สมเด็จพระราชินีเกซัง โชเดน

สมเด็จพระราชินีเกซัง โชเดน วังชุก พระราชอัยยิกา (อังกฤษ: Her Majesty Kesang Choden The Queen Grandmother of Bhutan) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2473 ณ ประเทศอินเดีย เป็นธิดาของ เซอร์ก็อนซิง โซนัม ต็อบกเย ดอร์จี และ มายึม โชยิง วังโม ดอร์จี ในวัยเยาว์ของพระองค์นั้น ทรงศึกษากับแม่ชีท่านหนึ่ง โดยพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสถึงพระชนม์ชีพวัยเยาว์ของพระองค์เองว่า

สมเด็จพระราชินีเกซัง โชเดน วังชุก พระราชอัยยิกาแห่งภูฏาน

พระนามาภิไธย สมเด็จพระราชินีเกซัง โชเดน วังชุก พระราชอัยยิกา
พระนามเดิม เกซัง โชเดน
พระราชอิสริยยศ สมเด็จพระราชอัยยิกาแห่งภูฏาน
ฐานันดรศักดิ์ Her Majesty
ราชวงศ์ ราชวงศ์วังชุก
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2473 (90 ปี)
ประเทศอินเดีย
พระราชบิดา เซอร์ก็อนซิง โซนัม ต็อบกเย ดอร์จี
พระราชมารดา มายึม โชยิง วังโม ดอร์จี
พระราชสวามี สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จี วังชุก
พระราชบุตร เจ้าหญิงโชนัม เดเชน วังชุก
เจ้าหญิงเดเชน วังโม วังชุก
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก
เจ้าหญิงเปมา ลาเดน วังชุก
เจ้าหญิงเคซัง โชเดน วังชุก

ฉันลำบาก และโตมากับความพยายาม แต่แม่ชีที่สอนฉันท่านดีมาก สอนฉันและรักฉัน

– สมเด็จพระราชินีเกซัง โชเดน วังชุก พระราชอัยยิกา

อภิเษกสมรสแก้ไข

นางสาวเกซัง โชเดน ทรงเข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จี วังชุก เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2494 รับพระราชทานพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน ทรงมีพระราชบุตรดังนี้

 1. เจ้าหญิงโชนัม เดเชน วังชุก
 2. เจ้าหญิงเดเชน วังโม วังชุก
 3. สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก
 4. เจ้าหญิงเปมา ลาเดน วังชุก
 5. เจ้าหญิงเคซัง โชเดน วังชุก

ในปี 2515 พระองค์ได้ดำรงฐานะผู้สำเร็จราชกานแทนพระองค์ เนื่องจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จี วังชุก ประชวรหนัก โดยขณะนั้น วัดทั่วประเทศได้นำพระสงฆ์และประชาชนร่วมสวดมนต์ถวายพระพรให้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จี วังชุก ทรงหายจากพระอาการประชวร จนกระทั่งพระราชสวามีสวรรคตลงเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 พระราชโอรสของพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์จึงได้รับการสถาปนาที่ สมเด็จพระราชชนนีแห่งภูฏาน ขณะนั้นพระองค์ทรงงานในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของภูฏานและส่งเสริมการวิจัยและทุนการศึกษาในราชอาณาจักร ทรงเสด็จพระราชดำเนินชมสถานที่ทางศาสนาในภูฏานและอินเดียเป็นประจำ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในวันครบรอบวันพระราชสมภพปีที่ 87 พระองค์ทรงพระราชทานหนังสือเกี่ยวกับความรู้และพระชนม์ชีพในช่วงต้น โดยพระราชทานชื่อว่า หัวใจแห่งราชอาณาจักรอันศักดิ์สิทธิ์ สมเด็จพระราชินีเกซัง โชเดน

สมเด็จพระราชินี พระราชอัยยิกาแก้ไข

เมื่อพระราชโอรสทรงมีพระบรมราชโองการสละราชสมบัติให้ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระราชนัดดา เถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์วังชุก และราชอาณาจักรภูฏานแล้วนั้น พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาที่ สมเด็จพระราชินีเกซัง โชเดน วังชุก พระราชอัยยิกา ซึ่งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระอัยยิกาเพียงพระองค์เดียวในโลก

เหรียญในพระองค์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 • Royal Ark
 • "Octogenarian grandmother of king to visit different holy places in state". Retrieved 14 September 2014.
 • Yeewongmagazine
 • Royal Ark
 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ royalark3
 2. Bhutan Todays