สมเด็จพระราชินีพุนโซ โชเดน

พุนโซ โชเดน (อักษรโรมัน: Phuntsho Choden; ค.ศ. 1911 – 24 สิงหาคม ค.ศ. 2003) เป็นสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน[2] เป็นพระอัครมเหสีในพระเจ้าจิกมี วังชุก เป็นพระราชชนนีในพระเจ้าจิกมี ดอร์จี วังชุก และเป็นพระอัยยิกาเจ้าในพระเจ้าจิกมี ซิงเย วังชุก

พุนโซ โชเดน
Phuntsho Choden.PNG
ใน ค.ศ. 1926
สมเด็จพระอัยยิกาเจ้าแห่งภูฏาน
ดำรงตำแหน่ง21 กรกฎาคม ค.ศ. 1972 – 24 สิงหาคม ค.ศ. 2003
ถัดไปเกซัง โชเดน
สมเด็จพระราชชนนีแห่งภูฏาน
ดำรงตำแหน่ง30 มีนาคม ค.ศ. 1952 – 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1972
ถัดไปเกซัง โชเดน
สมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน
ดำรงตำแหน่ง26 สิงหาคม ค.ศ. 1926 – 30 มีนาคม ค.ศ. 1952
ราชาภิเษก14 มีนาคม ค.ศ. 1927[1]
ก่อนหน้าซุนดู เพมา ลาโม
ถัดไปเกซัง โชเดน
พระราชสวามีจิกมี วังชุก
พระราชบุตรจิกมี ดอร์จี วังชุก
ราชวงศ์วังชุก
พระราชบิดาจัมยัง
พระราชมารดาเดโช ดอร์จี
พระราชสมภพค.ศ. 1911
พระราชวังวังดูโชลิง บุมทัง
สวรรคต24 สิงหาคม ค.ศ. 2003 (92 พรรษา)
พระราชวังเดเชนโชลิง ทิมพู

พระราชประวัติแก้ไข

พระชนม์ชีพช่วงต้นแก้ไข

พุนโซ โชเดนพระราชสมภพใน ค.ศ. 1911 ณ พระราชวังวังดูโชลิง มณฑลบุมทัง เป็นพระธิดาของชูเมด ซัลโญ ดาโช จัมยัง[3] (จากตระกูลทัมซิงโชจี) กับเจ้าหญิงเดโช พระธิดาในเจ้าหญิงเยเชย์ โชเดน พระขนิษฐาในพระเจ้าอุกเยน วังชุก[4] พระองค์มีพระพี่น้องร่วมพระชนกชนนีสี่คน ได้แก่ เจ้าชายก็อนโป ดอร์จี เจ้าหญิงเพมา เดเชน เจ้าชายลัม นาโด และเจ้าหญิงชีมี หลังพระราชชนกและพระราชชนนีเลิกรากันแล้วเสกสมรสใหม่ทั้งสองพระองค์ พุนโซ โชเดนจึงมีพระขนิษฐาและพระอนุชาต่างพระชนกและพระชนนีอีกจำนวนหนึ่ง

ขณะยังทรงพระเยาว์ ทรงเข้ารับการศึกษาตามโบราณราชประเพณี มีการศึกษาศาสนาพุทธจากลามะ พระอาจารย์ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้มีชื่อเสียง

อภิเษกสมรสแก้ไข

พุนโซ โชเดนอภิเษกสมรสกับพระเจ้าจิกมี วังชุก เมื่อ ค.ศ. 1923 ขณะมีพระชันษาเพียง 12 ปี ณ พระราชวังทินเลย์รับเทน (Thinley Rabten Palace)[5] พระองค์ให้ประสูติกาลพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวคือเจ้าชายจิกมี ดอร์จี เป็นเจ้านายพระองค์แรก ๆ ที่ได้รับการศึกษาภาษาอังกฤษและฮินดีสำหรับการทูตของภูฏานในอนาคตกาล

ใน ค.ศ. 1932 พระเจ้าจิกมี วังชุกอภิเษกสมรสอีกครั้งกับเจ้าหญิงเพมา เดเชน พระขนิษฐาในสมเด็จพระราชินีพุนโซ โชเดน ตั้งเป็นพระมเหสีรอง ขณะพระชันษา 14 ปี[6][7]

สวรรคตแก้ไข

พุนโซ โชเดนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 2003 สิริพระชนมายุ 92 พรรษา

อ้างอิงแก้ไข

  1. Royal Ark
  2. "Central Tibetan Administration Mourns the Demise of Bhutanese Gayum Phuntsho Choden". สืบค้นเมื่อ 15 September 2014.
  3. Thukten Shedrup Dargay Choling
  4. Phayul
  5. WANGCHUCK DYNASTY. 100 Years of Enlightened Monarchy in Bhutan. Lham Dorji
  6. Royal Ark
  7. Queens of Bhutan