โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (อังกฤษ: Kamphaengphet Pittayakom School; อักษรย่อ: ก.พ. – KP) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับรางวัลพระราชทานเมื่อปีพุทธศักราช 2538 ตั้งอยู่เลขที่ 188 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้านหน้าติดกับวัดพระแก้ว ทิศเหนือติดกับพระสนซึ่งเป็นสถานที่โบราณ ทิศใต้ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร ด้านหลังติดกับกำแพงเมืองเก่า ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตโบราณสถานรายรอบไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่มากมายอีกทั้งในบริเวณโรงเรียนยังมีซากโบราณสถานอีกด้วย มีพื้นที่ทั้งหมด 83 ไร่ 3 งาน 80.1 ตารางวา ประกอบด้วยอาคาร 6 หลัง คือ อาคาร 1 ชากังราว, อาคาร 2 ทุ่งเศรษฐี, อาคาร 3 ไตรตรึงษ์, อาคาร 4 คณฑี, อาคาร 5 โกสัมพี และอาคาร 6 นครชุม โรงฝึกงาน 5 หลัง หอประชุมวัชรนารี ห้องสมุด โรงอาหาร สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอลร่วม โรงยิม พุทธสถาน และอาคารจรัล-พงษ์เพ็ญ ดำรงรัตน์ โดยในปัจจุบันได้ทำการสร้างโดมหน้าเสาธง และขณะนี้กำลังดำเนินการสร้างอาคารเรียนหลังที่ 7 มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2559[3][10][14]

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ละติน: Schola Kamphaengphet Pittayakom
Kamphaengphet Pittayakom School
สัญลักษณ์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ป้ายโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ป้ายโรงเรียนในปี พ.ศ. 2558
ที่ตั้ง
แผนที่
พิกัด16°29′22″N 99°31′13″E / 16.489444°N 99.520278°E / 16.489444; 99.520278
ข้อมูล
ชื่ออื่นก.พ. / KP
ชื่อเดิมโรงเรียนกำแพงเพชร "วัชรราษฎร์วิทยาลัย"
โรงเรียนสตรีกำแพงเพชร "นารีวิทยา"
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญเรียนดี ประพฤติดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์
ปรัชญา
บาลี: นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญู กตเวทิตา
(ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี)
ศาสนาเถรวาท
สถาปนา5 สิงหาคม พ.ศ. 2454 (112 ปี) (นับแบบเก่า)
1 กันยายน พ.ศ. 2514 (52 ปี) (นับแบบใหม่)
ผู้ก่อตั้งเป้ เมฆพินธุ์ (โรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชร แผนกชาย)
ศ. สุกิจ นิมมานเหมินท์ (โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม)
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1062040430
ผู้อำนวยการดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ
ครู/อาจารย์137 คน (ปีการศึกษา 2565)
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
เพศสหศึกษา
จำนวนนักเรียน2,728 คน (ปีการศึกษา 2564)
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไทย ภาษาไทย
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
จีน ภาษาจีนกลาง
ห้องเรียน63 ห้องเรียน
พื้นที่84 ไร่ 66.1 ตารางวา
สี
เพลงดู บทเพลงประจำโรงเรียน
สัญลักษณ์ตราเพชรเหนือกำแพงเมืองโบราณ
ฉายาทีมกีฬาลูกแดงขาว
หนังสือพิมพ์วารสารประกายเพชร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศิษย์เก่าสมาคมศิษย์เก่ากำแพงเพชร
เว็บไซต์www.kp.ac.th
เชิงอรรถ / อ้างอิง
[1][2][3][4][a][5][6][7][8][9][10][11][12][13]
กำแพงเพชรพิทยาคมตั้งอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร
กำแพงเพชรพิทยาคม
กำแพงเพชรพิทยาคม
กำแพงเพชรพิทยาคม (จังหวัดกำแพงเพชร)
กำแพงเพชรพิทยาคมตั้งอยู่ในประเทศไทย
กำแพงเพชรพิทยาคม
กำแพงเพชรพิทยาคม
กำแพงเพชรพิทยาคม (ประเทศไทย)

ประวัติ แก้

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเกิดจากการรวม โรงเรียนกำแพงเพชร “วัชรราษฎร์วิทยาลัย” กับ โรงเรียนสตรีกำแพงเพชร “นารีวิทยา” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงไว้ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2514 โดย ฯพณฯ สุกิจ นิมมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมี ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นอธิบดีกรมสามัญศึกษา นายประจวบ คำบุญรัตน์ ผู้อำนวยการกองการมัธยมศึกษา ว่าที่ร้อยตรีมานิต ป้อมสุข ผู้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมคนแรก[3][10][14]

โรงเรียนกำแพงเพชร "วัชรราษฎร์วิทยาลัย" แก้

โรงเรียนกำแพงเพชร “วัชรราษฎร์วิทยาลัย” เดิมชื่อ "โรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชร แผนกชาย" เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2454 สถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ที่บริเวณ วัดคูยาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้ศาลาใหญ่เป็นที่เรียน (ปัจจุบันรื้อแล้ว) โดยมีครูเป้ เมฆพินธุ์ เป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ.ศ. 2460 ได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ถนนเทศา (ตรงข้ามที่ทำการประปากำแพงเพชร) เปลี่ยนชื่อว่า "โรงเรียนกำแพงเพชร 'วัชรราษฎร์วิทยาลัย'" ในปี พ.ศ. 2506 ได้ย้ายมาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน[3][10][14]

โรงเรียนสตรีกำแพงเพชร "นารีวิทยา" แก้

โรงเรียนสตรีกำแพงเพชร “นารีวิทยา” เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2469 แต่เดิมเป็นโรงเรียนจวนเก่า เมื่อโรงเรียนจวนเก่าเลิกกิจการ นางสาวสมสนิท รามสูต ครูใหญ่ เข้ารับราชการและจังหวัดกำแพงเพชรได้ใช้พลับพลารับแขกเมือง (บริเวณติดกับวัดชีนางเกา) เป็นโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชร แผนกสตรี" มีประวัติการดำเนินการว่าเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2475 มณฑลพิษณุโลกมีใบบอกมาว่าโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชรแผนกสตรี ซึ่งอาศัยพลับพลารับเสด็จเจ้านายเป็นที่เล่าเรียนมาหลายปีแล้ว สถานที่ชำรุดทรุดโทรมมาก ทั้งไม่กว้างขวางพอต่อความต้องการของโรงเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยธรรมการได้ช่วยกันบอกบุญเรี่ยไร ข้าราชการ พ่อค้า คหบดีและราษฎร ได้เงิน 2,431.60 บาท คณะครูและสุภาพสตรีในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชรแสดงละครเก็บเงินช่วยได้ 197.70 มณฑลจ่ายเงินรายได้ อีก 362.91 บาท รวมเป็นเงิน 2,992.21 บาท และมีผู้ให้ใช้ไม้ในการปลูกสร้างด้วย ราคา 418 บาท จัดการปลูกสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่หลังหนึ่งเป็นอาคารรูปปันหยา ชั้นเดียวแล้วเสร็จสิ้นเงิน 2,974.51 บาท คงเหลือเงินอีก 17.08 บาท เก็บไว้บำรุงโรงเรียนต่อไป (สมัยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ) ต่อมาโรงเรียนหลังนี้หมดความจำเป็น เมื่อย้ายอาคารเรียนไปอยู่ในเมืองเก่าแล้ว อาคารหลังนี้ประสบอัคคีภัยทั้งหลัง (บริเวณใกล้วัดชีนางเกา) อาคารเรียนหลังใหม่สร้างในเมืองเก่าเป็นอาคารไม้สองชั้น เปิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499 โดยขุนไตร พิทยานุกูล ผู้ว่าราชการภาค 6 (ปัจจุบันอาคารหลังนี้รื้อไปแล้ว) พร้อมกับเปิด ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร[3][10][14]

การบริหารและการจัดการ แก้

หน่วยงาน แก้

การรับบุคคลเข้าศึกษา แก้

มาตรฐานและผลงาน แก้

 • ปีพุทธศักราช 2538 ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน[15]
 • ปีพุทธศักราช 2539 ได้รับรางวัลโรงเรียนเสมาประชาธิปไตย[15]
 • ปีพุทธศักราช 2543 ได้รับรางวัลโรงเรียนจริยธรรมดีเด่น[15]
 • ปีพุทธศักราช 2536 และ 2544 ได้รับรางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น[15]
 • ปีพุทธศักราช 2544 ถึง 2556 ได้รับรางวัลธนาคารโรงเรียนดีเด่น[15]
 • ปีพุทธศักราช 2549 ได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่านดีเด่น[15]
 • ปีพุทธศักราช 2549 ได้รับรางวัลมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง[15]
 • ปีพุทธศักราช 2554 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พุทธศักราช 2554 ถึง 2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับดีมาก[15]

หลักสูตรการศึกษา แก้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แก้

ห้องเรียนพิเศษ แก้

 • ห้องเรียนพิเศษเน้นความเป็นอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (STEM)
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
 • ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

ห้องเรียนปกติ[16] แก้

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แก้

สิ่งปลูกสร้าง แก้

อาคารเรียน แก้

สถานที่สำคัญ แก้

บุคคล แก้

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้ทำการผลิตบุคลากรในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีครูและนักเรียนมากมายที่ได้สร้างชื่อเสียงและผลงานให้แก่โรงเรียน ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีในส่วนของคณาจารย์ ที่ได้ทำการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตั้งแต่ก่อตั้งจวบจนระยะเวลาปัจจุบัน โดยสามารถจำแนกแยกย่อยรายนามบุคคลสำคัญแต่ละบุคคลให้อยู่ในประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

ผู้บริหาร แก้

นับตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชร แผนกชาย ขึ้น จวบจนถึงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ในช่วงระยะเวลาปัจจุบัน ผู้บริหารภายในโรงเรียน มีรายนามทั้งหมด ดังนี้

ลำดับ คำนำหน้านาม รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง เชิงอรรถ / อ้างอิง
1 เป้ เมฆพิน พ.ศ. 2454-2462 [b][c][17]
2 จ่าย อัครจาคะ พ.ศ. 2463-2469 [c][17]
3 รองอำมาตย์ตรี อยู่ดวงรัตน์ พ.ศ. 2470 [c][d][17]
4 ขุน สัตยธรรม ศึกษากร พ.ศ. 2471-2481 [c][17]
5 พร้อม จิตย์ศิริ พ.ศ. 2482-2483 [c][17]
6 ถิ่น รัติกนก พ.ศ. 2484 [c][17]
7 จรัล ธรรมพันธ์ พ.ศ. 2485-2488 [c][17]
8 ส่ง ไชยสิทธิ์ พ.ศ. 2489-2490 [c][17]
9 มานะ เอี่ยมสกุล พ.ศ. 2491-2493 [c][17]
9 แถม บุญบุตร พ.ศ. 2494 [c][17]
10 ดุสิต ศิริพงษ์ พ.ศ. 2495-2507 [c][17]
11 บุญปลูก งามขำ พ.ศ. 2507-2510 [c][17]
12 ถวิล บุรีรักษ์ พ.ศ. 2510-2514 [c][17]
13 ว่าที่ร้อยตรี มานิตย์ ป้อมสุข พ.ศ. 2514-2523 [18]
14 ศิริลักษณ์ นันทพิศาล พ.ศ. 2523-2525 [18]
15 จำรัส ลอยมา พ.ศ. 2525-2528 [18]
16 ธีรพนธ์ กลางนภา พ.ศ. 2528-2532 [18]
17 ลำยง บ่อน้อย พ.ศ. 2532-2535 [18]
18 ธำรง แพรนิมิต พ.ศ. 2535-2539 [18]
19 วินัย อิสระธานันท์ พ.ศ. 2539-2543 [18]
20 ดร. สมปอง สมนักพงษ์ พ.ศ. 2543-2552 [18]
21 อำนวย อภิชาติตรากูล พ.ศ. 2552-2561 [18]
22 สอิ้ง กันยะมูล พ.ศ. 2561-2564 [19][20]
23 ดร. ไพชยนต์ ศรีม่วง พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน [9]

นักเรียนดีเด่น แก้

นับตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชร แผนกชาย ขึ้น จวบจนถึงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ในช่วงระยะเวลาปัจจุบัน นักเรียนดีเด่นภายในโรงเรียน มีรายนามทั้งหมด ดังนี้

คำนำหน้านาม รายนาม ชื่อรุ่น / รหัสประจำตัว / ปีที่สำเร็จการศึกษา เกียรติประวัติ เชิงอรรถ / อ้างอิง
ทวี ชูทรัพย์ พ.ศ. 2489 อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และอดีตอธิบดีกรมที่ดิน [e][21]
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระ รามสูต พ.ศ. 2489 อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค และอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข [e][21]
มาลัย ชูพินิจ ผู้ประพันธ์นวนิยายขนาดสั้นเรื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย [f]
นายกองเอก เรืองวิทย์ ลิกค์ [e]
รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี ศุภราทิตย์ พ.ศ. 2518 [21][22]
ธีรภัทร โสภาค ก.พ. ๓๐๕๑๒ / รุ่นเพชร ๑๐๙ / พ.ศ. 2564 นักกีฬาบริดจ์ รุ่นเยาวชน สังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร หนึ่งในสมาชิกภายใต้ทีมตัวแทนจากประเทศไทย ในการแข่งขันในรายการ World Youth Open Championships ครั้งที่ 5 ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขันในประเภท Board-a-Match (Kids) ภายใต้ชื่อทีม Magic Eyes Thailand [23][24]
กิตตินันท์ โกธา ก.พ. ๓๐๕๐๙ / รุ่นเพชร ๑๐๙ / พ.ศ. 2564 นักกีฬาบริดจ์ รุ่นเยาวชน สังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร หนึ่งในสมาชิกภายใต้ทีมตัวแทนจากประเทศไทย ในการแข่งขันในรายการ World Youth Open Championships ครั้งที่ 5 ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขันในประเภท Board-a-Match (Kids) ภายใต้ชื่อทีม Magic Eyes Thailand [23][24]
ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ พ.ศ. 2504 [e][21]
รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ พ.ศ. 2504 อดีตผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [e][21]
ร้อยเอก แก้ว พงษ์ประยูร นักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ในรุ่นพินเวท และไลท์ฟลายเวท
ดร. แสวง กุลทองคำ [e]
ศิริโรจน์ ศิริเจริญ เป็นที่รู้จักในชื่อ อาร์ม โต้รุ่ง นักร้องชายชาวไทย ภายใต้ต้นสังกัดอาร์เอส โปรโมชั่น
กานต์ อ่ำสุพรรณ สมาชิกวงโปเตโต้ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักดนตรี (ตำแหน่งมือกลอง)
คุณากร เกิดพันธุ์ รุ่นหลักเมือง / พ.ศ. 2529 นักแสดง และพิธีกร ชาวไทย
เรืองโรจน์ พูนผล พุทธานุสรณ์ / พ.ศ. 2536 ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) [22]
กฤษกร เซี่ยงหลิว รุ่นเพชร ๑๐๙ / พ.ศ. 2564 นักกีฬาบริดจ์ รุ่นเยาวชน สังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร หนึ่งในสมาชิกภายใต้ทีมตัวแทนจากประเทศไทย ในการแข่งขันในรายการ World Youth Open Championships ครั้งที่ 5 ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขันในประเภท Board-a-Match (Kids) ภายใต้ชื่อทีม Magic Eyes Thailand [23][24]
ประชุม อินทรโชติ พ.ศ. 2510 อดีตรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ [e][21]
ดร. คนึง ไทยประสิทธิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทย [g]
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร พ.ศ. 2517 [22]
พริษฐ์ พรหมจันทร์ ก.พ. ๓๐๕๑๕ / รุ่นเพชร ๑๐๙ / พ.ศ. 2564 นักกีฬาบริดจ์ รุ่นเยาวชน สังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร หนึ่งในสมาชิกภายใต้ทีมตัวแทนจากประเทศไทย ในการแข่งขันในรายการ World Youth Open Championships ครั้งที่ 5 ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขันในประเภท Board-a-Match (Kids) ภายใต้ชื่อทีม Magic Eyes Thailand [23][24]
วงศกร ปรมัตถากร นักแสดงชาวไทย อดีตสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ศิรภัสสร สามงามมี ผู้เข้ารอบ 1 ใน 12 นักล่าฝันตัวจริง (V3 จักจั่น) ในรายการ ทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย ซีซั่นที่ 11
อัสวณี จุฬาธรรมกุล พ.ศ. 2561 นักกีฬาบริดจ์ รุ่นเยาวชน สังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร หนึ่งในสมาชิกภายใต้ทีมตัวแทนจากประเทศไทย ในการแข่งขันในรายการ World Youth Open Championships ครั้งที่ 5 ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขันในประเภท Board-a-Match (Kids) ภายใต้ชื่อทีม Magic Eyes Thailand [23][24]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์ พ.ศ. 2501 อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้ง [e][22]
อิษฏ์อาณิก อินทรสูต ผู้เข้ารอบ 1 ใน 8 คนสุดท้าย (แอปเปิ้ล) ในรายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 7
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง นักร้อง นักแสดง ผู้กำกับ และกรรมการผู้จัดการบริษัท แอค อาร์ต เจเนอเรชั่น จำกัด
พิชญ์พฤกษ์ กุยสุวรรณ รุ่นเพชร ๑๐๙ / พ.ศ. 2564 นักกีฬาบริดจ์ รุ่นเยาวชน สังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร หนึ่งในสมาชิกภายใต้ทีมตัวแทนจากประเทศไทย ในการแข่งขันในรายการ World Youth Open Championships ครั้งที่ 5 ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขันในประเภท Board-a-Match (Kids) ภายใต้ชื่อทีม Magic Eyes Thailand [23][24]
ฉัตร์ณลิณ โชติจิรวราฉัตร ผู้ดํารงตําแหน่งมิสแกรนด์กำแพงเพชร และรองชนะเลิศมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ประจำปี พ.ศ. 2560
ตฤณสิษฐ์ สิริพัชญาษานต์ สมาชิกวงไททศมิตร ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักร้องนำ และนักดนตรี (ตำแหน่งมือกีตาร์)
พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) [e]

ครูดีเด่น แก้

นับตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชร แผนกชาย ขึ้น จวบจนถึงโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ในช่วงระยะเวลาปัจจุบัน ครูดีเด่นภายในโรงเรียน มีรายนามทั้งหมด ดังนี้

คำนำหน้านาม รายนาม เกียรติประวัติ เชิงอรรถ / อ้างอิง
มงคล วังลึก [h]
กอบกุล นิลาภรณ์ ได้รับรางวัล "สดุดี ครุศาสตร์" ในปี พ.ศ. 2559 ส่งมอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร [h]
ธำรงค์ แพรนิมิตร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ [h][i]
วินัย อิสระธานันท์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา [h][j]
บุญห้อม อรรถธรรมสุนทร [h]

ความร่วมมือระหว่างองค์กร แก้

กิจกรรมและประเพณี แก้

เกร็ด แก้

ตำแหน่งที่ตั้งและการเดินทาง แก้

บทเพลง แก้

ดูเพิ่ม แก้

เชิงอรรถและอ้างอิง แก้

เชิงอรรถ แก้

 1. พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทถือเป็นศาสนาประจำโรงเรียนโดยพฤตินัย
 2. ดำรงตำแหน่งในฐานะผู้บริหาร "โรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชร แผนกชาย"
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 ดำรงตำแหน่งในฐานะผู้บริหาร โรงเรียนกำแพงเพชร “วัชรราษฏร์วิทยาลัย”
 4. ไม่ทราบนามที่แน่ชัด
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนกำแพงเพชร “วัชรราษฎร์วิทยาลัย”
 6. สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชร แผนกชาย
 7. สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนสตรีกำแพงเพชร "นารีวิทยา"
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ความเห็นชอบ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลดีเด่น สมาคมศิษย์เก่ากำแพงเพชร เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๕ ปี โรงเรียนวัชรราษฏร์วิทยาลัย โรงเรียนนารีวิทยา
 9. ผู้อำนวยการ คนที่ 19 ช่วงปี พ.ศ. 2546 - 2549
 10. ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 2 ช่วงปี พ.ศ. 2529 - 2535

อ้างอิง แก้

 1. "ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-09-13. สืบค้นเมื่อ 2022-09-13.
 2. "สัญลักษณ์โรงเรียน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-09-13. สืบค้นเมื่อ 2022-09-13.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 "ประวัติโรงเรียน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-15. สืบค้นเมื่อ 2022-09-13.
 4. "วิสัยทัศน์ / ปรัชญา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-09-13. สืบค้นเมื่อ 2022-09-13.
 5. สพม.เขต41 (กำแพงเพชร-พิจิตร) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
 6. รมว.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของ รร. สังกัด สพฐ. ณ จ.กำแพงเพชร
 7. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม. ห้องสมุดวัชร-นารี. หนังสือคู่มือโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ปี 2558. สืบค้นเมื่อ 12 September 2022
 8. รหัสสถานศึกษา/องค์กร
 9. 9.0 9.1 "คณะผู้บริหาร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-09-13. สืบค้นเมื่อ 2022-09-13.
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 "ประวัติและบุคลากร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-09-13. สืบค้นเมื่อ 2022-09-13.
 11. "ข้อมูลนักเรียน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-09-13. สืบค้นเมื่อ 2022-09-13.
 12. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม. ห้องสมุดวัชร-นารี. วารสารประกายเพชร ปีที่ 31 พ.ศ. 2556. สืบค้นเมื่อ 12 September 2022
 13. สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ที่เฟซบุ๊ก
 14. 14.0 14.1 14.2 14.3 คณะกรรมการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม. หนังสือคู่มือโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ปี 2558 หน้าที่ 23. สืบค้นเมื่อ 12 September 2022
 15. 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 คณะกรรมการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม. หนังสือคู่มือโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ปี 2558 หน้าที่ 24. สืบค้นเมื่อ 12 September 2022
 16. "การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566". www.kp.ac.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-11-21. สืบค้นเมื่อ 2023-11-21.
 17. 17.00 17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 17.12 "ทำเนียบผู้บริหาร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-09-13. สืบค้นเมื่อ 2022-09-13.
 18. 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 อาจารย์สันติ อภัยราช. จดหมายเหตุวัฒนธรรม. "หนึ่งศตวรรษ วัชร นารี คือศักดิ์ศรีกำแพงเพชรพิทยาคม". สืบค้นเมื่อ 12 September 2022
 19. พิธีแสดงความยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสอิ้ง กันยะมูล ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
 20. ต้อนรับผู้อำนวยการสอิ้ง กันยะมูล ที่เฟซบุ๊ก
 21. 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 อาจารย์สันติ อภัยราช. จดหมายเหตุวัฒนธรรม. "ประวัติและผลงาน ๑๕ ศิษย์เก่า ดี เด่น ดัง ในโอกาสครบหนึ่งร้อยปี กำแพงเพชรพิทยาคม". สืบค้นเมื่อ 12 September 2022
 22. 22.0 22.1 22.2 22.3 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม. "รายนามศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม". สืบค้นเมื่อ 10 November 2022
 23. 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม. ห้องสมุดวัชร-นารี. "วารสารประกายเพชร ปี 2560". สืบค้นเมื่อ 12 September 2022
 24. 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 ผลการแข่งขันในรายการ World Youth Open Championships ครั้งที่ 5 เก็บถาวร 2022-05-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

16°29′22″N 99°31′13″E / 16.489444°N 99.520278°E / 16.489444; 99.520278