ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

{วรรณา​คล้าย​พันธ์​{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2 |ชื่อหน่วยงาน = ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ |ชื่อในภาษาแม่_1 = |ชื่อในภาษาแม่_2 = |ชื่อในภาษาแม่_ท = |สัญลักษณ์ = |สัญลักษณ์_กว้าง = |สัญลักษณ์_บรรยาย = |ตรา = |ตรา_กว้าง = 150px |ตรา_บรรยาย = |ภาพ = Nectec.jpg |ภาพ_กว้าง = |ภาพ_บรรยาย = |วันก่อตั้ง = 16 กันยายน พ.ศ. 2529 |ผู้ก่อตั้ง = |สืบทอดจาก_1 = |สืบทอดจาก_2 = |สืบทอดจาก_3 = |สืบทอดจาก_4 = |สืบทอดจาก_5 = |สืบทอดจาก_6 = |วันยุบเลิก = |สืบทอดโดย = |เขตอำนาจ = |กองบัญชาการ = 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี |latd= |latm= |lats= |latNS= |longd= |longm= |longs= |longEW= |รหัสภูมิภาค = 12120 |บุคลากร = บุคลากรรวม 582 คน [1] |งบประมาณ = 869ล้านบาท [2] (พ.ศ. 2555) |รัฐมนตรี1_ชื่อ = |รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง = |รัฐมนตรี2_ชื่อ = |รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง = |รัฐมนตรี3_ชื่อ = |รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง = |รัฐมนตรี4_ชื่อ = |รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง = |รัฐมนตรี5_ชื่อ = |รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง = |รัฐมนตรี6_ชื่อ = |รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง = |รัฐมนตรี7_ชื่อ = |รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง = |รัฐมนตรี8_ชื่อ = |รัฐมนตรี8_ตำแหน่ง = |รัฐมนตรี9_ชื่อ = |รัฐมนตรี9_ตำแหน่ง = |รัฐมนตรี10_ชื่อ = |รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง = |หัวหน้า1_ชื่อ = ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย |หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ |หัวหน้า2_ชื่อ = อลิสา คงทน |หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ |หัวหน้า3_ชื่อ = พนิตา พงษ์ไพบูลย์ |หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ |หัวหน้า4_ชื่อ = กัลยา อุดมวิทิต |หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ |หัวหน้า5_ชื่อ = ศรัณย์ สัมฤทธิѻเดชขจ |หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รักษาการรองผู้อำนวยการ |หัวหน้า6_ชื่อ = |หัวหน้า6_ตำแหน่ง = |หัวหน้า7_ชื่อ = |หัวหน้า7_ตำแหน่ง = |หัวหน้า8_ชื่อ = |หัวหน้า8_ตำแหน่ง = |หัวหน้า9_ชื่อ = |หัวหน้า9_ตำแหน่ง = |หัวหน้า10_ชื่อ = |หัวหน้า10_ตำแหน่ง = |ประเภทหน่วยงาน = |ต้นสังกัด = |กำกับดูแล = สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |ลูกสังกัด_1 = |ลูกสังกัด_2 = |ลูกสังกัด_3 = |ลูกสังกัด_4 = |ลูกสังกัด_5 = |ลูกสังกัด_6 = |ลูกสังกัด_7 = |ลูกสังกัด_8 = |ลูกสังกัด_9 = |เอกสารหลัก_1= รายงานประจำปี 2561 |เอกสารหลัก_2= |เอกสารหลัก_3= |เอกสารหลัก_4= |เอกสารหลัก_5= |เอกสารหลัก_6= |เว็บไซต์ = nectec.or.th/ |หมายเหตุ = |แผนที่ = |แผนที่_กว้าง = |แผนที่_บรรยาย = }} ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (อังกฤษ: National Electronics and Computer Technology Center) หรือ เนคเทค[3] (NECTEC) เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมีหน้าที่หลักในการดำเนินการวิจัย ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐ รวมถึงการบริการเพื่อพัฒนา เสริมสร้างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม สารสนเทศ

ประวัติแก้ไข

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2529[4] โดยในระยะเริ่มต้นมีสถานะเป็นโครงการภายใต้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน (ชื่อในขณะนั้น) ต่อมาในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534 เนคเทคได้เปลี่ยนแปลง สถานะเป็นศูนย์แห่งชาติเฉพาะทาง และเปลี่ยนการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534[4]

รายชื่อผู้บริหารแก้ไข

ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ภารกิจหลักแก้ไข

  • การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐ
  • การดำเนินการวิจัยเอง ทั้งการวิจัยเชิงเทคนิค และวิจัยเชิงนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเร่งให้ผลงานวิจัยเกิดผลจริงในภาคอุตสาหกรรม
  • การให้บริการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ
  • การทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (ภาระหน้าที่เดิมก่อนเกิดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ผลงานแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. [1]
  2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ ANNAL REPORT 2012
  3. ชื่อทับศัพท์ในภาษาอังกฤษของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสะกดว่า "เนคเทค" มิได้สะกดว่า "เนกเทก" ตามการถอดเสียงภาษาอังกฤษของราชบัณฑิตยสถาน
  4. 4.0 4.1 ประวัติ เนคเทค

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข