หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี จิรประวัติ

หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี จิรประวัติ (25 ธันวาคม พ.ศ. 2426 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2445) มีพระนามลำลองว่า ท่านหญิงใหญ่ เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา ที่ประสูติแต่ หม่อมเอม (สกุลเดิม: กุณฑลจินดา) ธิดาหลวงวรศักดาพิศาล (ตาล กุณฑลจินดา) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2426 โดยมีพระอนุชาและพระขนิษฐา 13 พระองค์ เป็นชาย 8 พระองค์ และหญิง 5 พระองค์

เสกสมรส แก้

หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี เสกสมรสกับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2441 มีพระโอรสธิดา คือ[1]

สิ้นชีพิตักษัย แก้

หม่อมเจ้าหญิงประวาศสวัสดี ได้สิ้นชีพตักษัยเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2445 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระเกียรติยศแก่ศพหม่อมเจ้าประวาศสวัสดี อย่างพระวรวงศ์เธอ ด้วยได้ทรงพระมหากรุณาชุบเลี้ยงเป็นสะใภ้หลวงชั้นสูง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าหญิงประวาศสวัสดี ณ วัดเทพศิรินทราวาส และในวันที่ 7 มีนาคม ร.ศ.121 เวลาบ่าย 5 โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องครึ่งยศขาว ประดับเครื่องราชอิศริยาภรณ์ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าหญิงประวาศสวัสดี ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส[2] และหลังจากที่หม่อมเจ้าหญิงประวาศสวัสดีได้สิ้นชีพตักษัยลง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดชจึงทรงเสกสมรสใหม่กับหม่อมเจ้าสุมนมาลย์ จิรประวัติ (ราชสกุลเดิม: โสณกุล) เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2447 ซึ่งหม่อมเจ้าสุมนมาลย์ เป็นพระขนิษฐาร่วมพระบิดามารดาเดียวกันกับหม่อมเจ้าประวาศสวัสดี โดยเสด็จในกรมหลวงนครไชยศรีและหม่อมเจ้าสุมนมาลย์ทรงมีพระโอรสด้วยกัน 2 พระองค์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
  2. การเมรุวัดเทพศิรินทราวาส http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2445/052/1012_1.PDF
  3. "การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลพระจุลจอมเกล้าแลถวายบังคมพระบรมรูป" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 16 (34): 498. 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2442. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2020-04-03. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)