สมเด็จพระราชาธิบดีโอกยัน วังชุก

สมเด็จพระราชาธิบดีโอกยัน วังชุก ((ซองคา: ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག, ไวลี: o rgyan dbang phyug; พ.ศ. 2405 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2469) เป็นอดีตพระมหากษัตริย์ภูฏาน รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์วังชุก เป็นพระราชโอรสของ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี นัมเกล วังชุก และ สมเด็จพระราชินีอชี เพมา โชคี เสด็จขึ้นครองราชย์เป็น พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน และ พระมหากษัตริย์ราชวงศ์วังชุกพระองค์แรก เมื่อ พ.ศ. 2450

สมเด็จพระราชาธิบดีโอกยัน วังชุก
พระมหากษัตริย์ภูฏาน
ครองราชย์17 กันยายน พ.ศ. 2450 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2469
รัชสมัย18 ปี 338 วัน
รัชกาลก่อนหน้าเริ่มราชวงศ์
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระราชาธิบดีชิกเม วังชุก
พระราชสมภพพ.ศ. 2405
สวรรคต21 สิงหาคม พ.ศ. 2469 (63 พรรษา)
พระอัครมเหสีสมเด็จพระราชินีทซูนดู ลาโม คูโท โคมา ชุกโม
ราชวงศ์ราชวงศ์วังชุก
พระราชบิดาสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี นัมเกล วังชุก
พระราชมารดาสมเด็จพระราชินีอชี เพมา โชคี

พระองค์ทรงราชาภิเษกสมรสกับ สมเด็จพระราชินีทซูนดู ลาโม คูโท โคมา ชุกโม[1]

พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2469 สิริพระชนมพรรษา 63 พรรษา [2] ครองราชย์ได้ 19 ปี

อ้างอิง

แก้
  1. Rose, Leo E. (1977). The Politics of Bhutan. Ithaca: Cornell University Press. p. 36. ISBN 0-8014-0909-8.
  2. แม่แบบ:LondonGazette
ก่อนหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีโอกยัน วังชุก ถัดไป
ไม่มี    
พระมหากษัตริย์ภูฏาน
(17 กันยายน พ.ศ. 2450 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2469)
  สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วังชุก