สมเด็จพระราชินีซอนยาแห่งนอร์เวย์

สมเด็จพระราชินีซอนยาแห่งนอร์เวย์
H.M. Queen Sonja Oslo Jazzfestival 2017 (181611).jpg

พระนามาภิไธย ซอนยา เฮรัลด์เซ็น
พระปรมาภิไธย สมเด็จพระราชินีซอนยาแห่งนอร์เวย์
พระราชอิสริยยศ สมเด็จพระราชินีแห่งนอร์เวย์
ฐานันดรศักดิ์ เฮอร์มาเจสตี
ราชวงศ์ ราชวงศ์โอเดนบูร์ก
รัชกาลก่อน สมเด็จพระราชินีม็อด
รัชกาลถัดไป ยังอยู่ในราชสมบัติ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 (82 ปี)
พระราชบิดา คาร์ล ออกุส เฮรัลด์เซ็น
พระราชมารดา เดกนี อูริชเซ็น
พระราชสวามี สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์
พระราชบุตร เจ้าหญิงมาร์ธา ลุยเซอแห่งนอร์เวย์
เจ้าชายโฮกุน มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์


สมเด็จพระราชินีซอนยาแห่งนอร์เวย์ (นอร์เวย์: Sonja av Norge; พระนามเดิม: Sonja Haraldsen ซอนยา เฮรัลด์เซ็น; ประสูติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2480กรุงออสโล) ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งนอร์เวย์ เป็นพระมเหสีในสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ พระองค์ทรงเป็นสามัญชน ทรงเป็นบุตรีของนายคาร์ล ออกัส เฮรันด์เซ็น กับ นางเดกนี อูริชเซ็น พระองค์ได้หมั้นหมายกับมกุฎราชกุมารฮารันด์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2511

หลังจากการสวรรคตของพระเจ้าโอลาฟที่ 5 ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2534 เจ้าหญิงซอนยา มกุฎราชกุมารี ได้กลายเป็นสมเด็จพระราชินี พระนางกับสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์มีบุตร 2 พระองค์คือเจ้าหญิงมาร์ธา ลุยเซอแห่งนอร์เวย์และเจ้าชายโฮกุน มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์

ในปีพ.ศ. 2548 สมเด็จพระราชินีซอนยาทรงสมเด็จพระราชินีพระองค์แรกที่เสด็จเยือนแอนตาร์กติกา

พระราชประวัติแก้ไข

พระองค์เสด็จพระราชสมภพ ณ กรุงออสโล โดยพระราชบิดาของพระองค์ประกอบธุรกิจขายเสื้อผ้า มีนามว่า คาร์ล ออกุส เฮรัลด์เซ็น กับ เดกนี อูริชเซ็น ทรงมีพระเชษฐาและพระภคินี 3 ท่านคือ โฮกุ้น เฮรัลด์เซ็น, แกร์ล เฮรัลด์เซ็น และ คาร์ล เฮอเมน เฮรัลด์เซ็น พระองค์รงเติบโตในมืองวินเดอแลรนด์ ใจกลางกรุงออสโล

ความสนพระราชหฤทัยแก้ไข

สมเด็จพระราชินีซอนยาทรงสนพระราชหฤทัยในด้านศิลปะเป็นอย่างมาก โดยทรงเป็นผู้พิมพ์และจัดนิทรรศการที่จัดขึ้นร่วมกับ คเยน นูเปล และ ออฟดาฟ โนลาฟ นักร้องชาวนอร์เวย์

สถานที่/รางวัลจากพระนามาภิไธยแก้ไข

  • รางวัล รางวัลควีนซอนยา นอดิก อาร์ต อวอร์ด (อังกฤษ: Queen Sonja Nordic Art Award)
  • โรงเรียนสมเด็จพระราชินีซอนยา สคูล อวอร์ด (อังกฤษ: Queen Sonja's School Award)
ก่อนหน้า สมเด็จพระราชินีซอนยาแห่งนอร์เวย์ ถัดไป
สมเด็จพระราชินีม็อดแห่งนอร์เวย์    
สมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์
(พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในราชสมบัติ


อ้างอิงแก้ไข