พูดคุย:โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่

ควรเพื่อเนื้อเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนรู้ของโรงเรียน และการเขียนย่อหน้าการเว้นวรรคควรแก้ไขให้สะดวกต่อการอ่าน รูปภาพสถานที่ต่างๆน่าจะมีมากกว่านี้เพื่อเป็นการประกอบคำบรรยาย รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง น่าจะทำเป็นตารางมีรูปภาพใบหน้าประกอบ ช่วงระยะเวลาที่ศึกษา ผลงานที่เคยสร้างชื่อให้โรงเรียนเมื่อยังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน

การย่อหน้าดูแปลกๆ นพพงษ์ (พูดคุย) 02:15, 1 กุมภาพันธ์ 2559 (ICT)

กลับไปที่หน้า "โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม"