สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน

สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน (21 มกราคม ค.ศ. 1829 - 8 ธันวาคม ค.ศ. 1907) เป็นพระมหากษัตริย์ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 1872 ทรงสละราชสมบัติจากการเป็นกษัตริย์แห่งนอร์เวย์เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 1905 และทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสวีเดนเมื่อวันเดียวกันกับการเป็นพระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์ พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1907 รวมพระชนมพรรษาได้ 78 ปี ทรงดำรงตำแหน่งตามฐานันดรดังนี้ เป็นพระราชปนัดดาบุญธรรมของจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 เเห่งฝรั่งเศส

  • สมเด็จเจ้าฟ้าชายดยุกแห่งออสเตอร์กอตแลนด์
  • สมเด็จเจ้าฟ้าชายมกุฎราชกุมารแห่งสวีเดนและนอร์เวย์
  • พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดนและนอร์เวย์
  • พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดน
สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน
พระมหากษัตริย์สวีเดน
ครองราชย์18 กันยายน ค.ศ. 1872 - 8 ธันวาคม ค.ศ. 1907
ราชาภิเษก12 พฤษภาคม ค.ศ. 1873
ก่อนหน้าคาร์ลที่ 15
ถัดไปกุสตาฟที่ 5
พระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์
ครองราชย์18 กันยายน ค.ศ. 1872 - 26 ตุลาคม ค.ศ. 1905 (33 ปี 39 วัน)
ราชาภิเษก18 กรกฎาคม ค.ศ. 1873
ก่อนหน้าคาร์ลที่ 15
ถัดไปโฮกุนที่ 7
พระราชสมภพ21 มกราคม ค.ศ. 1829(1829-01-21)
สต็อกโฮล์ม สวีเดนและนอร์เวย์
สวรรคต8 ธันวาคม ค.ศ. 1907(1907-12-08) (78 ปี)
สต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
ฝังพระศพ19 ธันวาคม ค.ศ. 1907
โบสถ์รีดดาร์โฮล์ม
คู่อภิเษกโซเฟียแห่งนัสเซา
พระราชบุตร4 พระองค์
พระนามเต็ม
ออสการ์ เฟรเดอริก
ราชวงศ์แบร์นาด็อต
พระราชบิดาพระเจ้าออสการ์ที่ 1 แห่งสวีเดน
พระราชมารดาโจเซฟินแห่งลิวช์เทนเบิร์ก
ลายพระอภิไธย

พระราชโอรส แก้

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนและนอร์เวย์มีพระราชโอรสทั้งสิ้น 4 พระองค์ดังต่อไปนี้

  • สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 5 แห่งสวีเดน (16 มิถุนายน ค.ศ. 1858 - 29 ตุลาคม ค.ศ. 1950) เมื่อแรกประสูติทรงดำรงตำแหน่งเป็น ดยุกแห่งวาร์มแลนด์ ทรงขึ้นครองราชสมบัติแทนพระราชบิดาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1907 เมื่อพระชนมายุ 49 พรรษา
ธรรมเนียมพระยศของ
สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน
 
ธงประจำพระอิสริยยศ
 
ตราประจำพระองค์
การทูลHis Majesty
(ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท)
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า'
การขานรับYour Majesry
(พระพุทธเจ้าค่ะ/เพคะ)
ก่อนหน้า สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน ถัดไป
พระเจ้าคาร์ลที่ 15    
พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดนและนอร์เวย์
(18 กันยายน ค.ศ. 1872 - 8 ธันวาคม ค.ศ. 1907)
  สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 5
พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดน
สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7
พระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์