สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วังชุก

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วังชุก
Bhutan-Jigme-Wangchuck.jpg

พระบรมนามาภิไธย มกุฏราชกุมารจิกมี วังชุก
พระปรมาภิไธย สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วังชุก
พระราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน
ราชวงศ์ วังชุก
ครองราชย์ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2469-30 มีนาคม พ.ศ. 2495
รัชกาลก่อน สมเด็จพระราชาธิบดีอุกเยน วังชุก
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จี วังชุก
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ พ.ศ. 2448
สวรรคต 30 มีนาคม พ.ศ. 2495
พระบรมราชชนก สมเด็จพระราชาธิบดีอุกเยน วังชุก
พระบรมราชชนนี สมเด็จพระราชินีทซูนดู ลาโม คูโท โคมา ชุกโม
พระอัครมเหสี สมเด็จพระราชินีพุนโช โชเดน

สมเด็จพระราชินีเพมา เชเดน

พระบรมราชสมภพแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วังชุก พระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2448 เป็นพระราชโอรสของ สมเด็จพระราชาธิบดีอุกเยน วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏานพระองค์แรก และ สมเด็จพระราชินีทซูนดู ลาโม คูโท โคมา ชุกโม

ขึ้นครองราชย์แก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วังชุก ขึ้นครองราชย์เมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2469 ต่อจาก สมเด็จพระราชาธิบดีอุกเยน วังชุก พระราชบิดาพระองค์

ราชาภิเษกสมรสแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วังชุก ทรงราชาภิเษกสมรสทั้งหมด 2 ครั้ง คือ

  • ครั้งแรก ทรงราชาภิเษกสมรส กับ สมเด็จพระราชินีพุนโช โชเดน
  • ครั้งที่ 2 ทรงราชาภิเษกสมรส กับ สมเด็จพระราชินีเพมา เชเดน

พระอิสริยยศแก้ไข

ไม่ปรากฏ - พ.ศ. 2469 มกุฏราชกุมารจิกมี วังชุก

พ.ศ. 2469 - พ.ศ. 2495 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วังชุก

สวรรคตแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วังชุก เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2495 ครองราชย์ได้ 25 ปี 5 เดือน 10 วัน

อ้างอิงแก้ไข