รายชื่อผู้ครองตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
จำนวนผู้ชนะจากตัวแทนของ
มิสแกรนด์ไทยแลนด์
เวทีการประกวด จำนวน
มิสทัวริซึมอินเตอร์เนชันแนล 2
มิสอินเตอร์คอนติเนนตัล 1
เฟซออฟบิวตีอินเตอร์เนชันแนล 1
มิสทัวริซึมเมโทรโพลิตันอินเตอร์เนชันแนล 1
มิสเซาท์อีสต์เอเชียทัวริซึมแอมบาสเดอร์ 1
มิสออราอินเตอร์เนชันแนล 1
มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 0
มิสซูปราเนชันแนล 0
มิสเอิร์ธ 0
เดอะมิสโกลบ 0
มิสยูไนเต็ดคอนติเนนท์ 0
มิสแลนด์สเคปส์อินเตอร์เนชันแนล 0
มิสไชนิสเวิลด์ 0
มิสอีโคอินเตอร์เนชันแนล 0
มิสเอเชียแปซิฟิกอินเตอร์เนชันแนล 0

รายชื่อผู้ครองตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์และรองชนะเลิศตั้งแต่ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมไปถึงผลงานในเวทีระดับนานาชาติของตัวแทนจากมิสแกรนด์ไทยแลนด์

สมาชิก

แก้

ช่วงเวลาดังต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาที่มิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้ถือลิขสิทธิ์เวทีการประกวดนั้น ๆ

สมาชิกในปัจจุบัน
สมาชิก ปี
มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2013 – ปัจจุบัน
มิสทัวริซึมอินเตอร์เนชันแนล 2014 – ปัจจุบัน
เดอะมิสโกลบ 2016 – ปัจจุบัน
มิสไชนิสเวิลด์ 2017 – ปัจจุบัน
มิสอีโคอินเตอร์เนชันแนล 2017 – ปัจจุบัน
เฟซออฟบิวตีอินเตอร์เนชันแนล 2019 – ปัจจุบัน
มิสออราอินเตอร์เนชันแนล 2023 – ปัจจุบัน
มิสเอเชียแปซิฟิกอินเตอร์เนชันแนล 2024 – ปัจจุบัน
สมาชิกในอดีต
สมาชิก ปี
มิสซูปราเนชันแนล 2013 – 2016
มิสเอิร์ธ 2014
มิสยูไนเต็ดคอนติเนนท์ 2014 – 2019
ท็อปโมเดลออฟเดอะเวิลด์ 2016 – 2017
มิสแลนด์สเคปส์อินเตอร์เนชันแนล 2019
มิสอินเตอร์คอนติเนนตัล 2013 – 2022
มิสโกลบอินเตอร์เนชันแนล 2013

ผู้ครองตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์

แก้
ปี จังหวัด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ จังหวัดภูมิลำเนา อายุ สถานที่จัดประกวด จังหวัดเจ้าภาพ ผู้เข้าประกวด วันที่
2013 ยังไม่มีการคัดเลือกในระบบจังหวัด ญาดา เทพนม[1] ประจวบคีรีขันธ์ 21 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ปัตตานี 37 7 พฤษภาคม 2013
2014 ยังไม่มีการคัดเลือกในระบบจังหวัด ปรภัสสร วรสิรินดา[2] นครราชสีมา 23 บุรีรัมย์ 50 17 มิถุนายน 2014
2015 ยังไม่มีการคัดเลือกในระบบจังหวัด รัตติกร ขุนโสม[3] สงขลา 22 อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ชุมพร 50 12 พฤษภาคม 2015
2016   สงขลา สุภาพร มะลิซ้อน[4] ปราจีนบุรี 22 อุดรธานี 77 26 มิถุนายน 2016
2017   กระบี่ ปาเมลา ปาสิเนตตี[5] ภูเก็ต 23 ไบเทค บางนา เชียงใหม่ 77 8 กรกฎาคม 2017
2018   ภูเก็ต น้ำอ้อย ชนะพาล[6] ชัยภูมิ 24 ภูเก็ต 77 14 กรกฎาคม 2018
2019   นครพนม อารยะ ศุภฤกษ์[7] ปทุมธานี 24 นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา, สตูล 77 13 กรกฎาคม 2019
2020   ระนอง พัชรพร จันทรประดิษฐ์[8] สงขลา 22 เชียงราย 77 19 กันยายน 2020
2021   ปทุมธานี อินดี จอห์นสัน[9] ปทุมธานี 23 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด แต่งตั้ง 4 กันยายน 2021
2022   กรุงเทพมหานคร อิงฟ้า วราหะ[10] อุทัยธานี 27 โชว์ ดีซี ฮอลล์ ขอนแก่น 77 30 เมษายน 2022
2023   ชุมพร ทวีพร พริ้งจำรัส เพชรบุรี 27 เอ็มจีไอ ฮอลล์ เชียงใหม่ 77 29 เมษายน 2023
2024   ภูเก็ต (2) มาลิน ชระอนันต์ ขอนแก่น 27 ภูเก็ต 77 6 เมษายน 2023

เรียงลำดับจังหวัดของผู้ชนะ

แก้
จังหวัด จำนวน ปีที่ชนะ
  ภูเก็ต 2 2018, 2024
  สงขลา 1 2016
  ชุมพร 2023
  กรุงเทพมหานคร 2022
  ปทุมธานี 2021
  ระนอง 2020
  นครพนม 2019
  กระบี่ 2017

จำนวนผู้ชนะเลิศแบ่งตามภูมิภาค

แก้
ภาค จำนวน จังหวัด
  ใต้ 5 ภูเก็ต (2), สงขลา (1), กระบี่ (1), ระนอง (1), ชุมพร (1)
  ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 นครพนม (1)
  กลาง 2 ปทุมธานี (1), กรุงเทพมหานคร (1)
  เหนือ 0

ทำเนียบมิสแกรนด์ไทยแลนด์

แก้

รองชนะเลิศมิสแกรนด์ไทยแลนด์

แก้
ปี รองชนะเลิศอันดับ 1
(อันดับที่ 2)
รองชนะเลิศอันดับ 2
(อันดับที่ 3)
รองชนะเลิศอันดับ 3
(อันดับที่ 4)
รองชนะเลิศอันดับ 4
(อันดับที่ 5)
2013 กณิการ์ ภูศรี ธัญพร ศรีเสน
กีรติกา สว่างแจ้ง
โสภาพรรณ วิรุฬหมาศ
2014 ศศิ สินทวี อนัญญา มงคลไทย
ภัทราพร หวัง
วรางคนาง วุฑฒยากร
2015 ธาราทิพย์ สุขดรุณพัฒน์
บุญญาณี สังข์ภิรมย์
ชลธิชา อิ่มจรรยา
ศกลวรรณ แซ่เตียว
2016 ชัชฎาภรณ์ กิมากรณ์
  ราชบุรี
อาทิตยา คุณนะลาภัทร
  สิงห์บุรี
พิณิชา กิจเกษมพงศา
  ชลบุรี
อัญชนา อาจกล่อม
  เพชรบุรี
2017 ฉัตร์ณลิณ โชติจิรวราฉัตร (โดนปลด)
  กำแพงเพชร
ศรุชา นิลจันทร์
  ประจวบคีรีขันธ์
ทวีพร พริ้งจำรัส
  จันทบุรี
กมลรัตน์ ทานนท์
  ศรีสะเกษ
2018 จิรัชยา สุขอินต๊ะ
  นครปฐม
อิงชนก อินทรประสาตร์
  สกลนคร
นันทภัค ไกรหา
  บุรีรัมย์
เมธาวี ธีรลีกุล
  สระแก้ว
2019 พีรชาดา ขุนรักษ์
  น่าน
นฤมล คำพันธ์
  เชียงใหม่
มณีรัตน์ แดงประเสริฐ
  ตราด
ชมพูนุท พึ่งผล
  พังงา
2020 อินดี จอห์นสัน
  ปทุมธานี
พัดชาพลอย เรือนดาหลวง
  นครศรีธรรมราช
จุฑามาศ เมฆเสรี
  เชียงราย
ณัฐณิชา ศรีทองสุก
  มุกดาหาร
2022 อมันดา อแมนด้า เจนเซ่น
  ภูเก็ต
ธนาวรรณ วิกก์
  กาฬสินธุ์
อรปรียา เนซ่า มามูดี้
  อ่างทอง
สุภัทรา เกลี้ยงพร้อม
  แพร่
2023 เทีย ทวีพาณิชย์พันธุ์
  ภูเก็ต
พิมพ์จิรา เจริญลักษณ์
  กรุงเทพมหานคร
อัจฉรีย์ ศรีสุข
  เลย
เกตุวลี พลบดี
  แพร่
2024 กัญภัสภร รุ่งเรือง
  ปทุมธานี
กิตติยาพร ฟุ้งมี
  ชุมพร
ธันย์สิตา ดิลกอนันต์สกุล
  ลำปาง
อรทัย พังจันทร์
  มหาสารคาม
รองอันดับ 5

ตั้งแต่ปี 2022 การประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ได้มอบรางวัลผู้เข้ารอบ 10 อันดับแรกเป็นรองชนะเลิศอันดับที่ 5

ตารางนี้แสดงรายชื่อผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 เรียงตามปี

ปี รองชนะเลิศอันดับ 5
(อันดับที่ 6)
รองชนะเลิศอันดับ 5
(อันดับที่ 6)
รองชนะเลิศอันดับ 5
(อันดับที่ 6)
รองชนะเลิศอันดับ 5
(อันดับที่ 6)
รองชนะเลิศอันดับ 5
(อันดับที่ 6)
รองชนะเลิศอันดับ 5
(อันดับที่ 6)
2022 วรัญชนา ระดมเล็ก
  ขอนแก่น
ชาล็อต ออสติน
  ชุมพร
มาลัยกะ คาร
  เชียงราย
อทิตา พยัคฆ์​
  เชียงใหม่
ทิพยาภรณ์ พรมราช
  นนทบุรี
ไม่มีการให้ตำแหน่ง
2023 ภัทรวดี บุญมีทรัพย์
  เชียงราย
กมลวลัย ประจักษ์รัตนกุล
  นครพนม
ริณา ฉัตรอมรชัย
  นครราชสีมา
ทานตะวัน จิตรีลักษณ์
  ลพบุรี
วาเนสซ่า เว้งค์
  สระบุรี
กชกร กอนตระกูล
  หนองบัวลำภู
2024 ยุวภรณ์ ทรงงาม
  กรุงเทพมหานคร
ภรภัค วราโสภณภักดี
  ชัยนาท
ปิยะรดา วายุเวช
  พิจิตร
ณปภัช รุ่งโรจน์
  สกลนคร
เอ็มม่า มาร์ตินี
  สตูล
สุนทรี อ้วนอินทร์
  สระบุรี

ผลงานการประกวดระดับนานาชาติ

แก้

สัญลักษณ์สี

 •   : ชนะเลิศ
 •   : รองชนะเลิศหรืออันดับ 5/10
 •   : เข้ารอบสุดท้าย
 •   : เข้ารอบรองชนะเลิศ
 •   : รางวัลพิเศษหรือเข้ารอบสุดท้ายรางวัลพิเศษ

มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล

แก้
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์จังหวัด ตำแหน่ง ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
2024 มาลิน ชระอนันต์ ภูเก็ต TBA TBA TBA
  2023 ทวีพร พริ้งจำรัส ชุมพร มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023 รองอันดับ 5
  2022 อิงฟ้า วราหะ กรุงเทพมหานคร มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 รองอันดับ 1
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
  2021 อินดี จอห์นสัน ปทุมธานี มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2021 ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • ชุดราตรียอดเยี่ยม
  2020 พัชรพร จันทรประดิษฐ์ ระนอง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020 เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
  2019 อารยะ ศุภฤกษ์ นครพนม มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019 รองอันดับ 2
  2018 น้ำอ้อย ชนะพาล ภูเก็ต มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
 • ชุดราตรียอดเยี่ยม
  2017 ปาเมลา ปาสิเนตตี กระบี่ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2017 เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
 • มิสพาราไดซ์เคฟเฮอริเทจ
  2016 สุภาพร มะลิซ้อน สงขลา มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 รองอันดับ 2
  2015 รัตติกร ขุนโสม สงขลา มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2015 รองอันดับ 4
  2014 ปรภัสสร วรสิรินดา นครราชสีมา มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2014 เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
 • ชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม
  2013 ญาดา เทพนม ประจวบคีรีขันธ์ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2013 เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย

มิสทัวริซึมอินเตอร์เนชันแนล

แก้
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์จังหวัด ตำแหน่ง ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2024 TBA TBA รองอันดับ TBA: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 TBA TBA
  2023 เทีย ทวีพาณิชย์พันธุ์ ภูเก็ต รองอันดับ 1: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023 มิสทัวริซึมอินเตอร์เนชันแนล 2023/24
  2022 สุภัทรา เกลี้ยงพร้อม แพร่ รองอันดับ 4: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 มิสทัวริซึมอินเตอร์เนชันแนล 2022/23
 • เบสท์ อิน โซเซียลมีเดีย
  2021
(ออนไลน์)
จุฑามาศ เมฆเสรี เชียงราย รองอันดับ 3: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020 ไม่ผ่านเข้ารอบ
  2020
(ออนไลน์)
พัดชาพลอย เรือนดาหลวง นครศรีธรรมราช รองอันดับ 2: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020 รองอันดับ 1
(มิสทัวริซึมควีนออฟเดอะเยียร์อินเตอร์เนชันแนล2020/21)
  2019 ชมพูนุท พึ่งผล พังงา รองอันดับ 4: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019 รองอันดับ 5
(มิสเซาท์อีสต์เอเชียทัวริซึมแอมบาสเดอร์ 2019/20)
 • มิสโสโกเทรนด์เซตเตอร์
 • มิสเดอะสวิสบิวตี้
  2018 เมธาวี ธีรลีกุล สระแก้ว รองอันดับ 4: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • มิสฟิตเนสคอนเซปต์เบสท์ฟิสิก
  2017 กมลรัตน์ ทานนท์ ศรีสะเกษ รองอันดับ 4: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2017 รองอันดับ 5
(มิสเซาท์อีสต์เอเชียทัวริซึมแอมบาสเดอร์ 2017/18)
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
 • มิสซีเครทชาร์ม
  2016 พิณิชา กิจเกษมพงศา ชลบุรี รองอันดับ 3: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • ชุดราตรียอดเยี่ยม
 • โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม
  2014 วรางคนาง วุฑฒยากร นครสวรรค์ รองอันดับ 4: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2014 รองอันดับ 1
(มิสทัวริซึมควีนออฟเดอะเยียร์อินเตอร์เนชันแนล 2014/15)
 • นางงามยิ้มสวย
 • มิสโฟกัสพอยท์ดาซซ์ลิง
 • เบสท์แคทวอร์ค

เดอะมิสโกลบ

แก้
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์จังหวัด ตำแหน่ง ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2024 TBA TBA รองอันดับ TBA: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 TBA TBA
  2023 พิมพ์จิรา เจริญลักษณ์ กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 2: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023 เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
  2022 ธนาวรรณ วิกก์ กาฬสินธุ์ รองอันดับ 2: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 รองอันดับ 3
 • รองอันดับ 1 – มิสบิกินี่
 • 6 คนสุดท้าย – เฮดทูเฮดชาเลนจ์
  2019 ศิริรัตน์ ณะอุบล อุบลราชธานี 10 คนสุดท้าย: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019 ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • มิสดรีมเกิร์ลออฟเดอะเวิลด์
 • มิสบิกินี่ (กลุ่ม 2)
 • รองอันดับ 2 – ความสามารถพิเศษยอดเยี่ยม
  2018 จิรัชยา สุขอินต๊ะ นครปฐม รองอันดับ 1: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 ไม่ผ่านเข้ารอบ
  2017 ชัชฎาภรณ์ กิมากรณ์ ราชบุรี รองอันดับ 1: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
  2016 พิณิชา กิจเกษมพงศา ชลบุรี รองอันดับ 3: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
 • มิสป๊อปปูล่าโหวต
 • มิสอิลิแกนซ์

มิสออราอินเตอร์เนชันแนล

แก้
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์จังหวัด ตำแหน่ง ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2024 TBA TBA รองอันดับ TBA: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 TBA TBA
  2023 เกตุวลี พลบดี   แพร่ รองอันดับ 4 : มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023 มิสออราอินเตอร์เนชันแนล 2023

มิสอีโคอินเตอร์เนชันแนล

แก้
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่ง ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2024 กชกร กอนตระกูล หนองบัวลำภู รองอันดับ 5: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023 เข้ารอบ 21 คนสุดท้าย
 • มิสอีโคท็อปโมเดล
 • 5 คนสุดท้าย – แคทวอล์คยอดเยี่ยม
 • 9 คนสุดท้าย – ชุดรีสอร์ทยอดเยี่ยม
 • 12 คนสุดท้าย – ความสามารถพิเศษยอดเยี่ยม
 • 20 คนสุดท้าย – ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
  2021 จุฑามาศ เมฆเสรี เชียงราย รองอันดับ 3: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020 เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
 • มิสอีโคท็อปโมเดล อวอร์ด
 • รองอันดับ 1 – ชุดรีสอร์ทยอดเยี่ยม
 • รองอันดับ 2 – ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
2020 งดจัดการประกวด เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19
  2017 ชนิตา จันทเนตร อุบลราชธานี 10 คนสุดท้าย: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
 • นางงามยิ้มสวย
 • รองอันดับ 1 – มิสอีโคเดรส

เฟซออฟบิวตีอินเตอร์เนชันแนล

แก้
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์จังหวัด ตำแหน่ง ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2024 TBA TBA TBA : มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 TBA TBA
  2023 อทิตา พยัคฆ์ เชียงใหม่ รองอันดับ 5: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 รองอันดับ 1
 • ชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม
 • มิสโฟโต้จีนิค
 • พีเพิ้ลช้อยส์
 • มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. ช้อยส์
2022 งดจัดการประกวด เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19
2021
2020
  2019 พีรชาดา ขุนรักษ์ น่าน รองอันดับ 1: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019 เฟซออฟบิวตีอินเตอร์เนชันแนล 2019
 • ชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม
 • พีเพิลช้อยส์ อวอร์ด
 • นางงามยิ้มสวย

มิสเอเชียแปซิฟิกอินเตอร์เนชันแนล

แก้
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์จังหวัด ตำแหน่ง ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2024 TBA TBA รองอันดับ TBA: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 TBA TBA

มิสทัวริซึมควีนออฟเดอะเยียร์อินเตอร์เนชันแนล

แก้

เป็นตำแหน่งรองอันดับ 1 ของเวทีมิสทัวริซึมอินเตอร์เนชันแนล และแยกจัดประกวดในบางปี.

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์จังหวัด ตำแหน่ง ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2017 นาราริน พิมพิสาร สระแก้ว 12 คนสุดท้าย: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2017 ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
  2016 กัญจน์รัตน์ ตันติฤทธิพร แม่ฮ่องสอน ผู้เข้าประกวด: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 ไม่ผ่านเข้ารอบ
  2015 ชลธิชา อิ่มจรรยา ชลบุรี รองอันดับ 3: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2015 ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม

มิสทัวริซึมเมโทรโพลิตันอินเตอร์เนชันแนล

แก้

เป็นตำแหน่งรองอันดับ 2 ของเวทีมิสทัวริซึมอินเตอร์เนชันแนล และแยกจัดประกวดในบางปี.

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์จังหวัด ตำแหน่ง ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2019 ณัฐธิดา พึ่งนุ่ม ระนอง ผู้เข้าประกวด: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019 ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • ชุดสปอร์ตแวร์ยอดเยี่ยม
  2016 อะแมนดา ออบดัม ภูเก็ต 10 คนสุดท้าย: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 มิสทัวริซึมเมโทรโพลิแทนอินเตอร์เนชันแนล 2016/17
 • ขวัญใจช่างภาพ

มิสเซาท์อีสต์เอเชียทัวริซึมแอมบาสเดอร์

แก้

เป็นตำแหน่งรองอันดับ 6 ของเวทีมิสทัวริซึมอินเตอร์เนชันแนล และแยกจัดประกวดในบางปี ในอดีตตำแหน่งนี้ชื่อ "มิสเซาท์อีสเอเชีย" และในปี 2015 เปลี่ยนชื่อเป็น "มิสเซาท์อีสต์เอเชียทัวริซึมแอมบาสเดอร์"

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์จังหวัด ตำแหน่ง ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2015 ญาดา เทพนม ประจวบคีรีขันธ์ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2013 มิสเซาท์อีสต์เอเชียทัวริซึมแอมบาสเดอร์ 2015/16
กอบกุล บุญเรือง ขอนแก่น ผู้เข้าประกวด: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2015 ไม่ผ่านเข้ารอบ

มิสไชนิสเวิลด์

แก้
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์จังหวัด ตำแหน่ง ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ

  2023

กฤติยาภรณ์ ลานนท์ ศรีสะเกษ 20 คนสุดท้าย: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • มิสซิมโพเซียมเอเลแก้นท์
พริธนิยา สริณศิญาพร นครปฐม ผู้เข้าประกวด: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย
 • มิส คาร์โล ริออน เทรนดี
  2021
(ออนไลน์)
ณัฐณิชา ศรีทองสุก มุกดาหาร รองอันดับ 4: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020 เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
 • มิสเดรเวน แคพิทอล คอนจีเนียลลิตี้
  2017 ประภาพร มาติ๊บ พะเยา ผู้เข้าประกวด: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย

ผลงานการประกวดระดับนานาชาติในอดีต

แก้

สัญลักษณ์สี

 •   : ชนะเลิศ
 •   : รองชนะเลิศหรืออันดับ 5/6
 •   : เข้ารอบสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศ
 •   : รางวัลพิเศษหรือเข้ารอบสุดท้ายรางวัลพิเศษ

มิสซูปราเนชันแนล

แก้
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่ง ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2016 ชัชฎาภรณ์ กิมากรณ์ ราชบุรี รองอันดับ 1: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 ไม่ผ่านเข้ารอบ (ลำดับที่ 28)
  2015 ธาราทิพย์ สุขดรุณพัฒน์ ร้อยเอ็ด รองอันดับ 1: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2015 ไม่ผ่านเข้ารอบ
  2014 ปรภัสสร วรสิรินดา นครราชสีมา มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2014 รองอันดับ 1
  2013 ธัญพร ศรีเสน นครศรีธรรมราช รองอันดับ 2: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2013 เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย

มิสเอิร์ธ

แก้
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่ง ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2014 ศศิ สินทวี สงขลา รองอันดับ 1: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2014 เข้ารอบ 16 คนสุดท้าย
 • อีโควีดีโอยอดเยี่ยม
 •   ชุดค็อกเทลยอดเยี่ยม
 •   ชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม
 •   ชุดสวยที่สุดในรีสอร์ท

มิสอินเตอร์คอนติเนนตัล

แก้
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์จังหวัด ตำแหน่ง ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2022 อมันดา อแมนด้า เจนเซ่น ภูเก็ต รองอันดับ 1: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
  2021 ณัฐณิชา ศรีทองสุก มุกดาหาร รองอันดับ 4: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020 เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
2020 งดจัดการประกวด เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19
  2019 นฤมล คำพันธ์ เชียงใหม่ รองอันดับ 2: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019 รองอันดับ 2
 • ราชินีทวีปเอเชียและโอเชียเนีย
  2018 อิงชนก ประสาตร์ สกลนคร รองอันดับ 2: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
 • รองอันดับ 1 – มิสพลายาคาลาตากัน
  2017 ศรุชา นิลจันทร์ ประจวบคีรีขันธ์ รองอันดับ 2: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2017 ไม่ผ่านเข้ารอบ
 • รองอันดับ 2 – ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
  2016 อาทิตยา คุณนะลาภัทร สิงห์บุรี รองอันดับ 2: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
  2015 บุญญาณี สังข์ภิรมย์ นครปฐม รองอันดับ 2: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2015 เข้ารอบ 17 คนสุดท้าย
 • ขวัญใจช่างภาพ
 • รองอันดับ 2 – ชุดราตรียอดเยี่ยม
  2014 ภัทราพร หวัง กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 3: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2014 มิสอินเตอร์คอนติเนนตัล 2014
  2013 กีรติกา สว่างแจ้ง พิษณุโลก รองอันดับ 3: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2013 เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย

มิสยูไนเต็ดคอนติเนนท์

แก้
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่ง ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
2021 งดจัดการประกวด เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19
2020
  2019 มณีรัตน์ แดงประเสริฐ ตราด รองอันดับ 3: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019 รองอันดับ 3
 • รองอันดับ 1 – ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
  2018 นันทภัค ไกรหา บุรีรัมย์ รองอันดับ 3: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 รองอันดับ 5
 • ขวัญใจช่างภาพ
  2017 ทวีพร พริ้งจำรัส จันทบุรี รองอันดับ 3: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2017 รองอันดับ 3
 • ขวัญใจช่างภาพ
 • ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
  2016 บุญญาณี สังข์ภิรมย์ นครปฐม รองอันดับ 2: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2015 เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
  2014 นุรไลลา บินมามะ นราธิวาส ผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2014 ไม่ผ่านเข้ารอบ

มิสแลนด์สเคปส์อินเตอร์เนชันแนล

แก้
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่ง ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2019 จิณณ์ฐิตา วิไลลักษณ์ น่าน 20 คนสุดท้าย: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 ไม่ผ่านเข้ารอบ

ท็อปโมเดลออฟเดอะเวิลด์

แก้
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่ง ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2017 บุญญาณี สังข์ภิรมย์ นครปฐม รองอันดับ 2: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2015 เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
  2016 อัญชนา อาจกล่อม เพชรบุรี รองอันดับ 4: มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 รองอันดับ 4

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "น้องอ๋อ คว้ามงกุฎมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2013". Sanook.com. 8 May 2013. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 25 October 2021. สืบค้นเมื่อ 26 October 2021.
 2. "ได้ 6 ล้าน 'ปลา ปรภัสสร' คว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์". Thai Rath. 17 June 2014. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 25 November 2020. สืบค้นเมื่อ 21 October 2021.
 3. ""ปอไหม" สาวงามหาดใหญ่คว้ามงกุฏมิสแกรนด์". Daily News. 13 May 2015. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 15 May 2015. สืบค้นเมื่อ 22 October 2021.
 4. "สวยครบเครื่อง! ชาวเน็ตชื่นชม "ฝ้าย-สุภาพร มะลิซ้อน" มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2016". Matichon. 27 June 2016. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 22 October 2021. สืบค้นเมื่อ 22 October 2021.
 5. "สาวงามกระบี่ "แพม-เปมิกา" คว้ามงกุฎมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2017". Prachachat Business. 9 July 2017. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 31 January 2020. สืบค้นเมื่อ 23 October 2021.
 6. Asaree Thaitrakulpanich (16 July 2018). "Phuket win Miss Grand Thailand 2018". Khaosod. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 16 July 2018. สืบค้นเมื่อ 20 October 2021.
 7. "จากนางแบบสู่นางงาม 'โกโก้-อารยะ' คว้ามงมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2019". Matichon. 4 July 2019. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 14 July 2019. สืบค้นเมื่อ 24 October 2021.
 8. "Miss Grand 2020 Called 'Ugly' and 'Negro' for Supporting the Protests". Khaosod. 21 September 2021. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 6 October 2021. สืบค้นเมื่อ 20 October 2021.
 9. Natthachai Tangwongwiwat. "อินดี้-อินดี จอห์นสัน ครองมงกุฎ Miss Grand Thailand 2021 พร้อมเปิดบ้านต้อนรับสาวงามประกวด MGI2021 ปลายปีนี้". The Standard. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 25 October 2021. สืบค้นเมื่อ 25 October 2021.
 10. "ไม่พลิกโผ 'อิงฟ้า วราหะ' คว้ามงทองมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 พ่วงขวัญใจสื่อ". Matichon. 30 April 2022. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-04-30. สืบค้นเมื่อ 1 May 2022.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้