สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน

สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน (21 มกราคม พ.ศ. 2372 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2450) เป็นพระมหากษัตริย์ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2415 ทรงสละราชสมบัติจากการเป็นกษัตริย์แห่งนอร์เวย์เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2448 และทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสวีเดนเมื่อวันเดียวกันกับการเป็นพระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์ พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2450 รวมพระชนมพรรษาได้ 78 ปี ทรงดำรงตำแหน่งตามฐานันดรดังนี้

  • สมเด็จเจ้าฟ้าชายดยุกแห่งออสเตอร์กอตแลนด์
  • สมเด็จเจ้าฟ้าชายมกุฎราชกุมารแห่งสวีเดนและนอร์เวย์
  • พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดนและนอร์เวย์
  • พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดน
ออสการ์ที่ 2
King Oscar II of Sweden in uniform.png
พระมหากษัตริย์สวีเดน
ครองราชย์18 กันยายน พ.ศ. 2415 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2450
ราชาภิเษก12 พฤษภาคม พ.ศ. 2416
ก่อนหน้าคาร์ลที่ 15
ถัดไปกุสตาฟที่ 5
พระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์
ครองราชย์18 กันยายน พ.ศ. 2415 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2448
ราชาภิเษก18 กรกฎาคม พ.ศ. 2416
ก่อนหน้าคาร์ลที่ 15
ถัดไปโฮกุนที่ 7
คู่อภิเษกโซเฟียแห่งนัสเซา
พระราชบุตร4 พระองค์
พระนามเต็ม
ออสการ์ เฟรเดอริก
พระนามหลังสิ้นพระชนม์
สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน
ราชวงศ์แบร์นาด็อต
พระราชบิดาพระเจ้าออสการ์ที่ 1 แห่งสวีเดน
พระราชมารดาโจเซฟินแห่งลิวช์เทนเบิร์ก
พระราชสมภพ21 มกราคม พ.ศ. 2372
พระราชวังสต็อกโฮล์ม, กรุงสต็อกโฮล์ม, สวีเดนและนอร์เวย์
เจ้าชายออสการ์ ดยุกแห่งออสเตอร์กอตแลนด์
สวรรคต8 ธันวาคม พ.ศ. 2450 (78 พรรษา)
พระราชวังสต็อกโฮล์ม, กรุงสต็อกโฮล์ม, สวีเดน
ฝังพระศพ19 ธันวาคม พ.ศ. 2450
โบสถ์ในสต็อกโฮล์ม, สต็อกโฮล์ม, สวีเดน
ลายพระอภิไธย

พระโอรสพระธิดาแก้ไข

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนและนอร์เวย์มีพระราชโอรสพระราชธิดาทั้งสิ้น 4 พระองค์ดังต่อไปนี้

ก่อนหน้า สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน ถัดไป
พระเจ้าคาร์ลที่ 15    
พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดนและนอร์เวย์
(18 กันยายน พ.ศ. 2415 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2493)
  สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 5
พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดน
สมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่ 7
พระมหากษัตริย์แห่งนอร์เวย์