พระที่นั่งวโรภาษพิมาน

พระที่นั่งวโรภาษพิมาน

พระที่นั่งวโรภาษพิมาน เป็นพระที่นั่งทรงตึกชั้นเดียว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๑๙ ตรงบริเวณที่ประทับเดิมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อแรกสร้างเป็นอาคารตึก ๒ ชั้น ต่อมาได้ดัดแปลงรื้อลงเป็นชั้นเดียว ใช้เป็นที่ประทับและมีท้องพระโรงเสด็จออกว่าราชการ ภายในห้องโถงรับรองและห้องทรงพระสำราญ ประดับภาพเขียนสีน้ำมัน ภาพพระราชพงศาวดารประกอบโคลงบรรยายภาพอันงดงามทรงคุณค่า เป็นภาพและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย และฉากต่าง ๆ จากวรรณคดีไทยหลายเรื่อง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วาดภาพเหล่านี้ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๓๐ ปัจจุบันพระที่นั่งองค์นี้ยังใช้เป็นที่ประทับเมื่อมีการเสด็จแปรพระราชฐานยังพระราชวังบางปะอิน ในอดีตภายในพระที่นั่งองค์นี้ เคยมีพระราชอาสน์องค์หนึ่งอยู่เดิม แต่ในปัจจุบันได้ถูกนำไปเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร

แสตมป์พระที่นั่งวโรภาษพิมาน

อ้างอิงแก้ไข

  • สำนักพระราชวัง, พระราชวังบางปะอิน, พิมพ์ครั้งที่ 1, พ.ศ. 2560

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°13′59″N 100°34′42″E / 14.233005°N 100.578219°E / 14.233005; 100.578219