สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จี วังชุก


สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จี วังชุก พระราชสมภพเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 เป็นพระราชโอรสของ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วังชุก และ สมเด็จพระราชินีพุนโช โชเดน

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จี วังชุก
Jigme Dorji Wangchuck.jpg

พระบรมนามาภิไธย มกุฏราชกุมารจิกมี ดอร์จี วังชุก
พระปรมาภิไธย สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จี วังชุก
พระราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน
ราชวงศ์ วังชุก
ครองราชย์ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2495-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
รัชกาลก่อน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วังชุก
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2472
สวรรคต 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
พระบรมราชชนก สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วังชุก
พระบรมราชชนนี สมเด็จพระราชินีพุนโช โชเดน
พระอัครมเหสี สมเด็จพระราชินีเกซัง โชเดน

พระบรมราชสมภพแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จี วังชุก เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 เป็นพระราชโอรสของ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วังชุก และ สมเด็จพระราชินีพุนโช โชเดน เสด็จพระราชสมภพที่เมืองไนโรบี ประเทศเคนย่า

ครองราชย์สมบัติแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จี วังชุก ทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ภูฏาน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2495 ต่อจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วังชุก พระราชบิดาของพระองค์

ราชาภิเษกสมรสแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จี วังชุก ทรงราชาภิเษกกับสมเด็จพระราชินีเกซัง โชเดน วังชุก (ต่อมา สมเด็จพระราชินีเกซัง โชเดน วังชุก พระบรมราชอัยยิกา)

พระอิสริยยศแก้ไข

  • ดาโช จิกมี ดอร์จี วังชุก พ.ศ. 2472 - พ.ศ. 2487
  • ตร็องซา ดรอนยา ดาโช จิกมี ดอร์จี วังชุก พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2489
  • พาโร เพนโลพ ดาโช จิกมี ดอร์จี วังชุก พ.ศ. 2489 - พ.ศ. 2495
  • ศรีปัญจญัติราช มหาราช จิกมี ดอร์จี วังชุก พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2506
  • ราชันมังกร ศรีปัญจญัติราช จิกมี ดอร์จี วังชุก พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2515

สวรรคตแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จี วังชุก เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 สิริพระชนมพรรษา 43 พรรษา ครองราชย์ได้ 20 ปี

อ้างอิงแก้ไข