รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์เบลเยียม

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

คู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์แห่งเบลเยียม จากราชวงศ์ซัคเซิน-โคบูร์กและโกทา นับตั้งแต่สมเด็จพระราชาธิบดีเลโอโปลด์ที่ 1 จนถึงรัชกาลของสมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 2 จะดำรงพระอิสริยยศที่ สมเด็จพระราชินี ทุกพระองค์ แต่ในรัชกาลของสมเด็จพระราชาธิบดีเลโอโปลด์ที่ 3 ได้อภิเษกสมรสครั้งที่สองกับลิเลียน บาเอลส์ ซึ่งเธอมิได้ดำรงตำแหน่งที่ สมเด็จพระราชินี หากแต่ดำรงพระอิสริยยศเป็น เจ้าหญิงแห่งเรธี (Princess of Réthy)

ราชวงศ์แซ็กซ์-โคบูร์กและโกธา
พระฉายาลักษณ์ พระนาม จากราชวงศ์ ประสูติ อภิเษกสมรส ดำรงพระอิสริยยศ สิ้นสุดการดำรงพระอิสริยยศ สวรรคต คู่สมรส
หลุยส์แห่งออร์เลอองส์ ราชวงศ์ออร์เลอองส์ 3 เมษายน ค.ศ. 1812 9 สิงหาคม ค.ศ. 1832 11 ตุลาคม ค.ศ. 1850 เลโอโปลด์ที่ 1
มารี เฮนเรียตแห่งออสเตรีย ราชวงศ์ลอร์แรน 23 สิงหาคม ค.ศ. 1836 22 สิงหาคม ค.ศ. 1853 10 ธันวาคม ค.ศ. 1865
พระสวามีขึ้นครองราชย์
19 กันยายน ค.ศ. 1902 เลโอโปลด์ที่ 2
เอลิซาเบธแห่งบาวาเรีย ราชวงศ์วิตเตลส์บาค 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1876 2 ตุลาคม ค.ศ. 1900 17 ธันวาคม ค.ศ. 1909
พระสวามีครองราชย์
17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1934
พระสวามีสวรรคต
23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1965 อัลแบร์ที่ 1
อัสตริดแห่งสวีเดน ราชวงศ์เบอร์นาดอตต์ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1905 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1926 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1934
พระสวามีขึ้นครองราชย์
29 สิงหาคม ค.ศ. 1935 เลโอโปลด์ที่ 3
ลิเลียน บาเอลส์ สกุลบาเอลส์ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1916 6 ธันวาคม ค.ศ. 1941 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1951
พระสวามีสละราชสมบัติ
7 มิถุนายน ค.ศ. 2002 เลโอโปลด์ที่ 3
ฟาเบียวลา เด โมรา อี อารากอน สกุลเด โมรา อี อารากอน 11 มิถุนายน ค.ศ. 1928 15 ธันวาคม ค.ศ. 1960 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1993
พระสวามีสวรรคต
5 ธันวาคม ค.ศ. 2014 โบดวง
เปาลา รูฟโฟ ดี คาลาเบรีย สกุลรูฟโฟ ดิ คาลาเบรีย 11 กันยายน ค.ศ. 1937 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1959 9 สิงหาคม ค.ศ. 1993
พระสวามีขึ้นครองราชย์
21 กรกฎาคม ค.ศ. 2013
พระสวามีสละราชสมบัติ
ยังทรงพระชนม์ อัลแบร์ที่ 2
มาตีลด์ ดูว์เดอแกม ดาโก สกุลดูเดเกม ดากอซ 20 มกราคม ค.ศ. 1973 4 ธันวาคม ค.ศ. 1999 21 กรกฎาคม ค.ศ. 2013
พระสวามีขึ้นครองราชย์
ดำรงตำแหน่ง ยังทรงพระชนม์ ฟิลิป