พระพรหมโมลี

พระพรหมโมลี เป็นสมณศักดิ์พระราชาคณะ เดิมเป็นชั้นสามัญ ปัจจุบันเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง

พระพรหมโมลี
พระพรหมโมลี.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน)

ตั้งแต่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554
การเรียกขานท่านเจ้าคุณ
ที่พำนักพระอารามหลวง หรือวัดราษฎร์
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดชีพ หรือ ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระพรหมโมลี (ทองสุข สุนฺทราจาโร)
สถาปนาพ.ศ. 2495

ฐานานุกรมแก้ไข

สมัยที่ราชทินนาม พระพรหมโมลี เป็นสมณศักดิ์ของพระราชาคณะชั้นสามัญ ผู้ที่ได้รับสมณศักดิ์มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 3 รูป ดังนี้

 • พระปลัด
 • พระสมุห์
 • พระใบฎีกา

ต่อมา เมื่อมีการยกฐานะเป็นสมณศักดิ์ของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ผู้ที่ได้รับสมณศักดิ์มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป[1] ดังนี้

 • พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ไพบูลกิจจานุกิจจาทร สังวรสีลสมาจารสังฆานุนายก
 • พระครูวินัยธร
 • พระครูธรรมธร
 • พระครูพิสิฐสรภาณ พระครูคู่สวด
 • พระครูพิศาลสรนาท พระครูคู่สวด
 • พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์
 • พระครูสมุห์
 • พระครูใบฎีกา

รายนามแก้ไข

ลำดับที่ รายนาม วัด ดำรงสมณศักดิ์ หมายเหตุ
1 พระพรหมโมลี (ทองสุข สุนฺทราจาโร) วัดกลางธนรินทร์ พ.ศ. 2495 — ? พระราชาคณะชั้นสามัญ
2 พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร) วัดยานนาวา พ.ศ. 2537 — 2544
3 พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) วัดพิชยญาติการามวรวิหาร พ.ศ. 2548 — 2554 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
4 พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ พ.ศ. 2554 — ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

 1. "พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์" (pdf). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 8 ข. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 5 มีนาคม 2555. p. 3. สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2564. Check date values in: |access-date=, |publication-date= (help)