สมเด็จพระราชินีซอนยาแห่งนอร์เวย์

กษัตริย์นอร์เวย์

สมเด็จพระราชินีซอนยาแห่งนอร์เวย์ (นอร์เวย์: Sonja av Norge; พระนามเดิม: Sonja Haraldsen ซอนยา เฮรัลด์เซ็น; เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1937 ณ กรุงออสโล) ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งนอร์เวย์ โดยเป็นสมเด็จพระบรมราชินีใน สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ พระองค์ทรงเป็นสามัญชน ทรงเป็นบุตรีของนายคาร์ล ออกัส เฮรันด์เซ็น กับ นางเดกนี อูริชเซ็น พระองค์ได้หมั้นหมายกับมกุฎราชกุมารฮารันด์ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1968

ซอนยา ฮารัลด์เซน
สมเด็จพระราชินีแห่งนอร์เวย์
ดำรงพระยศ17 มกราคม ค.ศ. 1991 - ปัจจุบัน
ก่อนหน้าเจ้าหญิงม็อดแห่งเวลส์
พระราชสมภพ (1937-07-04) 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1937 (86 ปี)
ออสโล ประเทศนอร์เวย์
คู่อภิเษกสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์
พระราชบุตร
ราชวงศ์กลึคส์บวร์ค
พระราชบิดาคาร์ล ออกุส เฮรัลด์เซ็น
พระราชมารดาเดกนี อูริชเซ็น

หลังจากการสวรรคตของพระเจ้าโอลาฟที่ 5 ในวันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 1991 เจ้าหญิงซอนยา มกุฎราชกุมารี ได้กลายเป็นสมเด็จพระราชินี พระนางกับสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์มีพระราชบุตรบุตร 2 พระองค์คือ เจ้าหญิงมาร์ธา ลุยเซอแห่งนอร์เวย์ และ เจ้าชายโฮกุน มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์

ในปี ค.ศ. 2005 สมเด็จพระราชินีซอนยาทรงสมเด็จพระราชินีพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือน แอนตาร์กติกา

พระราชประวัติ แก้

พระองค์เสด็จพระราชสมภพ ณ กรุงออสโล โดยพระราชบิดาของพระองค์ประกอบธุรกิจขายเสื้อผ้า มีนามว่า คาร์ล ออกุส เฮรัลด์เซ็น กับ เดกนี อูริชเซ็น ทรงมีพระเชษฐาและพระภคินี 3 ท่านคือ โฮกุ้น เฮรัลด์เซ็น, แกร์ล เฮรัลด์เซ็น และ คาร์ล เฮอเมน เฮรัลด์เซ็น พระองค์รงเติบโตในมืองวินเดอแลรนด์ ใจกลางกรุงออสโล

ความสนพระราชหฤทัย แก้

สมเด็จพระราชินีซอนยาทรงสนพระราชหฤทัยในด้านศิลปะเป็นอย่างมาก โดยทรงเป็นผู้พิมพ์และจัดนิทรรศการที่จัดขึ้นร่วมกับ คเยน นูเปล และ ออฟดาฟ โนลาฟ นักร้องชาวนอร์เวย์

สถานที่/รางวัลจากพระนามาภิไธย แก้

  • รางวัล รางวัลควีนซอนยา นอดิก อาร์ต อวอร์ด (อังกฤษ: Queen Sonja Nordic Art Award)
  • โรงเรียนสมเด็จพระราชินีซอนยา สคูล อวอร์ด (อังกฤษ: Queen Sonja's School Award)
ก่อนหน้า สมเด็จพระราชินีซอนยาแห่งนอร์เวย์ ถัดไป
สมเด็จพระราชินีม็อดแห่งนอร์เวย์    
สมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์
(17 มกราคม ค.ศ. 1991 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในราชสมบัติ
พระองค์ต่อไป
เม็ตเตอ-มาริต

อ้างอิง แก้