อัสตริดแห่งสวีเดน

เจ้าหญิงอัสตริดแห่งสวีเดน (Princess Astrid of Sweden พระนามเต็ม อัสตริด โซเฟีย โลวิซา ธือรา; 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2478) คือ สมเด็จพระราชินีแห่งเบลเยียม พระมเหสีในสมเด็จพระเจ้าเลโอโปลด์ที่ 3 แห่งเบลเยียม อีกทั้งทรงเป็นเจ้าหญิงแห่งสวีเดนโดยกำเนิด โดยทรงเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน โดยทรงเกี่ยวข้องเป็นพระอัยยิกาในฝ่ายพระชนกในสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน เนื่องจากทรงมีศักดิ์เป็นพระญาติชั้นที่สองในเจ้าชายกุสตาฟ อดอล์ฟแห่งสวีเดน ดยุกแห่งวาสเตอร์บ็อตเต็น และเป็นพระราชชนนีของกษัตริย์แห่งเบลเยียมสองพระองค์คือ สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวง และ สมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 2 อีกด้วย

อัสตริด
Astrid av Sverige.jpg
สมเด็จพระราชินีแห่งเบลเยียม
สถาปนา17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2478
ก่อนหน้าเอลิซาเบธ
ถัดไปฟาบิโอลา
คู่อภิเษกสมเด็จพระเจ้าเลโอโปลด์ที่ 3 แห่งเบลเยียม
พระราชบุตร3 พระองค์
พระนามเต็ม
อัสตริด โซเฟีย โลวิซา ธือรา
พระนามหลังสิ้นพระชนม์
สมเด็จพระราชินีอัสตริดแห่งเบลเยียม
ราชวงศ์ซัคเซิน-โคบวร์คและโกทา
พระราชบิดาเจ้าชายคาร์ล ดยุกแห่งเวสเตร์เกิตลันด์
พระราชมารดาเจ้าหญิงอิงเงอร์บอร์กแห่งเดนมาร์ก ดัชเชสแห่งเวสเตร์เกิตลันด์
พระราชสมภพ17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448
สต็อกโฮล์ม, สวีเดน
สวรรคต29 สิงหาคม พ.ศ. 2478 (29 พรรษา)
ชวีซ, สวิตเซอร์แลนด์
ฝังพระศพ3 กันยายน พ.ศ. 2478
บรัสเซลส์, เบลเยียม

เจ้าหญิงประสูติในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448กรุงสต็อกโฮล์ม โดยเป็นพระธิดาพระองค์เล็กในเจ้าชายคาร์ล ดยุกแห่งเวสเตร์เกิตลันด์ กับ เจ้าหญิงอิงเงอร์บอร์กแห่งเดนมาร์ก ดัชเชสแห่งเวสเตร์เกิตลันด์ พระอัยกาฝ่ายพระชนกคือ สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน ส่วนพระอัยกาฝ่ายพระชนนีคือ สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 8 แห่งเดนมาร์ก เจ้าหญิงมาร์ธาแห่งสวีเดน พระภคินีทรงอภิเษกกับสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 แห่งนอร์เวย์ ส่วนเจ้าหญิงมาร์กาเรธา พระภคินีองค์ใหญ่ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าชายแอ็กเซลแห่งเดนมาร์ก พระญาติชั้นที่หนึ่งในฝ่ายพระชนนี ขณะที่พระอนุชาพระองค์เล็กคือ เจ้าชายคาร์ลแห่งสวีเดน ดยุคแห่งออสเตอเกิตลานด์ ทรงอภิเษกสมรสต่างฐานันดรศักดิ์กับหญิงสาวสามัญชน

ดัชเชสแห่งบราบันต์แก้ไข

สมเด็จพระเจ้าอัลแบร์ที่ 1 และ สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธแห่งเบลเยียม ทรงเชิญสื่อมาที่พระราชวังในกรุงบรัสเซลส์ โดยทรงกล่าวว่า "พระราชินีและตัวข้าพเจ้า นามอัลแบรต์ มีความประสงค์จะประกาศต่อพวกท่านให้ทราบเกี่ยวกับการอภิเษกสมรสที่จะมีขึ้นระหว่างเจ้าชายเลโอโพลด์ ดยุคแห่งบราบันต์ และ เจ้าหญิงแอสตริดแห่งสวีเดน พวกเราเห็นว่าเจ้าหญิงจะนำความรื่นรมย์และความสุขมาสู่โอรสของเรา เลโอโพลด์และแอสตริดตัดสินใจะร่วมชีวิตกันโดยปราศจากแรงกดดันหรือเหตุผลทางการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น ความรักของทั้งสองเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงท่ามกลางผู้คนที่ชอบแบบเดียวกัน" สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ ซึ่งทรงความโรแมนติกอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ทรงกล่าวย้ำว่า "เป็นการสมรสด้วยความรัก จงได้บอกสิ่งนี้ต่อพสกนิกรของเรา ไม่มีการจัดการอะไรทั้งสิ้น ไม่มีเรื่องของการเมืองแม้แต่เพียงเรื่องเดียวมาชักจูงการติดสันใจของโอรสเรา" เจ้าหญิงแอสตริดอภิเษกสมรสเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469กรุงบรัสเซลส์ กับ เจ้าชายเลโอโพลด์ ดยุคแห่งบราบันต์ ซึ่งเป็นพระอิสริยยศของมกุฎราชกุมารแห่งเบลเยียม แล้วได้ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น เจ้าฟ้าหญิงดัชเชสแห่งบราบันต์ (Her Royal Highness The Duchess of Brabant)

ชาวเบลเยียมยอมรับเจ้าหญิงแอสตริดได้อย่างรวดเร็วทันควัน พระองค์ทรงอ่อนโยน มีความเข้าอกเข้าใจ และมีมนุษยธรรมอย่างลึกซึ้ง พระราชกรณียกิจทางการและสาธาณชนต่างๆ นั้นเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น เจ้าชายเลโอโพลดทรงเป็นผู้ชื่นชอบที่ตื่นตัวมากที่สุดของเจ้าหญิง ความรักที่แสดงออกจากทั้งสองพระองค์สามารถเห็นได้ชัดเจนในทุกที่ ในหลายโอกาสประชาชนจะเห็นทั้งสองพระองค์จับพระหัตถ์กัน แม้แต่ระหว่างการปฏิบัติพระราชกิจทางการสำคัญต่าง ๆ

พระราชินีแห่งเบลเยียมแก้ไข

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 หลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 1 เจ้าชายเลโอโปลด์ ดยุกแห่งบราบันต์ เสวยราชสมบัติเป็น สมเด็จพระราชาธิบดีเลโอโปลด์ที่ 3 แห่งเบลเยียม (His Majesty King Leopold III of Belgium) ส่วนเจ้าหญิงแอสตริด ดัชเชสแห่งบราบันต์ พระวรชายานั้น ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระราชินีอัสตริดแห่งเบลเยียม (Her Majesty Queen Astrid of Belgium) ทั้งสองมีพระโอรสธิดา 3 พระองค์คือ

หลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 1 สมเด็จพระราชาธิบดีเลโอโพลด์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีอัสตริดทรงดำเนินเข้ารัฐสภาอย่างเป็นพิธีการ โดยทรงมีเจ้าหญิงโจเซฟีน-ชาร์ล็อตและเจ้าชายโบดวง พระราชโอรสและธิดาเสด็จมาด้วย สมเด็จพระราชาธิบดีเลโอโปลด์ทรงให้สัตย์ปฏิญาณต่อรัฐธรรมนูญของประเทศ ด้วยคำกล่าวว่าพระองค์ "จะอุทิศตัวเองทั้งหมดให้แก่ประเทศชาติ" ส่วนพระราชินีแอสตริดซึ่งทรงมีอารมณ์ความรู้สึกไปกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่ทรงร่วมเป็นสักขีพยานได้ทรงอุ้มพระโอรสองค์น้อยและมอบให้แก่ประเทศชาติด้วย แสดงให้เห็นว่ารัชกาลใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

อุบัติเหตุทางรถยนต์แก้ไข

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2478 สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินี พร้อมด้วยพระราชโอรสและธิดาได้เสด้จไปยังตำหนักฮาสลิฮอร์น ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งของทะเลสาบเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ การพักผ่อนอันเงียบสงบทำให้ทั้งสองพระองค์ทรงใช้เวลาส่วนมากในการเดินและปีนเขาในแถบชนบท ในวันก่อนที่จะเสด็จกลับกรุงบรัสเซลส์ กษัตริย์เลโอโปลด์และพระราชินีอัสตริดทรงตัดสินพระทัยไปอีกแห่งหนึ่งเป็นที่สุดท้าย เลโอโพลด์ทรงเป็นนักปีนเขาที่กระตือรือร้น และได้ทรงปีนเทือกเขาโดโลไมต์มาแล้วหลายครั้ง ส่วนพระราชโอรสและธิดาเสด็จกลับยังกรุงบรัสเซลส์แล้ว

ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2478 สมเด็จพระราชาธิบดีเลโอโปลด์และสมเด็จพระราชินีอัสตริดเสด็จออกจากตำหนักที่ประทับเพื่อไปในการปีนเขาซึ่งเป็นเหมือนคราวเคราะห์ครั้งสุดท้าย กษัตริย์เลโอโพลด์ซึ่งทรงขับรถยนต์สปอร์ตไปตามถนนที่แคบและมีลมแรงในแถบนี้ ทรงนึกถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีขึ้นในวันนั้น ส่วนพระราชินีอัสตริดที่ประทับนั่งมาข้าง ๆ ทรงช่วยพระสวามีมองดูเส้นทางเพื่อไปยังจุดหมาย เพียงไม่กี่นาทีก่อนถึงหมู่บ้านในเมืองเคือสนัคต์-อัม-รีกี พระองค์ทรงชี้ให้พระสวามีดูอะไรบางอย่าง ทำให้ทรงละสายตาไปทอดพระเนตรเพียงชั่วครู่ ทันใดนั้นรถยนต์พระที่นั่งก็พุ่งลงไปยังหุบเหว พระราชินีอัสตริดทรงกระเด็นออกนอกตัวรถอย่างรุนแรง ร่างไร้วิญญาณของพระองค์นอนอยู่บนสนามหญ้าใกล้กับซากรถยนต์ ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าถึงเสียงตะโกนร้องว่า "อัสตริด!" ครั้งหนึ่ง เมื่อกษัตริย์เลโอโพลด์ทรงอุ้มร่างที่โชกเลือดของพระมเหสีไว้แนบพระอุระ พระราชินีได้สวรรคตไปพร้อมกับทารกที่จะเป็นพระโอรสหรือธิดาพระองค์ที่สี่ในอุบัติเหตุครั้งนี้

พระอิสริยยศแก้ไข

  • พ.ศ. 2448 - พ.ศ. 2469: สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงอัสตริดแห่งสวีเดน (Her Royal Highness Princess Astrid of Sweden)
  • พ.ศ. 2469 - พ.ศ. 2477: สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงดัชเชสแห่งบราบันต์ (Her Royal Highess The Duchess of Brabant)
  • พ.ศ. 2477 - พ.ศ. 2478: สมเด็จพระบรมราชินีแห่งเบลเยียม (Her Majesty The Queen of the Belgians)

อ้างอิงแก้ไข

  • Beeche, Arturo, The Snow Princess: Queen Astrid of Belgium (1905-1935), Eurohistory.