจ้าคริสเตียนที่ 9 แห่งเดนมาร์ก

ทางพระบิดาของเจ้าชาย เจ้าชายคริสเตียนทรงเป็นสมาชิกชายอ่อนอาวุโสในสายราชวงศ์โอลเดินบวร์คและทรงเป็นเชื้อสายของเคานท์เทสเฮลวิกแห่งชูเอนเบิร์กพระมารดาของกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์โอลเดินบวร์คคือ พระเจ้าคริสเตียนที่ 1 แห่งเดนมาร์ก ทำให้เจ้าชายคริสเตียนเป็นผู้มีคุณสมบัติอันเหมาะสมในการสืบราชัลลังก์

เจ้าชายคริสเตียนเป็นพระปนัดดาในพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 แห่งเดนมาร์กทางพระมารดาของเจ้าชายคือ เจ้าหญิงลูอีเซอ คาโรลีน แห่งเฮ็สเซิน-คัสเซิล พระมารดาของเจ้าหญิงลูอีเซอ คาโรลินเป็นพระธิดาพระองค์ที่ 3 ในพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 5 เจ้าชายคริสเตียนประสูติมาโดยกำพร้าจึงอยู่ในความดูแลของพระมาตุจฉาคือ พระนางมารี โซฟีแห่งเฮ็สเซิน-คัสเซิลและพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 6 แห่งเดนมาร์ก

โอกาสที่ดีในการเปิดทางให้กับการสืบราชบัลลังก์เดนมาร์ก

แก้
ธรรมเนียมพระยศของ
สมเด็จพระราชินีลูอีเซอ
 
ตราประจำพระอิสริยยศ
 
ธงประจำพระอิสริยยศ
 
ตราประจำพระองค์
การทูลHendes Majestæt
(ใต้ฝ่าละอองพระบาท)
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับDeres Majestæt
(พระพุทธเจ้าข้า/เพคะ)

มงกุฎแห่งเดนมาร์กเป็นประโยชน์มากของเจ้าหญิงลูอีเซอในช่วงวัยเยาว์ ในช่วงการครองราชย์ของพระเจ้าคริสเตียนที่ 8 แห่งเดนมาร์กในปีพ.ศ. 2382 สายการสืบราชบัลลังก์ ทายาทได้แก่

มกุฎราชกุมารและเจ้าชายรัชทายาททรงเป็นทายาทอาวุโสที่ยังดำรงพระชนม์ชีพ หลังจากทั้ง 2 พระองค์เงื่อนไขการสืบราชสันตติวงศ์ที่ได้ถูกประกาศใช้ในรัชสมัยของพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 3 แห่งเดนมาร์ก ได้รวมการสืบราชบัลลังก์โดยผ่านทางสตรีและกฎอาจจะสนับสนุนพระญาติใกล้ชิดกับกษัตริย์พระองค์สุดท้าย

สายของสตรีที่มีความใกล้ชิดกับพระเจ้าคริสเตียนที่ 8 ได้แก่

  • พระเชษฐภคินีพระองค์โตของพระองค์คือ เจ้าหญิงจูเลียนแห่งเดนมาร์ก ผู้เป็นพระพันปีหลวงลันท์เกรฟีนแห่งเฮ็สเซิน-ฟิลลิปสทอล-เบรชฟิลด์ ทรงประสูติในปีพ.ศ. 2331 ทรงเป็นม่ายและไม่มีพระบุตร พระนางทรงสิ้นพระชนม์ในปีพ.ศ. 2393 หลังจากพระนางสิ้นพระชนม์ สายของเจ้าหญิงลูอีเซอจึงถูกจัดเตรียมโดยการประกาศสละสิทธิ์และพิพากษา
  • พระขนิษฐาองค์สุดท้องของพระองค์คือ เจ้าหญิงหลุยส์ ชาร์ล็อต แห่งเดนมาร์ก ผู้เป็นลันท์เกรฟีนแห่งเฮ็สเซิน ประสูติปีพ.ศ. 2332 พระนางมีพระบุตรหลายพระองค์
  • พระญาติของพระองค์ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกถอดถอน และเป็นพระธิดาองค์โตในพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 6 คือ เจ้าหญิงแคโรไลน์แห่งเดนมาร์ก ประสูติปีพ.ศ. 2336 พระชายาในเจ้าชายรัชทายาทเฟอร์ดินานด์แห่งเดนมาร์ก ทรงไม่มีพระบุตร และสิ้นพระชนม์ปีพ.ศ. 2424
  • พระญาติของพระองค์ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกถอดถอน และเป็นพระธิดาองค์เล็กในพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 6 คือ เจ้าหญิงวิลเฮลมิเน มารีแห่งเดนมาร์ก ประสูติปีพ.ศ. 2351 เป็นพระชายาที่หย่าขาดกับมกุฎราชกุมารเฟรเดอริค และทรงอภิเษกสมรสกับลันท์กราฟคาร์ลแห่งเฮ็สเซิน-คัสเซิล ไม่มีพระโอรสธิดา เมื่อพระชนมายุได้ 40 พรรษาทรงมีบุตรไม่ได้ พระนางสิ้นพระชนม์ในปีพ.ศ. 2434
  • พระญาติของพระองค์ พระธิดาบุญธรรมของพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 6 คือ เจ้าหญิงลูอีเซอ ออกุสแห่งเดนมาร์ก ดัสเชสแห่งออกัสเตนเบิร์ก ประสูติปีพ.ศ. 2314 สิ้นพระชนม์พ.ศ. 2386 มีพระโอรส-ธิดาหลายพระองค์
 
สมเด็จพระราชินีลูอีเซอแห่งเดนมาร์กฉลองพระองค์ในวันครองราชสมบัติของพระสวามี

จุดหมายเดียวแห่งการสืบราชบัลลังก์อันชอบธรรม

แก้

พระโอรส-ธิดาและการได้รับสมญานามว่า "สมเด็จพระอัยยิกาแห่งยุโรป"

แก้

พระราชินีลูอีเซอและพระเจ้าคริสเตียนมีพระโอรสและพระธิดารวม 6 พระองค์ ได้แก่

สมเด็จพระราชินีลูอีเซอเสด็จสวรรคตในปีพ.ศ. 2441 พระชนมายุ 71 พรรษา

พระนัดดาของพระนางคือ เจ้าชายเฟรเดริค ชาร์ลส์แห่งเฮ็สเซิน ทรงอภิเษกสมรสกับพระนัดดาในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียและสมเด็จพระจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 1 แห่งเยอรมนีคือเจ้าหญิงมาร์กาเรเทแห่งปรัสเซีย ได้ถูกเลือกให้เป็นพระเจ้าเฟรเดริค ชาร์ลส์แห่งฟินแลนด์ในปีพ.ศ. 2461 แต่พระองค์ทรงไม่ยินยอมใช้พระยศนี้

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า ลูอีเซอแห่งเฮ็สเซิน-คัสเซิล ถัดไป
เจ้าหญิงแคโรไลน์ อเมลีแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-เซอเนอร์ปอร์-ออกัสเตนเบิร์ก    
สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
(ราชวงศ์ชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-เซอเนอร์ปอร์-กลึคส์บวร์ค)

(พ.ศ. 2406พ.ศ. 2441)
  ลูอีสแห่งสวีเดน สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก