หม่อมเจ้าสุมนมาลย์ จิรประวัติ

หม่อมเจ้าสุมนมาลย์ จิรประวัติ (สกุลเดิม: โสณกุล) มีพระนามลำลองว่า ท่านหญิงกลาง เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา (พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 62 ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่ท้าววรจันทร์ (เจ้าจอมมารดาวาด)) ทรงเป็นต้นราชสกุลโสณกุล หม่อมมารดาของท่านคือ หม่อมเอม (สกุลเดิม: กุณฑลจินดา) ธิดาหลวงวรศักดาพิศาล (ตาล กุณฑลจินดา)

พระประวัติ แก้

หม่อมเจ้าสุมนมาลย์ จิรประวัติ ประสูติเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2431 หลังจากที่ชายาพระองค์แรกในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดชคือ หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี เป็นพระภคินีร่วมพระบิดามารดาเดียวกันกับท่านได้สิ้นชีพตักษัยลง พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชจึงทรงเสกสมรสใหม่กับหม่อมเจ้าสุมนมาลย์ จิรประวัติ (ราชสกุลเดิม: โสณกุล) เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2447 มีพระโอรสด้วยกัน 2 พระองค์ คือ

หม่อมเจ้าสุมนมาลย์ จิรประวัติ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482 ศิริชันษา 51 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
  2. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ เก็บถาวร 2017-02-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 44 หน้า 2576 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2470
  3. "พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบันฝ่ายใน (หน้า ๑๑๕๔)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-20. สืบค้นเมื่อ 2020-12-01.