พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)

พระพรหมมุนี นามเดิม บุญเรือง วรคามวิชัย ฉายา ปุญฺญโชโต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต)[1][2] และเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระพรหมมุนี

(บุญเรือง ปุญฺญโชโต)
คำนำหน้าชื่อพระเดชพระคุณ
ส่วนบุคคล
เกิด8 สิงหาคม พ.ศ. 2478 (87 ปี)
นิกายธรรมยุติกนิกาย
การศึกษาศน.บ., พ.ม., MA,
นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 4 ประโยค
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
บรรพชา10 มิถุนายน พ.ศ. 2498
อุปสมบท26 มิถุนายน พ.ศ. 2498
พรรษา67 พรรษา
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

ประวัติ แก้

พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2478 ณ บ้านโคกพระ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ณ วัดสว่างปอแดง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพระครูปฏิภาณธรรมคุณ วัดขวัญเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีพระธรรมปิฎก (พิมพ์ ธมฺมธโร) เป็นพระอุปัชฌาย์

เจ้าคุณเป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกที่เข้ารับการฝึกอบรมและออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศหลายประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ผู้มีส่วนสำคัญในการนำเอาพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่จนกระทั่งสามารถตั้งมั่นในอินโดนีเซียในปัจจุบัน ปัจจุบันพระพรหมมุนี ยังเป็นกรรมการบริหารสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ซึ่งจะมีการฝึกอบรมทุกปีในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม เพื่อให้พระภิกษุมีความพร้อมก่อนจะออกเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ปัจจุบันพระธรรมทูตได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 13 รุ่น

ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2547[3] แทนพระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) ที่เกษียณอายุเนื่องจากอายุครบ 80 ปี ต่อมาในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ท่านจึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 8[4] จวบจนปัจจุบัน

ตำแหน่งทางการปกครอง แก้

 • พ.ศ. 2539 เป็นเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • พ.ศ. 2547 - 2561 เป็นเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. 2561 เป็นเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. 2562 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม[5]

ลำดับสมณศักดิ์ แก้

 • พ.ศ. 2510 ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ สุนทรธรรมปฏิภาณอรรถโกศล วิมลญาณนายก ธรรมยุตติกดิลกสถาวีรกิจการี
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2514 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระสุวีรญาณ[6]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิสุทธิมุนี ศรีวิเทศศาสนภาษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[7]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2543 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพญาณกวี ศรีปริยัติวราลังการ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[8]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมเจติยาจารย์ ศีลาจารวิมล โสภณวิเทศศาสนกิจ พิพิธธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[9]
 • 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมมุนี ศรีธรรมธรวรางกูร สุนทรศีลาจารวิมล โสภณวิเทศศาสนกิจ พิพิธภารธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[10]

อ้างอิง แก้

 1. มหาเถรสมาคม (11 ตุลาคม 2553). "เสนอแต่งตั้งเจ้าคณะภาคของคณะสงฆ์คณะธรรมยุต" (PDF). สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. มหาเถรสมาคม (30 กันยายน 2557). "เสนอแต่งตั้งเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต" (PDF). สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม. สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 3. มหาเถรสมาคม (20 กรกฎาคม 2547). "แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต)" (PDF). สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม. สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 4. มหาเถรสมาคม (20 กันยายน 2547). "เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต)" (PDF). สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม. สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 5. ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 255 ง วันที่ 14 ตุลาคม 2562
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 88, ตอนที่ 151 ง ฉบับพิเศษ, 31 ธันวาคม 2514, หน้า 7
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 109, ตอนที่ 155 ง ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2535, หน้า 7
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 117, ตอนที่ 28 ข, 28 ธันวาคม 2543, หน้า 23-24
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 125, ตอนที่ 3 ข, 14 มกราคม 2551, หน้า 1
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม 136, ตอนที่ 40 ข, 28 กรกฎาคม 2562, หน้า 5


ก่อนหน้า พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) ถัดไป
พระเทพรัตนดิลก (สมัย ปภสฺสโร)    
เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
(พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง
พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร)    
เจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต)
(พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2561)
  พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร)

รักษาการแทนเจ้าคณะภาค