แกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก

แกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก (5 มกราคม ค.ศ. 1921 – 23 เมษายน ค.ศ. 2019) (พระนามเต็ม: ฌอง เบอร์นอย กีโยม โรเบิร์ต แอนโตน หลุยส์ มารี อดอล์ฟ มาร์ก เดอ อาเวียโน) เป็นแกรนดยุกแห่งลักเซิมเบิร์ก ทรงปกครองประเทศลักเซมเบิร์กตั้งแต่ ค.ศ. 1964 - 2000 พระองค์เป็นพระบิดาของแกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก แกรนดยุกพระองค์ปัจจุบัน และเป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่และพระองค์แรกในแกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์กกับเจ้าชายเฟลิกซ์แห่งบูร์บง-ปาร์มา พระบิดาทูนหัวของพระองค์คือสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15

แกรนด์ดยุกฌ็อง
GD Jean 1967.jpg
แกรนด์ดยุกแห่งลักเซมเบิร์ก
ครองราชย์12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1964 - 7 ตุลาคม ค.ศ. 2000
ก่อนหน้าแกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก
ถัดไปแกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก
ผู้สำเร็จราชการเจ้าชายอ็องรี แกรนด์ดยุกรัชทายาทแห่งลักเซมเบิร์ก
นายกรัฐมนตรี
พระชายาแกรนด์ดัชเชสโฌเซฟีน-ชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก
พระนามเต็ม
ฌอง เบอร์นอย กีโยม โรเบิร์ต แอนโตน หลุยส์ มารี อดอล์ฟ มาร์ก เดอ อาเวียโน
พระบุตร
ราชวงศ์
พระบิดาเจ้าชายเฟลิกซ์แห่งบูร์บง-ปาร์มา
พระมารดาแกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก
พระราชสมภพ5 มกราคม ค.ศ. 1921(1921-01-05)
ปราสาทเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก
สวรรคต23 เมษายน ค.ศ. 2019 (98 ปี)
นครลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก
ฝังพระศพ4 พฤษภาคม ค.ศ. 2019
โบสถ์นอร์ธเทอดามแห่งลักเซมเบิร์ก
ศาสนาโรมันคาทอลิก
ลายพระอภิไธย

พระอิศริยยศเต็มของฌ็องคือ "โดยพระหรรษทานของพระเจ้า, แกรนด์ดยุกแห่งลักเซมเบิร์ก, ดยุกแห่งนัสเซา, เคานต์พาเลนไทน์แห่งไรน์, เคานต์แห่งชายน์, โคนิกสไตน์, เคทเซเนบอเกนและดิเอส, เบอร์เกรฟแห่งแฮมเมอร์สไตน์, ลอร์ดแห่งมาลเบิร์ก, ไวซ์บาเดิน, อิดสไตน์, เมเรนเบิร์กและอิบสไตน์" พระอิศริยยศต่าง ๆ ปราศจากการพิจารณาโดยกฎหมายแซลิก

ประชวรแก้ไข

สำนักพระราชวังของลักเซมเบิร์ก ได้แถลงการณ์เรื่อง แกรนด์ดยุกฌองแห่งลักเซมเบิร์ก พระชันษา 98 ปี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการติดเชื้อในพระปัปผาสะ (ปอด) และคณะแพทย์ได้ติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด ต่อมาสำนักพระราชวังของลักเซมเบิร์ก ได้ออกแถลงการณ์ล่าสุดเรื่องแกรนด์ดยุกฌอง เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการติดเชื้อในพระปัปผาสะ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมา โดยมีพระอาการโดยทั่วไปดีขึ้น และยังมีการติดตามพระอาการโดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดต่อไป จนกระทั่งวันที่ 23 เมษายน ค.ศ. 2019 ได้สิ้นพระชนม์ลงด้วยพระอาการสงบ สิริพระชันษา 98 ปี

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า แกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก ถัดไป
แกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก   แกรนด์ดยุกแห่งลักเซมเบิร์ก
(ราชวงศ์นัสเซา-เวลเบิร์ก)
(บูร์บง-ปาร์มา)

(12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1964 – 7 ตุลาคม ค.ศ. 2000)
  แกรนด์ดยุกอ็องรีที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก
แกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก    
ดยุกแห่งนัสเซา
(ราชวงศ์นัสเซา-เวลเบิร์ก)
ภายใต้กฎหมาย

(12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1964 – 7 ตุลาคม ค.ศ. 2000)
  แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก